image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Zusammenfassung
„Möglichkeiten der computerg
Erfassung, Bewertung, 3D
Hydrogeologie, Tektoni
"Možnosti počítačové simu
vyhodnocování, trojrozměrn
tektonice, stařinám
in den Räu
Adresse: Am B
Der zweite GeoMAP-Partnerwo
wurde
vom
LP
(LfULG)
computergestützten Simulatio
Bewertung, 3D-Modellierung un
von D aten zur Geologie, H
Steinkohlenrevier Lugau/Oelsn
Erfahrungsaustausch zwische
Verwaltung anzuregen. Neben
kommunale Vertreter der Stad
Sachkundige des Landesamtes
für Umwelt, Landwirtschaft un
Bochum, der WISMUT GmbH
anwesend. Die 5 Fachvorträ
verschiedenen Perspektiven die
Datenverarbeitung und die mo
insbesondere montanhydrogeo
Druhý partnerský workshop Ge
organizován LP (LfULG). Pod
podzemní a důlní vody: Poří
geologii, hydrogeologii, tektonic
/ Oelsnitz “, bylo deklarovaným
cílem akce podpoření výměny
správy. Kromě německých a č
Oelsnitz, obcí Gersdorf a Hoh
zemědělství a geologii, Techni
zástupci firem WISMUT GmbH
přednášek v první části akce
vizualizaci modelování pro g
různých perspektiv.
ng des 2. Projekt-Workshops Geo
utergestützten Simulation von Grund- und Gruben
, 3D-Modellierung und -Visualisierung von Daten
ektonik, Altbergbau und Grubenflutung im Steinkoh
Lugau/Oelsnitz“
imulace nárůstu hladin podzemních a důlních vo
ěrné modelování a vizualizace dat ke geologii,
ám a zatápění dolů v hlubinném dolů Lugau/Oe
am -
dne
11.07.2019
n Räumlichkeiten der Lehrschwimmanlage.
Am Bergbaumuseum 12, 09376 Oelsnitz/Erzge
tnerworkshop fand am 11.07.2019 in Oelsnitz/Erz
LG)
organisiert.
Unter
dem
Leitthema
„M
ulation von Grund- und Grubenwasserans
ng und -Visualisierung
ie, Hydrogeologie, Tektonik, Altbergbau und G
/Oelsnitz“ war es das erklärte Ziel der Vera
ischen den Teilnehmern aus Wirtschaft, W
eben den deutschen und tschechischen Proje
r Stadt Oelsnitz, der Gemeinden Gersdorf und
amtes
aft und Geologie, der Technischen Hochschule
GmbH und der G.E.O.S. Ingenieurgesellscha
vorträge im ersten Teil der Veranstaltung b
en die Datengewinnung,
ie modellhafte Umsetzung und Visualisierung für
rogeologische Fragestellungen.
p GeoMAP se konal dne 7.11.2019 v Oelsnitz /
Pod hlavním tématem „Možnosti počítačové s
Pořízení, vyhodnocení, 3D modelování a viz
tonice, staré těžbě a záplavách dolů v černouhel
ným
ěny zkušeností mezi účastníky z oblastí podnik
a českých projektových partnerů zde byli zástu
Hohndorf a odborníci ze Zemského úřadu pro
chnické univerzity Georga Agricoly v Bochumi,
mbH a GEOS Ingenieurgesellschaft mbH Freib
kce zdůraznilo získávání dat, zpracování dat
o geologické a zejména těžební hydrogeolog
GeoMAP
rubenwasseranstieg:
aten zur Geologie,
einkohlenrevier
h vod: sledování,
ogii, hydrogeologii,
/Oelsnitz"
Erzgeb.
itz/Erzgebirge statt und
„Möglichkeiten
der
eranstieg: Erfassung,
und Grubenflutung im
Veranstaltung, einen
ft, Wissenschaft und
Projektpartnern waren
f und Hohndorf sowie
schule Georg Agricola
llschaft mbH Freiberg
ng beleuchteten aus
ng für geologische und
itz / Krušnohoří a byl
é simulace vzestupu
vizualizace údajů o
uhelném revíru Lugau
dnikání, vědy a státní
ástupci obcí z města
pro životní prostředí,
mi, přitomni byli také
reiberg. 5 odborných
at a implementaci a
ologické problémy z

Tagesordnung-
Program jednání
10:00 Referentenbeiträge -
Příspěvky referentů
10:00 – 10:20 Ein Zwischenbericht zur Datengrundlage der Modellierungen in GeoMAP -
Dílčí zpráva k datové situaci pro modelování v rámci projektu GeoMAP (S. Hädecke, LfULG-
Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii)
10:25 – 10:45 Hydrochemische und isotopenhydrogeologische Besonderheiten der
Flutungswässer der ehemaligen Steinkohlegruben in Oelsnitz und Gersdorf -
Hydrochemické
a izotopově hydrogeologické zvláštnosti vod pro zatápění hlubinných dolů v Oelsnitz a
Gersdorfu (Dr. T. Abraham, G.E.O.S.)
10:50 – 11:10 Das EU-Projekt GeoPLASMA-CE: Geologische 3D Modellierung, thermische
Potentiale und Nutzungskonflikte für oberflächennahe geothermische Anlagen - Projekt EI
GeoPLASMA-CE: Trojrozměrné geologické modelování, termické potenciály a konflikty při
využití geotermických zařízení v blízkosti povrchu (Dr. I. Görz, LfULG -
Saský zemský úřad
pro životní prostředí, zemědělství a geologii)
11:15 - 12:15 Mittagspause -
Polední přestávka
12:15 – 12:35 25 Jahre Flutung der Grube Dresden-Gittersee – Erfahrungen und Ausblick -
25 let zatápění dolu Dresden-Gittersee - zkušenosti a výhled
(M. Frenzel, WISMUT)
12:40 – 13:00 Dichteschichtung in gefluteten Untertagebergwerken –
Untersuchungsmethoden und Modellierung
- Stratifikace hustoty v zaplavených hlubinných
dolech - metody výzkumu a modelování
(E. Mugova, THGA Bochum)
13:00 – 13:30 Diskussionsrunde -
Diskuse
13:40 Exkursion
Besichtigung des Lugau/Oelsnitzer Reviers (H. Neuber, Bergbau-Museum
Oelsnitz)
Exkurze
Prohlídka revíru Lugau/Oelsnitz (H. Neuber, Hornické muzeum, Oelsnitz)
Ende ca. 17:00 Uhr
Ukončení cca 17:00 hod

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
1 | XX. Monat 2016 |
Name des Präsentators
Ein Zwischenbericht zur Datengrundlage der Modellierungen in GeoMAP
Bergbaufolgen im
ehemaligen Steinkohlenrevier Lugau/Oelsnitz

image
image
image
2 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Bergbaufolgen im
ehemaligen Steinkohlenrevier Lugau/Oelsnitz
Einleitung
Gebietsübersicht
Problemschwerpunkte im Revier
Chronologie des (Nach)Bergbaus
Frühere Untersuchungen
Aktuelle Untersuchungen
Geologische, hydrogeologische und geomechanische Modellierung in
GeoMAP
Recherche
Datenerfassung
Modellaufbau
Vortragsinhalte

image
image
image
image
3 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Gebietsübersicht
Abb.: Lage der Untersuchungsgebiete Oelsnitz und
Zwickau in der Vorerzgebirgssenke
(verändert nach LANGE 1998)
Oelsnitz (Erz.)
Im Teilbereich der
Erzgebirgsvorsenke, zwischen
Zwickau und Chemnitz
Steinkohlenförderung
1859-1971 mit über 140 Mio. t
Kohle
Bergbaufolgen auf ca. 57 km²
Untersuchungsgebiet
Bergbaufolgen im
ehemaligen Steinkohlenrevier Lugau/Oelsnitz

image
image
image
image
4 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Problemschwerpunkte
Grubenwasserwiederanstieg
Mögliche GrW-Austritte an der
Oberfläche
Geländedeformationen
Senkungen durch Abbau,
geringe Hebungen durch GrW-
Wiederanstieg
Grubenwasserchemismus
Große chemische Unterschiede
zwischen Grubenwässern im
Revier
Abb.: Szenario für GrW-Anstiegskurven, verändert
nach Felix et al. (2007)
Bergbaufolgen im
ehemaligen Steinkohlenrevier Lugau/Oelsnitz

image
image
image
image
image
5 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Problemschwerpunkte
Grubenwasserwiederanstieg
Mögliche GrW-Austritte an der
Oberfläche
Geländedeformationen
Senkungen durch Abbau,
geringe Hebungen durch GrW-
Wiederanstieg
Grubenwasserchemismus
Große chemische Unterschiede
zwischen Grubenwässern im
Revier
Abb.: Szenario für GrW-Anstiegskurven, verändert
nach Felix et al. (2007)
Bergbaufolgen im
ehemaligen Steinkohlenrevier Lugau/Oelsnitz

image
image
image
6 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Zeitlicher Ablauf der Untersuchungen im Revier Lugau/Oelsnitz
Chronologie des (Nach)Bergbaus
Bergmänni-
sche
Dokumen-
tation
Ende
Bergbau
BSA Lugau/
Oelsnitz
Revier-
nivelle-
ments
Abschluss
bericht
Felix et al.
VOD
AMIN
u. Co.
Fachkon-
zept von
SOBA u.
LfULG
Aktiver Bergbau
Verwahrung
Nachbergbauliche
Untersuchungen
1971
1974
2007
Seit
2010
Bis
1971
2018

image
image
image
7 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Beyer: Bergschadenkundliche Analyse
Übersicht über das Risswerk
Auswertung der Senkungen und Hebungen bis 1973
Dokumentation Tagesöffnungen
Felix et al.: Abschlussbericht zu Bergbaufolgen 2007
Tiefbohrung Oelsnitz
1. geologisches 3D-Modell von Lugau/Oelsnitz
Erste Flutungsprognose
Geoprofil13
Zusammenfassung der Untersuchungen bis 2010 zu
Lugau/Oelsnitz
Frühere Untersuchungen
Chronologie des (Nach)Bergbaus

image
image
image
image
image
image
8 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
VODAMIN (2010-2014):
Beeinträchtigung des Gewässerhaushalts
durch Bergbau und Bergbaufolgen
Ergebnis: Errichtung GrWM Gersdorf 2013
VODAMIN 2 (2016-2020)
Vita-Min (2016-2019 + Verlängerung)
Identifizierung von Gewässerbelastungen
durch aktiven und Altbergbau + daraus
resultierender Konflikte
Ergebnis: Erarbeitung von Monitoring- und
Maßnahmestrategien im Steinkohlenrevier
Lugau/Oelsnitz (DMT-Rahmenkonzept)
Aktuelle Untersuchungen
Chronologie des (Nach)Bergbaus

image
image
image
9 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Aktuelle Untersuchungen
Chronologie des (Nach)Bergbaus
GeoMAP (2019-2020)
Ziele:
Wissenstransfer zur Optimierung der Untersuchungsmethoden
Öffentlichkeitsarbeit zur Information der Region
Für das Revier Lugau/Oelsnitz:
Schaffung einer Datengrundlage für den geometrischen
Modellaufbau
Darstellung der geologischen und bergbaulichen Situation in
einem 3D-Modell als Grundlage für geomechanische und
hydrogeologische Berechnungen zur Flutungs- und
Hebungsprognose

image
image
image
image
10 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Fachliche Aufgaben des LfULG
Geologische, hydrogeologische und
geomechanische Modellierung in GeoMAP

image
image
image
11 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Datenrecherche und -erhebung für Modellaufbau
Festlegung von Kriterien und Randbedingungen für ein Modell (Überarbeitung
vs. Neuaufbau)
Modellkonzeptionierung und Machbarkeitsrecherche zur Weiterarbeit mit der
geometrischen Modellgrundlage
Fachliche Aufgaben des LfULG
Geologische, hydrogeologische und
geomechanische Modellierung in GeoMAP

image
12 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Geologische, hydrogeologische und
geomechanische Modellierung in GeoMAP
Der Workflow

image
image
image
image
13 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Datenrecherche und -erhebung für Modellaufbau
Welche Daten werden benötigt?
Verbreitung geologischer Einheiten
Lage tektonischer Störungen
Lage und Volumen des
Grubengebäudes
Abbaufelder und nicht abgebaute
Bereiche
Hydrogeologie und Wasserhaltung
Recherche
Abb. Eine Überarbeitung oder
Neuaufbau den geologischen 3D-
Models stellt die Grundlage für weitere
Untersuchungen dar. © LfULG
Geologische, hydrogeologische und
geomechanische Modellierung in GeoMAP

image
image
image
image
image
14 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Datenrecherche
Welche Originaldokumente sind relevant?
Geologische Dokumentationen
Risswerke
Schachtprofile
Akten, Geschäftsberichte, Jahrbücher,…
Geologische, hydrogeologische und
geomechanische Modellierung in GeoMAP
Oben: Hilfpause
mit Berech-
nungen zum
Kohlevermögen
rechts: BSA-
Kopie aus
Markscheider-
nachlass (Fotos:
S. Hädecke)

image
image
image
image
image
15 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Datenrecherche
Herausforderungen bei der Suche nach
Originaldokumentationen:
Mehrere Archivstandorte
Kein einheitliches Ablagesystem
Bestände nicht immer dokumentiert
Teilweise verschiedene Arbeitsstände
Fragmente
politische Wechsel in der
Bergbauphase
Geologische, hydrogeologische und
geomechanische Modellierung in GeoMAP
Oben: Lesesaal des Bergarchivs
(Foto: Dr. Dagmar Urbansky)
Unten: Bergbaumuseum Oelsnitz
(Foto: Bergbaumuseum)

image
image
image
image
image
16 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Datenrecherche
Vorgehen bei der Bestandserfassung:
Bestandsaufnahme
zu Geologie,
Bergbau und Bergbaufolgen
Auswahl
von Beständen für die
Digitalisierung: Urrisse, Arbeitsrisse,
alle Arten von Profilen
räumliche, zeitliche
Zuordenbarkeit
von Archivalien
Geologische, hydrogeologische und
geomechanische Modellierung in GeoMAP
Ausschnitt aus Beyer 1974

image
image
image
image
17 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Moderne Datenerhebung
:
Geophysik
Lage tektonischer Störungen
Grenzen geologischer Einheiten
Grubenwassermessungen
GrW-Stände, GrW-Chemie
Fernerkundungsdaten
Überwachung von Bodenbewegungen
Geologische, hydrogeologische und
geomechanische Modellierung in GeoMAP
Die Sentinel-Satellitenfamilie.
Fernerkundung im Rahmen des Copernicus-
Programm © ESA

image
image
image
image
image
image
image
18 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Festlegung von Parametern und Randbedingungen für ein Modell
(Überarbeitung vs. Neuaufbau)
Abb. Screenshots aus dem
bestehenden 3D-Model von
Lugau/Oelsnitz in © Geoscience
Analyst
Geologische, hydrogeologische und
geomechanische Modellierung in GeoMAP

image
image
image
image
image
19 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Geologische, hydrogeologische und
geomechanische Modellierung in GeoMAP
Festlegung von Parametern und Randbedingungen für ein Modell
(Überarbeitung vs. Neuaufbau)
Abb. Screenshots aus dem bestehenden 3D-Modell
von Lugau/ Oelsnitz in © Geoscience Analyst
Wofür soll das Modell genutzt werden?
Grund- und Grubenwasserströmung
Reaktiver Stofftransport - Hydrogeochemie
Geländehebung- u. senkung

image
image
image
image
image
20 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Geologische, hydrogeologische und
geomechanische Modellierung in GeoMAP
Festlegung von Parametern und Randbedingungen für ein Modell
(Überarbeitung vs. Neuaufbau)
Abb. Screenshots aus dem bestehenden 3D-Modell
von Lugau/ Oelsnitz in © Geoscience Analyst
Parameter
Porosität
Durchlässigkeit
Löslichkeiten
Randbedingungen
Wasserzustrom
Neubildung
Interaktion mit oberirdischem Wasser

image
image
image
image
21 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Geologische, hydrogeologische und
geomechanische Modellierung in GeoMAP
Bisher: Boxmodell (DMT):
Unterteilung des Reviers in Abbaufelder
20 Blöcke, 11 Modellscheiben
Resthohlraum aus Literatur
Hydraulische Verbindungen?
Auflockerungszone?
Zusätzliche Zuläufe?
Alternativen zu Boxmodell?
Modellkonzeptionierung und Machbarkeitsrecherche zur Weiterarbeit
mit der geometrischen Modellgrundlage
Boxmodell für das Revier Lugau/Oelsnitz
(erstellt mit Paradigm
TM
GOCAD®)

image
22 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Geologische, hydrogeologische und
geomechanische Modellierung in GeoMAP
Der Workflow

image
image
image
image
image
image
image
23 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
Grubenwasserwiederanstieg
Mögliche GrW-Austritte an der
Oberfläche
Grubenwasserchemismus
Große chemische Unterschiede
zwischen Grubenwässern im
Revier
Geländedeformationen
Senkungen durch Abbau, geringe
Hebungen durch GrW-
Wiederanstieg
Der Workflow über GeoMAP hinaus
Geologische, hydrogeologische und
geomechanische Modellierung in GeoMAP

image
image
image
24 | 11. Juli 2019 |
Sylvi Hädecke
GeoMAP
Wie geht es weiter?
26.11.2019 2. GeoMAP-Konferenz in Freiberg
??.06.2020 3. GeoMAP-Konferenz in Most
7. und 8.10.2020 11. Bergbaukonferenz und
Abschlusskonferenz GeoMAP
im Bergbaumuseum
Oelsnitz
Nähere Informationen im Projektflyer und unter
www.projekt-geomap.eu

image
image
image
 
11. Juli 2019
Das EU-Projekt GeoPLASMA-CE: Geologische 3D Modellierung, thermische
Potentiale und Nutzungskonflikte für oberflächennahe geothermische Anlagen
Das GeoPLASMA-Team des LFULG: Ines Görz, Martina Heiermann, Karina Hofmann, Peter Riedel
Tschechischer Geologischer Dienst: Jan Franek, Jan Jelenek
ERDWÄRME
EMISSIONSFREI

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
2
DIE NUTZUNG VON ERDWÄRME
MUSS GEFÖRDERT WERDEN
niedrige Betriebskosten
ohne zusätzliche Investition
unsichtbar
heizen und kühlen
hohe Investitionskosten
unabhängig von Energieimport
und Preisfluktuation
Wärmebereitstellung Deutschland

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
3
INFORMATIONSBROSCHÜREN

image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
4
GEOTHERMIEATLAS SACHSEN
PLANUNGSHILFE FÜR BÜRGER, WIRTSCHAFT, KOMMUNEN
Interaktive Karte:
Spezifische Wärmeentzugsleistung
in W/m
für verschiedene Tiefenintervalle
Festlegungen:
für Standardeinfamilienhaus
für Doppel-U-Sonde
für 1800 und 2400 a/h
Bodentemperatur
Tiefsttemperatur

image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
5
GEOTHERMIEATLAS SACHSEN

image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
6
Herausforderungen innerhalb der EU
Unterschiedliche Methoden zur Berechnung und Darstellung
Harmonisierung von 3D-Modellen, geothermischem Potential, Nutzungskonflikten
Know-How bei Genehmigung/Planung/Bau/Betrieb/Monitoring
GEOPLASMA-CE
SHALLOW GEOTHERMAL ENERGY PLANNING, ASSESSMENT AND MAPPING STRATEGIES
Arbeitspakete
Workflows
Pilotaktivitäten
Web-Tools und Web-Portal
Strategien, Zielgruppenschulungen
GeoPLASMA-CE in Zahlen

image
image
image
image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
7
DIE PILOTGEBIETE
34 x 58 km
Arbeiten in den Pilotgebieten
3D Modellierung des geol. Untergrunds
Sammlung geotherm. Parameter
Berechnung des geotherm. Potentials
Nutzungskonflikte/ Risiken

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
8
T
100
~ 10 °C
Wärme-
leitung
Erdwärme-
sonde
Wärme-
pumpe
T
WP
~ 40 °C
T
Raum
~ 25 °C
Raumheizung
Kruste (ca. 30 km)
Temperaturzunahme
~3ºC pro 100m
Mantel (ca. 2900
km)
> 1.200 ºC
Kern (ca. 6370
km)>5.000 ºC
GEOLOGISCHE 3D-MODELLE FÜR
GEOTHERMISCHE THEMATISCHE KARTEN

image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
9
Schuppenzone
Allochthone Domäne
Cheb-Becken
Ordovizische bis
Devonische Sedimente
Unterkarbonisch Grauw.
und Schiefer (Kulm)
Ordov. bis Karbon.
Sedimente + Magmatite
Ordovizische Ton-/
Schluffschiefer, Phyllite
Ordovizische Sandsteine,
Quarzite
Phyllite
(Klingenthal Gruppe)
Paragneise
(Brahmbach Gruppe)
Glimmerschiefer
(Raun Gruppe)
Orthogneise
(Cadomischer Magmatit)
Cheb-Phyllit
Karbonische Granite
Pliozäne
Vildštejn-S.
Miozäne Cypris-S.
Legende:
GEOLOGISCHER ÜBERBLICK
Paläozoische Gesteine:
Sedimente Thür. Fazies
Metamorphite
Vulkanite und Plutonite
Neozoische Gesteine:
Basaltoide
Neogene Klastite
Neogene Kohle
Quartäre Klastite
Datengrundlage:
GK50 dig Erzgebirge-Vogtland
LfULG
CGS

image
image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
10
STARK GESTÖRTE PALÄOZOISCHE GESTEINE
Devonische Konglomerate
Devonische Vulkanite
Gabbro / Mikrogabbro
Devonische klastische Sedimente
Mitteldevonische
Tentakulitenschichten
Silurische Kiesel- und
Alaunschiefer
Ordovizische Ton-/
Schluffschiefer, Phyllite
Legende:
Ordovizischer Quarzit
nach Huebscher (1995)
nach Huebscher (1995)

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
11
Horizont
Horizont
Einheit
Störung
Störungsblock1
Störungsblock
2
aus mindestens 3 Bohrungen
aus Bohrung und Karte
aus Richtungs-
messungen
Schichtung
Schieferung
Bohrung
kartierte Einheit
Ergebnis
Ausgangsdaten 1+2D
Aufbau des Modells
Störung
PROJEKTBEARBEITUNG
3D-MODELL
nur
Karte

image
image
image
image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
12
pro Einheit als mächtigkeitsgewichtetes Mittel
jeweils für trockene und wassergesättigte
Gesteinsparameter
Legende
Mittlere Wärmeleitfähigkeit in Watt pro
Meter und Kelvin (W/m∙K) bis
100 m Tiefe
WÄRMELEITFÄHIGKEITSKARTEN

image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
13
(Quelle: Badische Zeitung)
NUTZUNGSKONFLIKTE UND RISIKEN
Wiesbaden, 2009
unkontrollierter Grundwasseraustritt - Artesik
(Quelle: HLUG)
Staufen, 2007
Anhydrit-Gips-Umwandlungen durch
Wasserzutritt
z.B.: Wasserschutzgebiete, Tektonik/Störungen, quellfähige Gesteine, Artesik,
Altlasten, Bergbau, …
Erkennen von Gebieten mit Nutzungskonflikten und Risiken
Verbot oder Einschränkung von Geothermieanlagen
Vermeidung von Schäden

image
image
image
image
image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
14
THEMATISCHE KARTEN
Wasserschutzgebiete
Keine Schutzzone
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Conflict Layer
+ Extent Layer
=
+
Kategorie 4
Keine Daten vorhanden
Thematic map

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
15
AMPELKARTEN
(Quelle: Badische Zeitung)
Altlasten
Bergbau
Naturschutzgebiete
Wasserschutzgebiete
Bündelung
Bewertung
Eignungskarte

image
image
image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
16
PROJEKTERGEBNISSE
Geologisches 3D-Modell
Thematische Karten:
geothermisches Potential
Landnutzungskonflikte
und Risiken
Ampelkarten

image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
17
ÜBERSICHTSMODELL
4 fache Überhöhung

image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
18
Ordovizium
Quarzit
Silur
Kieselschiefer
Ausschnitt der Überschiebungszone des Bergaer Sattels (1,5 fache Überhöhung )
DETAIL BERGAER SATTEL

image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
19
DETAIL PHYLLIT-QUARZIT-WECHSELLAGERUNG

image
image
image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
20
GEOTHERMISCHES POTENTIAL
Mittlere Wärmeleitfähigkeiten für
Verschiedene Tiefenintervalle:
„geogenes“ Potential
unabhängig von Bodentemperatur
unabhängig von gesetzlichen Regelungen
unabhängig von technischen Parametern
Berechnungsgrundlage für Geothermieatlas
Oberflächentemperatur:
wichtige planerische Größe
Mittlere Wärmeleitfähigkeit
(W/m∙K) bis
100 m
Oberflächentemperatur (°C)
5,5
12,5

image
image
image
image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
21
Mittlere Wärmeleitfähigkeit
(W/m∙K) bis
100 m
STANDORTEIGNUNG FÜR ERDWÄRMESONDEN
Ist
Geothermie
möglich?
Wie „gut“ ist
das Gestein?
Generelle Information zur
Standorteignung
Abschätzung vom Potential als
Planungsgröße

image
image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
22
ZUSAMMENFASSUNG
https://portal.geoplasma-ce.eu/
3D-Modellierungsmethodik für gestörte Gesteine
„geogenes“ Potential für Erdwärmesonden
Aufarbeitung und Darstellung von Nutzungskonflikten
Erweiterung des Geothermieatlas Sachsen

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
TAKING
COOPERATION
FORWARD
23
UNSERE PROJEKTPARTNER

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
2. Projekt-Workshop GeoMAP, Oelsnitz/Erzgeb.
25 Jahre Flutung der Grube Gittersee
Erfahrungen und Ausblick
Marcus Frenzel, Wismut GmbH

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
2
Inhalt
Lage
Geologisch-/hydrogeologische Verhältnisse der Lagerstätte
Historischer Abriss des Bergbaus
Flutung der Grube Dresden-Gittersee
Flutung mit Ableitung der Flutungswässer über vorhandene hydraulische
Wegsamkeiten
25 Jahre Flutung der Grube Dresden-Gittersee
2. Projekt-Workshop GeoMAP, Oelsnitz/Erzgebirge
Wegsamkeiten
Flutung mit gesicherter Ableitung über Wasserlösestollen
Ausblick
Langzeitaufgaben zur Gewährleistung der dauerhaften Wasserableitung
Monitoring
Unterhaltung des Wasserlösestollens

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image