image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Česko-saský
management povodňových rizik
EU-projekt STRIMA II
4. FÓRUM
MANAGEMENTU
POVODŇOVÝCH RIZIK
v
Drážďany
16./ 17.
září
2019
Zdroj: Mediální databáze Svobodného státu Sasko
Účast na Fóru managementu povodňových rizik i na exkurzi je bezplatná, počet
účastníků je však omezen.
Z tohoto důvodu se prosím přihlašujte do
30.08.2019
pod následujícím odkazem:
http://lsnq.de/strimahochwasserforum
Celá akce probíhá dvojjazyčně (česky/německy), po oba dva dny je zajištěno si-
multánní tlumočení.
Odkaz na přihlašovací formulář a další informace o projektu
STRIMA II naleznete na:
www.strima.sachsen.de
LEAD PARTNEREM PROJEKTU STRIMA II
Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii
Kontaktní osoba
: Sarah Bittig
Referát 45 :
Zemské povodňové centrum, hydrologie
E-Mail: sarah.bittig@smul.sachsen.de
Tel.: +49 (0) 351 8928 4516
PROJEKTOVÝ PARTNER
PŘIHLÁŠKA
POŘADATEL

image
image
image
image
image
image
image
image
image
PROGRAM 16.09.19
PROGRAM 17.09.19
MÍSTO KONÁNÍ
SAB - Sächsische Aufbaubank
Pirnaische Str. 9
01069 Dresden
MODEROVÁNÍ UDÁLOSTI
Dr. Peter Heiland, INFRASTUKTUR & UMWELT
9:30 h
Registrace účastníků
10:00 h
Přivítání a úvod STRIMA II
Dr. Uwe Müller, LfULG
10:10 h
HoWa - innovativ -
Zlepšení včasného varování před povodněmi pro malá
povodí
Dr. Andy Philipp, LfULG
Protipovodňová ochrana v
česko-saském
příhraničí: Poznatky o komunikaci rizik a
aktivaci obyvatelstva
10:30 h
Komunikace povodňových rizik v
česko-saském
příhraničí – výsledky anket a
typologizace
Prof. Lutz Hagen, TU Dresden
11:00 h
VEREINT
– společnými silami zvládat povodně & silné srážky –
návrh řešení pro oblast venkova na příkladu města Glashütte
Gritt Ott, TU Dresden / Dr. Jens Grundmann, TU Dresden
11:30 h
Diskuze
12:00 h
Polední přestávka
Podpora obcím, zabezpečení realizace: dotační příležitosti v Čechách a v Německu
13:00 h
Představení dotační směrnice vodstva / protipovodňová ochrana
(GH/
2018)
Andreas Koch, SMUL
13:20 h
STRIMA II
– zkušenosti s nabídkou poradenství a katalog dotačních
příležitostí v Libereckém kraji
Petr Dobrovský, ARR
13:40 h
Institucionální výzvy realizace maloplošných retenčních opatení na
zemědělské půdě
Lenka Slavíková, UJEP
14:00 h
Diskuze
14:15 h
Káva a koláč
STRIMA II
– možnosti a opatření směřující k redukci povodňových škod
14:45 h
Dopady silných povodňových událostí souvisejících se srážkami na budovy a
možnosti jejich zmírnění
Dr. Torsten Heyer, TU Dresden / Dr. Reinhard Schinke, IÖR
15:05 h
Snižování škod na zemědělských plochách – představení příručky o přírodě
blízkých opatřeních
Miroslav Bauer, CVUT
15:25 h
Snižování škod na dopravní a vodohospodářské infrastruktuře
-
České a saské
případové studie
Dr. Frank Beyer, IÖR / Stephan Garack, IÖR
15:45 h
Diskuze
16:00 h
Ukončení akce a rozloučení
Dr. Uwe Müller, LfULG
Cca. 10:00 h
Prohlídka místních protipovodňových opatření na řece Müglitz (Schlottwitz a Mühl-
bach)
11:45 - 12:45 h
obědová pauza – občerstvení
Od 13:00 h
prohlídka retenční nádrže Lauenstein (HRB Lauenstein)
EXKURZE do údolí řeky
Müglitz
Sraz:
8:30 h
u SAB, Pirnaische Straße 9, 01069 Dresden
Odjezd:
9:00 h
autobusem do údolí řeky Müglitz
Návrat do Drážďan:
Cca. v
15:00 h
(k výchozímu bodu); příjezd cca 16:00 h
Poznámka:
Pro účast na exkurzi si prosím vezměte pevnou obuv.