image
image
image
Accidentul de muncă: cum
www.babs.sachsen.de
procedăm în acest caz?

Ce este un accident de muncă?
Printr-un accident se înţelege un eveniment neprevăzut, de scurtă durată, care
produce rănirea sau decesul unei persoane.Dacă acest eveniment se produce la
locul de muncă sau în drum spre locul de muncă sau spre casă, vorbim atunci de
un accident de muncă (accident de serviciu, accident profesional) sau de un acci-
dent de traseu. Asigurarea obligatorie pentru accidente de muncă
și
boli profesi-
onale (AMBP) este reglementată de Codul Social 7 (SGB VII). În acest context se
va
ţine
cont
și
de Regulamentul privind declararea cazurilor asigurate de asigură-
rile obligatorii pentru accidente de muncă.
Accidentele de muncă
interne
sunt cele care se produc în incinta unităţii, resp. la
locul de muncă regulamentar. Dacă lucraţi la o firmă de transport
și,
la încărcarea
unor mărfuri, vă alunecă o ladă grea pe picior
și
vă rănește, acesta se consideră
un accident de muncă. Tot un accident de muncă este
și
acela în care personalul
de serviciu alunecă în timpul lucrului pe pardoseala umedă
și
se rănește. Dacă o
persoană se accidentează în timp ce face un drum pentru angajator (de ex. duce
scrisorile la poștă), sau în timpul unei delegaţii, resp. unor lucrări de montaj,
acesta se consideră un accident de muncă
extern
.
Accidentul de traseu
este acel
accident care se produce pe traseul de la domiciliu direct spre locul de muncă, sau
de la locul de muncă spre domiciliu. Dacă de exemplu, în drum spre serviciu, vă
lovește o mașină sau faceţi o entorsă la picior, sunteţi asigurat. De asemenea,
este considerat accident de muncă accidentul avut ca urmare unui ocol pentru a
vă duce sau aduce copiii la/de la gradiniţă sau/și
școală.
Dacă în drum spre serviciu treceţi pe la un magazin să vă faceţi cumpărăturile
și
vă accidentaţi în incinta magazinului, acesta nu se consideră un accident de
muncă. Sunteţi din nou în drum spre casă
și
suferiţi un accident, acest lucru este
considerat un accident de muncă, dacă întreruperea durează mai puţin de două
ore. Dacă, în pauza de prânz, ieșiţi la o plimbare în parc
și
vă accidentaţi, nu în-
seamnă că aţi avut un accident de muncă. Reţineţi: pe drumul spre cantină sau
WC
și
înapoi sunteţi asigurat. Nu sunteţi însă asigurat dacă accidentul se pro-
duce în cantină sau la WC.

Ce trebuie să fac în caz de accident de muncă?
În cazul în care aţi suferit un accident de muncă sau de traseu, trebuie să
ţineţi
cont de anumite reguli. Informaţi angajatorul despre accidentul / vătămarea pro-
dusă
și,
dacă se poate, notaţi acest eveniment în registrul de accidente.
Observaţie: Angajatorul va trebui să informeze atunci casa de asigurări
pentru accidente de muncă și boli profesionale (asigurătorul AMBP).
Acest lucru este obligatoriu, dacă salariatul accidentat intră în incapaci-
tate de muncă timp de cel puţin trei zile. O copie a raportului de accident
trebuie trimisă autorităţii locale de supraveghere a sănătăţii și siguranţei.
În Saxonia, aceasta este Departamentul 5 al Direcţiei de Stat a Saxoniei,
cu sediul la Chemnitz, Dresda și Leipzig. Dacă aţi suferit doar un accident
ușor, de exemplu v-aţi tăiat la deget, notaţi acest lucru în registrul de
accidente. Acest lucru vă va feri de neplăceri pe viitor, fiind astfel asigu-
rat în cazul în care rana se va infecta și nu veţi putea veni la serviciu.În-
trebaţi angajatorul de la bun început unde se află registrul de accidente.
Mergeţi la medic, dacă aţi avut un accident.
Important:
Medicul consultat tre-
buie să aibă titlul de
„Durchgangsarzt”
! Acești medici sunt de regulă specialiști
în ortopedie sau traumatologie, cu calificarea necesară pentru tratarea acciden-
telor de muncă, având cabinete dotate corespunzător pentru o astfel de asistenţă
medicală. De asemenea, puteţi merge la o clinică sau spital de urgenţă. Acesti
medici acţionează ca „Durchgangsarzt”, deoarece medicul
șef
are de obicei titlul
de „Durchgangsarzt”.
În cazul în care v-aţi accidentat la ochi, urechi, gât sau nas, vă puteţi duce
și
di-
rect la un oftalmolog sau un ORL-ist. Acest medic de accident va stabili tratamen-
tul necesar
și,
dacă rana este ușoară, vă va trimite la medicul de familie.

Important: Dacă angajatorul vă roagă să nu declaraţi accidentul de
muncă, înseamnă că firma nu e înregistrată la asigurătorul AMBP, cu
toate că acest lucru e obligatoriu. Pentru propria siguranţă, se recomandă
să informaţi neapărat asigurătorul AMBP! Acesta va lua apoi legătura cu
firma la care lucraţi și va clarifica situaţia.
Ce înseamnă „Berufsgenossenschaft” i
„Unfallkasse” i care din aceste instituţii răspunde
de mine?
DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) este o instituţie comună a tutu-
ror caselor de asigurări pentru accidente de muncă
și
boli profesionale din Germa-
nia (asigurători AMBP). Din rândul asigurătorilor AMBP fac parte următoarele
instituţii: „Berufsgenossenschaften” (asigurători pentru accidente de muncă),
„Unfallkassen” (asigurători publici pentru accidente de muncă)
și
„landwirtschaft-
liche Berufsgenossenschaften” (asigurători pentru accidente de muncă în agricul-
tură). Angajatorul este obligat să-și declare
și
să-și asigure toţi salariaţii la aceste
case de asigurări. Contribuţiile le suportă angajatorul. Dacă sunteţi persoană fi-
zică autorizată (PFA) puteţi să vă asiguraţi benevol.
Fiindcă în fiecare sector de activitate există anumite riscuri
și
pericole specifice,
asociaţiile profesionale de asigurări sunt împărţite în categorii ocupaţionale.
Dacă, după un accident de muncă, vă duceţi la un medic specialist („Durchgang-
sarzt”), acesta o să vă întrebe probabil care este asigurătorul ABMP care răspunde
de sectorul în care lucraţi. Aceste informaţii le veţi primi de la angajator, fiindcă
el
știe
la ce casă v-a declarat. Dacă nu primiţi informaţii de la angajator, consul-
taţi lista de mai jos cu asociaţiile profesionale de asigurări care răspund de fiecare
sector de activitate.

Berufsgenossenschaften (asigurători pentru accidente de muncă și boli
profesionale - AMBP)
Berufsgenossenschaft
Rohsto e und chemische Industrie (BG RCI)
Această casă de asigurări AMBP răspunde de aprox. 32.000 de agenţi economici,
cu cca. 1,4 milioane angajaţi. BG RCI se ocupă de companiile din următoarele sec-
toare economice: industria extractivă, a materialelor de construcţii, industria chi-
mică, industria prelucrării pielii, industria celulozei
și
hârtiei
și
industria zahărului.
www.bgrci.de
Berufsgenossenschaft
Holz und Metall (BGHM)
Această casă de asigurări AMBP răspunde de aprox. 223.000 agenţi economici cu
cca. 4,9 milioane salariaţi. Din această categorie fac parte sezonierii, lucrătorii la
domiciliu
și
ucenicii în curs de formare profesională. BGHM răspunde de compa-
niile din industria cherestelei, a prelucrării lemnului, maselor plastice
și
a altor
materiale similare. În afară de aceasta, BGHM se ocupă de agenţii economici din
industria siderurgică
și
metalurgică
și
de firmele care prelucrează fierul, oţelul,
metalele, inoxul, pietrele preţioase
și
semipreţioase sau alte materiale similare.
www.bghm.de
Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN)
Această casă de asigurări AMBP răspunde de aprox. 400.000 de agenţi economici,
cu cca. 3,4 milioane angajaţi. BGN se ocupă de companiile din industria băuturilor,

industria HORECA - hoteluri, restaurante, brutării, cofetării -
și
din industria tu-
tunului. BGN răspunde
și
de vânzătorii ambulanţi, personalul circurilor
și
de sala-
riaţii din industria cărnii.
www.bgn.de
Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft (BG BAU)
Această casă de asigurări AMBP răspunde de aprox. 500.000 de agenţi economici,
care operează pe cca. 50.000 de
șantiere
cu aprox. 2,8 milioane asiguraţi.
BG BAU se ocupă de unităţile din industria construcţiilor
și
a serviciilor anexe. Din
această categorie fac parte construcţiile civile (acoperitori de case, schelari, zu-
gravi)
și
construcţiile de geniu (construcţii rutiere, curăţenie stradală, curăţenie
canalizare etc.), inclusiv lucrările pregătitoare, activităţile anexe, lucrările de ate-
lier
și
activităţile de transport.
www.bgbau.de
Berufsgenossenschaft
Handel und Warenlogistik (BGHW)
Această casă de asigurări AMBP răspunde de aprox. 378.000 agenţi economici cu
cca. 5,3 milioane salariaţi. BGHW se ocupă de unităţile din comerţul detailist
și
angrosist, de reprezentanţii comerciali, firmele de transport, centrele comune de
achiziţii
și
comercializare, editurile care tipăresc în sistem lohn
și
de distribuitorii
de presă.
www.bghw.de

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)
Acest asigurător AMBP răspunde de 1,1 milioane agenţi economici din peste 100
de sectoare economice, cu peste 10 milioane de salariaţi. VBG se ocupă de agen-
ţiile
de leasing personal, bănci, asigurări, birourile de inginerie
și
arhitectură, bi-
rourile de avocatură, biserici, asociaţii sportive, companii din industria ceramicii
și
a sticlei
și
de personalul companiilor de transport public cu tramvaiul, metroul
și
trenul. În aria de competenţă a asigurătorului VBG sunt de asemenea pacienţii
aflaţi în tratament staţionar sau recuperativ, participanţii la cursurile de formare
profesională
și
personalul organizaţiilor civice.
www.vbg.de
Berufsgenossenschaft
Verkehrswirtschaft Post-Logistik
Telekommunikation (BG Verkehr)
Această casă de asigurări AMBP răspunde de aprox. 200.000 agenţi economici cu
cca. 1,7 milioane salariaţi. Asigurătorul BG Verkehr răspunde de sectoarele urmă-
toare: poștă, logistică, transport mărfuri
și
călători, reciclare materiale, transpor-
turi aeriene, transporturi navale
și
maritime, industria pescuitului, telecomunica-
ţii și
servicii financiare. Tot din această categorie mai fac parte
școlile
de
șoferi,
firmele de ridicare mașini, de închiriere auto, firmele de pompe funebre, hergheli-
ile de cai de echitaţie, firmele de pilotaj naval.
www.bg-verkehr.de

Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)
Această casă de asigurări AMBP răspunde de aprox. 640.000 agenţi economici cu
cca. 8,4 milioane salariaţi. BGW răspunde de instituţiile private din sectorul me-
dical
și
de organizaţiile cu scop caritativ. Din această categorie fac parte unităţile,
administraţiile, instituţiile
și
organizaţiile cu scop caritativ, din sectorul medical,
veterinar, saloanele de frizerie, coafură
și
cosmetică. Casa de asigurări BGW răs-
punde
și
de personalul administrativ din instituţiile de învăţământ pentru sectoa-
rele amintite mai sus.
www.bgw-online.de
Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM)
Această casă de asigurări AMBP răspunde de aprox. 220.000 agenţi economici cu
cca. 3,8 milioane salariaţi. BG ETEM se ocupă de personalul din industria electro-
tehnică
și
a mecanicii fine, sectorul energetic
și
de gospodărire a apelor, industria
textilă
și
a încălţămintei, industria tipografică
și
a prelucrării hârtiei. Din această
categorie fac parte firmele de instalaţii electrice, fabricile de celuloză
și
hârtie,
furnizorii de utilităţi - gaze, agent termic
și
apă -, staţiile de epurare
și
distribui-
torii de energie electrică.
www.bgetem.de
De ce trebuie să declar accidentele de muncă?
E o diferenţă foarte mare dacă de cazul dvs. se ocupă casa de asigurări de sănă-
tate sau casa de asigurări pentru accidente de muncă
și
boli profesionale. În urma
unui accident de muncă aveţi dreptul de exemplu la o alocaţie de accident („Ver-
letztengeld”) pe perioada concediului medical. Alocaţia de accident este la ora

actuală de 80% din salariul brut, fără însă să poată depăși salariul net curent.
Alocaţia de accident o plătește casa de asigurări de sănătate. Nu confundaţi
această alocaţie cu alocaţia de boală („Krankengeld”), care reprezintă 70% din
salariul brut actual.
În afară de aceasta, casa de asigurări AMBP acoperă
și
cheltuielile de terapie, cu
materialele
și
aparatele medicale, cu tratamentele recuperatorii (în clinici specia-
lizate pe asistenţa medicală pentru persoanele care au suferit accidente de
muncă)
și,
la nevoie, cu asistenţa la domiciliu.
Dacă e cazul, locul de muncă va fi adaptat persoanelor cu dizabilităţi, iar dacă nu
veţi mai putea exercita profesia actuală din cauza accidentului de muncă, veţi
putea urma un curs de recalificare. Dacă accidentul de muncă v-a produs o afec-
ţiune
permanentă, veţi avea dreptul la o pensie de invaliditate.
Asigurătorul AMBP, în comparaţie cu casele de asigurare de sănătate, dispune de
un buget nelimitat, având ca scop recuperarea cu orice mijloace a sănătăţii
și
a
capacităţii de muncă a asiguraţilor afectaţi. Pacientul nu trebuie să se mai ocupe
de alte formalităţi, fiindcă medicul de accident cooperează cu asigurătorul AMBP.
Sunt asigurat pentru accidente de muncă în
Germania i dacă sunt străin?
Da, sunteţi asigurat. Asigurarea este valabilă indiferent de vârstă, sex, stare civilă,
cetăţenie sau venituri.
Sunt asigurat i dacă am doar un minijob?
Da, sunt asigurate
și
persoanele care au un minijob. În comparaţie cu asigurarea
socială de pensie, asigurarea pentru accidente de muncă
și
boli profesionale este
obligatorie pentru toţi. Toţi salariaţii sunt asiguraţi obligatoriu de angajator.

Este valabilă asigurarea pentru accidente de
muncă i pentru cei care au minijoburi în
gospodăriile private?
Da,
și
persoanele care au minijoburi în gospodăriile private beneficiază de asigu-
rarea obligatorie pentru accidente de muncă
și
boli profesionale. De asigurarea
acestor persoane răspund casele publice de asigurări AMBP. Pentru simplificarea
procedurii de înscriere
și
cotizare, odată cu înregistrarea persoanei respective la
centrala pentru minijoburi („Minijobzentrale”) de la casa naţională de pensii din
Germania („Deutsche Rentenversicherung/ Knappschaft/Bahn/See”), aceasta va fi
declarată
și
la casa de asigurări AMBP.
Contribuţia unică la asigurarea AMBP este de 1,6% din salariu, sumă care este
dedusă din salariu de centrala pentru minijoburi
și
este vărsată la buget de anga-
jator.
Ce categorii de persoane mai sunt asigurate?
Chiar dacă cei mai numeroși asiguraţi vin din rândul celor care au un contract de
muncă (angajaţii), aceștia nu totuși singurii asiguraţi. Mai sunt asigurate
și
urmă-
toarele persoane:
ucenicii în formare profesională
persoanele cu funcţii onorifice (pompierii voluntari etc.)
șomerii
obligaţi de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă să-și caute un
alt loc de muncă
persoanele care acordă primul ajutor, donatorii de sânge, martorii
studenţii
Lista nu e completă, vezi la art. 2, 3
și
6 din SGB VII detalii cu privire la toate per-
soanele asigurate.

Ne puteţi contacta la:
Biroul de consiliere din Dresda
Volkshaus Dresden -
Schützenplatz 14 (etajul 1.), 01067 Dresden
Leona Bláhová
Tel.: +49 351 85092728
Email: leona.blahova@babs-online.eu
Paulína Bukaiová
Tel.: +49 351 85092729
Email: paulina.bukaiova@babs-online.eu
Biroul de consiliere din Leipzig
Listhaus Leipzig – Rosa-Luxemburg-Str. 27
(parter), 04103 Leipzig
Paulina Sokolowska
Tel.: +49 341 68413085
Email: paulina.sokolowska@babs-online.eu
Ünige Albert
Tel.: +49 341 68413086
Email: uenige.albert@babs-online.eu
Biroul de Management Dresda și Leipzig
Melanie Claus
Tel.: +49 351 85092730
Email: melanie.claus@babs-online.eu
Limbi vorbite
germană, cehă,
slovacă, engleză
germană, slovacă,
poloneză, cehă, engleză
germană, poloneză,
engleză
germană, română,
maghiară, engleză
germană, engleză

image
Clauza de responsabilitate:
Prezenta publicaţie cuprinde informaţii
generale, cu caracter orientativ. Nu garantăm corectitudinea acestor
informaţii. Din aceste informaţii nu rezultă niciun drept legal.
Centrul de consiliere pentru angajaţii străini în Saxonia (BABS) este
o iniţiativă a Ministerului Saxon pentru Afaceri Economice, Muncă
și
Transport
și
se va finanţa cu venituri din impozite în baza bugetu-
lui aprobat de către reprezentanţii din Landul Saxonia.
Editura:
BABS – Centrul de consiliere pentru angajaţii străini în Saxonia
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel. +49 351 8509 2730
info@babs-online.eu
www.babs.sachsen.de
Actualizat:
Ianuarie 2019
Ediţia:
2.000
Design:
Metronom Agentur für Kommunikation und Design GmbH
Imprimare:
Druckerei Mahnert GmbH