image
image
image
image
Česko-německý fond budoucnosti reaguje na koronavirovou krizi
mimořádnou podporou
Tisková zpráva, 16. dubna 2020
(Praha) Česko-německý fond budoucnosti poskytne v souvislosti s pandemií koronaviru
zvláštní finanční prostředky
v celkové výši
10 miliónů korun
.
Tyto prostředky půjdou ve prospěch osob a organizací, které jsou kvůli pandemii koronaviru
zvláště ohroženy:
organizace pečující v ČR o
oběti nacismu
, které vzhledem ke svému věku i v
důsledku prožitých útrap patří mezi vůbec ty nejohroženější,
stavitelé mostů
“, kteří se v posledních letech významným způsobem zasadili o
zlepšení česko-německých vztahů a kvůli koronavirové krizi se dostali do
tíživé
finanční situace
– jako například umělci, kulturní instituce, spolky z oblasti kulturní
či mládežnické práce a nakladatelství
,
iniciativy, které v
česko-německém pohraničí
poskytují
zdravotní a sociální služby
osobám obzvláště ohroženým pandemií koronaviru.
V koronavirové krizi čelí Česko a Německo stejným výzvám: musíme chránit ty naše
spoluobčany, kteří jsou zvláště ohroženi, a zároveň nesmíme dát všanc to, čeho jsme za
posledních 30 let dosáhli,“ uvedli ředitelé Fondu Petra Ernstberger a
Tomáš Jelínek. „K tomu
patří i po léta budovaná důvěra mezi Čechy a Němci, jež je nyní vystavena zatěžkávací
zkoušce. Považovali jsme proto za důležité rychle a nebyrokraticky poskytnout podporu právě
těm, kteří hrají v tomto ohledu klíčovou roli.“
Vedle obětí nacismu a „stavitelů mostů“ se
jedná podle obou ředitelů obzvláště o občany v česko-německém pohraničí, kde by se dopady
krize mohly na lidech a jejich vzájemných vztazích projevit nejcitelněji.
Podrobnější informace k mimořádné podpoře:
www.fondbudoucnosti.cz
Další informace a kontakt:
Silja Schultheis
E-mail:
silja.schultheis@fb.cz
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz
http://cesko-nemecka-novinarska-cena.cz/