image
image
image
Prestaţiile familiale acordate în landul
Saxonia – Clar
i
uor de înţeles
www.babs.sachsen.de

Persoanele care trăiesc
și
muncesc în Germania au dreptul la prestaţiile familiale
acordate de stat în anumite circumstanţe. Acest lucru este valabil
și
pentru așa-nu-
miţii „lucrători frontalieri”, persoane care lucrează în Germania, dar locuiesc împre-
ună cu familia într-o altă
ţară
din Uniunea Europeană (UE) sau din Spaţiul Economic
European (SEE). Lucrătorii detașaţi în Germania nu au dreptul la aceste prestaţii
familiale. Aceștia beneficiază de drepturile acordate de statul din care provin.
Alocaţia de stat pentru copii („Kindergeld”)
Autoritatea competentă:
„Bundesagentur für Arbeit/Familienkasse”
Alocaţia pentru copii este una din cele mai importante prestaţii acordate familii-
lor din Germania. Alocaţia pentru copii se acordă tuturor familiilor, indiferent de
veniturile pe care le au. Prestaţia se acordă pentru toţi copiii până la împlinirea
vârstei de 18 ani. Pentru a beneficia de alocaţia pentru copii
și
după vârsta de
18 ani, trebuie îndeplinite anumite condiţii suplimentare.
Începând din iulie 2019, alocaţia lunară pentru primii doi copii este de 204 euro /
copil, pentru al treilea copil 210 euro
și
pentru ceilalţi copiii 235 euro / copil.
Alocaţia pentru copii se poate acorda
și
cetăţenilor din UE/SEE, care locuiesc
și/
sau muncesc în Germania. Aceasta înseamnă că
și
lucrătorii frontalieri ai căror
copii locuiesc într-o altă
ţară
din UE/SEE au dreptul la alocaţia respectivă. Cererea
pentru alocaţia de copii se depune la instituţia „Familienkasse/Bundesagentur für
Arbeit”. Lucrătorii frontalieri sau angajaţii ai căror copii nu se află în Germania vor
trebui să depună cererea pentru alocaţia de copii la centrele de asistenţă socială
pentru familii din
ţara
de origine
Observaţie:
Alocaţia pentru copii se acordă retroactiv numai pentru ultimele
șase
luni, începând din luna în care s-a primit cererea de alocaţie pentru copii.
Pentru alte informaţii
și
formulare tipizate în diferite limbi vezi
www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/downloads-kindergeld-
kinderzuschlag
.

Ţara
Date de contact centre de asistenţă socială pentru
familii („Familienkasse”)
Belgia
Bulgaria
Luxemburg
Olanda
Ungaria
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Rheinland-Pfalz – Saarland
55149 Mainz (GERMANIA)
Fax: +49 (681) 944 910 5324
E-Mail: Familienkasse-Rheinland-Pfalz-Saarland@
arbeitsagentur.de
Franţa
Elveţia
Cehia
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Baden-Württemberg West
76088 Karlsruhe (GERMANIA)
Fax: (pentru Franţa) +49 (781) 9393 697
Fax: (pentru Elveţia) +49 (7621) 178 260 585
E-Mail: Familienkasse-Baden-Wuerttemberg-West@
arbeitsagentur.de
Austria
Croaţia
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Bayern Süd
93013 Regensburg (GERMANIA)
Fax: +49 (851) 508 617
E-Mail: Familienkasse-Bayern-Sued@arbeitsagentur.de
Polonia
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz (GERMANIA)
Fax: +49 (3591) 661 878
E-Mail: Familienkasse-Sachsen@arbeitsagentur.de
Pentru toate
celelalte
ţări
din UE/SEE
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Bayern Nord
90316 Nürnberg (GERMANIA)
Fax: +49 (911) 529 3997
E-Mail: Familienkasse-Bayern-Nord@arbeitsagentur.de

Sporul pentru copii („Kinderzuschlag”)
Autoritatea competentă:
„Bundesagentur für Arbeit/Familienkasse“
Sporul pentru copii este o prestaţie suplimentară în bani. Părinţii sau persoanele
îndreptăţite care primesc alocaţia de stat pentru copii pot solicita
și
această pre-
staţie. Sporul pentru copii se acordă împreună cu alocaţia de stat pentru copii.
Sporul pentru copii este de maxim 185 euro pe lună/copil. Începând din 1 ianuarie
2020 nu se mai
ţine
cont de veniturile realizate. În afară de aceasta, veniturile
părinţilor care depășesc necesarul propriu nu se mai deduc decât în proporţie de
45% din sporul pentru copii, în comparaţie cu cota de 50% dedusă anterior.
Sporul pentru copiii este un sprijin financiar pentru familiile cu venituri mici. Pen-
tru a putea beneficia de această prestaţie, trebuie îndeplinite următoarele
condiţii
:
Copilul locuiește la părinţi, nu a împlinit încă vârsta de 25 de ani
și
nu este
căsătorit, resp. nu se află într-un parteneriat civil înregistrat.
Solicitantul primește alocaţie de stat (sau o prestaţie similară) pentru acest
copil.
Veniturile brute ale familiei sunt de cel puţin 900 de euro (familii biparen-
tale), resp. 600 de euro (familii monoparentale).
Aţi avea destui bani pentru întreţinerea familiei dacă, pe lângă veniturile
realizate, aţi primi sporul pentru copii
și
eventual
și
ajutorul pentru plata
chiriei.
Lucrătorii frontalieri au
și
ei dreptul la sporul pentru copii, cu condiţia să îndepli-
nească cerinţele de mai sus.
Pentru alte informaţii legate de sporul pentru copii
și
formulare tipizate vezi
www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/downloads-kindergeld-
kinderzu schlag.

Protecţia mamei
Femeile gravide
și
mamele care alăptează beneficiază de o protecţie specială în
timpul serviciului, învăţământului profesional
și
universitar. Regulile respective
asigură protecţia mamei
și
copilului atât în perioada prenatală, cât
și
postnatală,
precum
și
în timpul alăptării. Se asigură astfel veniturile mamei în perioada în
care i se interzice să lucreze, i se garantează acesteia locul de muncă, mama be-
neficiind totodată de o protecţie specială împotriva concedierii.
Medicul vă poate elibera o adeverinţă din care reiese că, fiind gravidă, nu mai
aveţi voie să efectuaţi anumite activităţi. Această adeverinţă eliberată individual
servește la protecţia sănătăţii mamei
și
a copilului, interdicţia respectivă putând
fi stabilită doar de un medic.
Observaţie:
Interdicţia de exercitare a activităţilor profesionale stabilită indivi-
dual de un medic nu este același lucru cu o adeverinţă de concediu medical!
În cazul în care o persoană detașată în Germania rămâne gravidă, aceasta bene-
ficiază de drepturile de protecţie a mamei existente în Germania. Indemnizaţia de
protecţie a mamei trebuie plătită de angajatorul care v-a detașat.
Informaţii
și
consultanţă:
„Landesdirektion Sachsen (Arbeitsschutz)” – filiala din
localitatea în care lucraţi - Chemnitz, Dresda sau Leipzig.
Indemnizaţia de maternitate („Mutterschaftsgeld”)
Autoritatea competentă:
casa de asigurări de sănătate
Plătitorul indemnizaţiei de maternitate este casa de asigurări de sănătate. Indem-
nizaţia se plătește pe perioada legală de protecţie a maternităţii:
șase
săptămâni
înainte de naștere, ziua nașterii propriu-zisă
și
primele opt săptămâni după naștere.

În cazul nașterii unor multipleţi sau a unei nașteri premature, indemnizaţia de
maternitate se prelungește de la opt la douăsprezece săptămâni, începând din
ziua nașterii. Plata indemnizaţiei de maternitate se prelungește de asemenea cu
patru săptămâni
și
în cazul în care, în primele opt săptămâni de la naștere, medi-
cul constată un handicap la noul-născut
și
se depune prin urmare cererea de pre-
lungire a perioadei de protecţie a maternităţii la casa de asigurări de sănătate.
Cuantumul indemnizaţiei de maternitate se ridică la maxim 13 euro pe zi.
Diferenţa dintre maximul de 13 euro
și
salariul net o acoperă angajatorul pentru
persoanele asigurate legal.
Dreptul la indemnizaţia de maternitate îl au femeile asigurate benevol sau obliga-
toriu la una din casele de asigurări de sănătate (de stat)
și
care au dreptul la plata
indemnizaţiei de concediu medical. Indemnizaţia de maternitate se plătește
și
persoanelor care au doar un minijob. În funcţie de asigurarea avută, angajaţii cu
salarii reduse pot solicita plata indemnizaţiei de maternitate la casa de asigurări
de sănătate sau la „Bundesversicherungsamt” (Agenţia Federală pentru Protecţia
Socială).
Condiţii
suplimentare:
solicitantul are un contract de muncă
raportul de muncă a fost reziliat în perioada maternităţii, în condiţiile legii
sau
solicitantul a încheiat un contract de muncă după începerea perioadei de
protecţie a maternităţii.
Cererea pentru indemnizaţia de maternitate se va depune la casa de asigurări de
sănătate, împreună cu o adeverinţă medicală din care reiese data la care este pre-
văzută nașterea copilului.
Pentru alte informaţii privind indemnizaţia de maternitate vezi pagina de in-
ternet a casei de asigurări de sănătate.

Concediul/indemnizaţia de cretere a copilului
i
indemnizaţia plătită de landul saxon
Concediul de cretere a copilului („Elternzeit”)
Autoritatea competentă:
angajatorul
Concediul de creștere a copilului vă oferă posibilitatea de a vă ocupa de copil, fără
a pierde legătura cu locul de muncă avut anterior.
Angajaţii au
dreptul la concediul de creștere a copilului
până când acesta împli-
nește vârsta de trei ani. În această perioadă nu trebuie să mergeţi la lucru - locul
de muncă fiind totuși garantat, iar angajatorul nu are voie să vă concedieze. Con-
cediul de creștere a copilului poate fi luat atât de mamă, cât
și
de tată, sau împre-
ună de către ambii părinţi. Important e ca aceștia să locuiască împreună, să se
ocupe în mare parte personal de creșterea
și
educaţia copilului
și
să nu mun-
cească mai mult de 30 de ore pe săptămână în perioada acestui concediu. Cererea
pentru concediul de creștere a copilului până la vârsta de trei ani se va depune la
angajator cu cel puţin
șapte
săptămâni înainte de începerea concediului respectiv.
După terminarea concediului de creștere a copilului, angajatorul este obligat să vă
asigure un loc de muncă similar cu cel avut anterior.
Indemnizaţia de cretere a copilului („Elterngeld”)
Autoritatea competentă:
„Elterngeldstelle” (serviciul pentru indemnizaţii copii)
de la primăria localităţii în care aveţi domiciliul, sau „Landratsamt” (consiliul ju-
deţean)
Indemnizaţia de creștere a copilului este o prestaţie acordată de stat pentru pă-
rinţii care vor să se ocupe personal de copil după nașterea acestuia, perioadă în
care nu mai pot să-și exercite parţial sau integral activităţile profesionale avute.
Dreptul la indemnizaţia de creștere a copilului îl au
și
părinţii care nu aveau un loc
de muncă înainte de nașterea copilului.

Indemnizaţia de creștere a copilului are începând din 1 iulie 2015 două variante:
indemnizaţia de bază („Basiselterngeld”), corespunzătoare reglementărilor legale
anterioare,
și
indemnizaţia suplimentară („ElterngeldPlus”). Indemnizaţia „Eltern-
geldPlus” se acordă părinţilor care vor să primească indemnizaţia de creștere a
copilului
și
au un loc de muncă cu normă parţială. Părinţii care revin înainte de
termen la locul de muncă
și
au o normă parţială, vor beneficia pe o perioadă mai
lungă de indemnizaţia de creștere a copilului.
Cuantumul indemnizaţiei de creștere a copilului se ridică la 2/3 din veniturile an-
terioare - fiind de minim 300 de euro
și
maxim 1.800 de euro. Perioada în care se
acordă indemnizaţia de creștere a copilului este de 12 luni. Dacă părinţii își împart
concediul de creștere a copilului, aceștia vor primi împreună indemnizaţia de bază
pentru creșterea copilului timp de maxim 14 luni. În aceste condiţii, fiecare din
părinţi are dreptul la cel puţin 2
și
cel mult 12 luni de indemnizaţie de creștere a
copilului.
Indemnizaţia „ElterngeldPlus” se calculează ca
și
indemnizaţia de bază, cu dife-
renţa că aceasta este de maxim jumătate din cuantumul indemnizaţiei de creștere
a copilului la care părinţii ar fi avut dreptul dacă nu aveau o normă parţială de
muncă. Indemnizaţia „ElterngeldPlus” se acordă însă pe o perioadă de două ori
mai mare: 1 lună de indemnizaţie de bază = 2 luni de indemnizaţie „Elterngel-
dPlus”.
Pentru a beneficia de indemnizaţia de creștere a copilului trebuie îndeplinite ur-
mătoarele
condiţii
:
Părinţii se ocupă personal de creșterea
și
educarea copilului.
Părinţii locuiesc împreună cu copilul.
Părinţii nu lucrează mai mult de 30 de ore pe săptămână.
Părinţii au domiciliul sau reședinţa în Germania.
Observaţie:
Cetăţenii din UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
și
Elveţia au
și
ei
dreptul la indemnizaţia de creștere a copilului, cu condiţia să aibă un loc de
muncă, sau un domiciliu stabil în Germania.

Cetăţenii altor state pot beneficia de indemnizaţia de creștere a copilului dacă au
un permis de reședinţă permanent, o autorizaţie de
ședere
permanentă în UE sau
o autorizaţie simplă de
ședere
însoţită de o autorizaţie de muncă.
Pentru alte informaţii vezi
www.familie.sachsen.de.
Pentru autoritatea res-
ponsabilă
și
formularele-cerere tipizate vezi https://amt24.sachsen.de/.
Indemnizaţia de land pentru educaţia copilului
(„Landeserziehungsgeld”)
Autoritatea competentă:
Serviciul „Elterngeldstelle/Erziehungsgeldstelle” de pe
lângă primăria localităţii în care aveţi domiciliul sau de pe lângă consiliul jude-
ţean
respectiv.
În al doilea
și
al treilea an de viaţă a copilului, părinţii care locuiesc în landul Sa-
xonia pot beneficia de indemnizaţia de land pentru educaţia copilului.
Cu indemnizaţia de land pentru educaţia copilului, landul Saxonia îi susţine în
primul rând pe părinţii care vor să se ocupe acasă de copil pe o perioadă mai
lungă, având deci intenţia să-și ia toţi cei trei ani de concediu legal pentru creș-
terea copilului. Dacă însă copilul se află într-o grădiniţă sau într-un centru de
îngrijire zilnică finanţat de stat, părinţii nu vor mai avea de regulă dreptul la in-
demnizaţia de land pentru educaţia copilului..
Pentru alte informaţii privind indemnizaţia de land pentru educaţia copilului
(drepturi, durată, cuantum etc.) vezi
www.familie.sachsen.de.
Avansul la pensia alimentară („Unterhaltsvorschuss”)
Autoritatea competentă:
Serviciul Protecţia Copilului
și
Autoritate Tutelară
(„ Jugendamt”) de pe lângă primăria localităţii în care aveţi domiciliul, sau de pe
lângă consiliul judeţean respectiv

Dreptul la avansul la pensia alimentară îl au copiii care trăiesc cu un părinte în-
tr-o familie monoparentală
și
care nu primesc pensie alimentară de la celălalt
părinte. Nu contează aici veniturile părintelui care se ocupă de creșterea
și
edu-
caţia copilului. Nu este necesar obţinerea unei decizii judecătorești cu privire la
obligarea celuilalt părinte la plata pensiei alimentare. În cazul în care starea ma-
terială a celuilalt părinte îi permite să plătească parţial sau integral pensia ali-
mentară, statul îl va obliga să restituie avansul la pensia alimentară achitat de
autorităţi.
Dreptul la avansul la pensia alimentară îl au următoarele persoane:
copiii care nu au împlinit încă vârsta de 12 ani,
copiii care locuiesc la unul din părinţi, dacă acesta are domiciliul pe terito-
riul de aplicabilitate a legii, este necăsătorit, văduv, divorţat sau s-a des-
părţit
și
copiii care nu primesc pensie alimentară de la celălalt părinte, sau, dacă
acesta a decedat, primesc o pensie de orfan egală cel puţin cu cuantumul
avansului la pensia alimentară,
cetăţenii străini care nu au dreptul la libera circulaţie au nevoie de un per-
mis de reședinţă permanent, sau o autorizaţie de
ședere
cu drept de
muncă; la persoanele cu autorizaţie de
ședere
se vor verifica după caz
și
alte condiţii.
Observaţie:
Copiii cu vârsta cuprinsă între 12
și
18 ani pot primi
și
ei avansul la
pensia alimentară. Condiţia este ca aceștia să nu beneficieze de alte prestaţii so-
ciale prevăzute în Partea a II-a a Codului Social („Sozialgesetzbuch SGB II”) sau
ca părintele la care se află în creștere
și
educare să beneficieze de cel puţin 600
euro brut conform SGB II.
Cuantumul avansului lunar la pensia alimentară este începând din 1 ianuarie 2020:
pentru copiii în vârstă de 0-5 ani max. 165 euro,
pentru copiii în vârstă de 6-11 ani max. 220 euro,
pentru copiii în vârstă de 12-17 ani max. 293 euro.
Pentru alte informaţii legate de avansul la pensia alimentară
și
formularele-
cerere tipizate vezi
www.amt24.sachsen.de

Biroul de consiliere din Dresda
Volkshaus Dresden -
Schützenplatz 14 (etajul 1.), 01067 Dresden
Leona Bláhová
Tel.: +49 351 85092728
Email: leona.blahova@babs-online.eu
Paulína Bukaiová
Tel.: +49 351 85092729
Email: paulina.bukaiova@babs-online.eu
Biroul de consiliere din Leipzig
Listhaus Leipzig – Rosa-Luxemburg-Str. 27
(parter), 04103 Leipzig
Paulina Krimmling
Tel.: +49 341 68413085
Email: paulina.krimmling@babs-online.eu
Ünige Albert
Tel.: +49 341 68413086
Email: uenige.albert@babs-online.eu
Biroul de Management Dresda
și
Leipzig
Melanie Claus
Tel.: +49 351 85092730
Email: melanie.claus@babs-online.eu
Limbi vorbite
germană, cehă,
slovacă, engleză
germană, slovacă,
poloneză, cehă, engleză
germană, poloneză,
engleză
germană, română,
maghiară, engleză
germană, engleză
Ne puteţi contacta la:

image
Declinarea răspunderii:
Prezenta publicaţie conţine informaţii gene-
rale cu caracter orientativ. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru co-
rectitudinea acestor date, din care nu poate fi revendicat de asemenea
niciun alt drept.
Centrul de consultanţă pentru lucrători străini din Saxonia (BABS)
este o iniţiativă a Ministerului Economiei, Muncii
și
Transportului
din Landul Saxonia, fiind finanţat de stat în baza bugetului adoptat
de Parlamentul Landului Saxonia.
Redacţia:
BABS – Centrul de consiliere pentru angajaţii străini în Saxonia
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel. +49 351 8509 2730
info@babs-online.eu
www.babs.sachsen.de
Actualizat:
iulie 2020
Ediţia:
2.000 exemplare
Concepţie/layout:
Metronom Agentur für
Kommunikation und Design GmbH
Tipografie:
Druckerei Mahnert GmbH