image
Eva Novotná, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Chrudim

Rozsah monitoringu
Hydrochemický monitoring vod pro posouzení
kvality zdrojů pro napouštění zbytkových jam a
pro posouzení potenciálních zdrojů kontaminace
10 odběrných profilů vodních toků, 10 odběrových cyklů (březen
prosinec 2017)
Hydrochemický monitoring vod pro posouzení
kvality vody v drobných vodních útvarech
vzniklých v důsledku báňské činnosti
24 odběrných míst, 10 odběrových cyklů (březen –
prosinec 2017)

Sledované ukazatele – vodní toky
Všeobecné ukazatele
t, pH, O
2
, BSK
5
, CHSK
Cr
, TOC, P
celk.
,
N
celk.
, N-NO
3
-
, N-NO
2-
, N-NH
4+
, RL
105
,
RL
550
, NL
105
, Cl
-
, SO
42-
, Mg, Ca
Mikrobiologické ukazatele
ECOLI, ENT, FC
Vybrané prioritní látky
Cd-rozp., Ni-rozp., Pb-rozp., Hg-rozp.
Vybrané specifické znečišťující látky
Sb, As, Ba, Be, B, Sn, Al, Cr, Co, Mn,
Cu, Mo, Se, Ag, V, Zn, Fe, Suma-PAU,
Suma-PCB,
Uhlovodíky C
10
-C
40
Doplňkové chemické ukazatele
vodivost, Na, K, P-PO
4
3-
, KNK-4,5,
KNK-8,3, ZNK-4,5, ZNK-8,3

Sledované ukazatele – malé vodní útvary
Všeobecné ukazatele
t, pH, O
2
, BSK
5
, CHSK
Cr
, TOC, P
celk.
,
N
celk.
, N-NO
3
-
, N-NO
2-
, N-NH
4+
, RL
105
,
RL
550
, NL
105
, Cl
-
, SO
42-
, Mg, Ca
Mikrobiologické ukazatele
ECOLI, ENT, FC
Vybrané prioritní látky
Cd-rozp., Ni-rozp., Pb-rozp., Hg-rozp.
Vybrané specifické znečišťující látky
Sb, As, Ba, Be, B, Sn, Al, Cr, Co, Mn,
Cu, Mo, Se, Ag, V, Zn, Fe, Suma-PAU,
Suma-PCB,
Uhlovodíky C
10
-C
40
Doplňkové chemické ukazatele
vodivost, Na, K, P-PO
4
3-
, KNK-4,5,
KNK-8,3, ZNK-4,5, ZNK-8,3
Biologické ukazatele
chlorofyl-a, zooplankton,
fytoplankton, makrozoobentos

Četnosti sledování jednotlivých ukazatelů
Vodní
toky
Malé vodní útvary
Všeobecné ukazatele
V každém cyklu
V každém cyklu
Mikrobiologické
ukazatele
V každém cyklu
V každém cyklu
Vybrané prioritní látky
Březen, červen, září,
prosinec
Březen, září
Vybrané specifické
znečišťující látky
Březen, červen, září,
prosinec
Březen, září
Fe, Mn
V každém cyklu
V každém cyklu
Doplňkové chemické
ukazatele
V každém cyklu
V každém cyklu
Biologické ukazatele
nestanovovány
Chlorofyl-a, fytoplankton,
zooplankton v každém
cyklu
Makrozoobentos duben,
srpen

Odběrná místa – vodní toky
Profil č.
Vodní tok
Souřadnice Y
Souřadnice X
PV-1
PPV (Přivaděč průmyslové
vody, přivaděč Ohře – Bílina)
817527.380
993306.646
PV-2
Hačka
809057.222
994049.498
PV-3
Bílina
797981.309
985796.168
PV-4
Jiřetínský potok
796120.870
981707.834
PV-5
Přeložka Šramnického a
Černického potoka
796137.380
981724.343
PV-6
Loupnice
795930.123
981768.746
PV-7
Bílina
791622.419
986430.498
PV-8
Bílina
786032.795
987609.495
PV-9
Radčický potok
788167.206
982035.302
PV-10
Lomský potok
787704.964
980868.965

image
Mapa odběrných míst – vodní toky
1
2
3
7
8
9
10

Výsledky monitoringu – vodní toky
Porovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami dle NV č. 401/2015
Sb., příloha 3, tabulky 1a, 1b, 1c
RL(105°C)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PV-1
102
107
103
108
169
146
108
114
83
79
PV-2
454
1010
1730
2940
353
169
361
507
373
2590
PV-3
232
211
294
330
183
381
193
337
351
235
PV-4
162
155
159
345
242
227
203
211
203
340
PV-5
158
162
135
176
189
198
144
168
116
158
PV-6
150
147
176
184
228
275
207
181
150
149
PV-7
409
375
539
613
621
918
657
805
627
361
PV-8
496
399
784
856
659
951
850
802
761
350
PV-9
600
852
436
235
220
873
908
949
816
816
PV-10
507
521
neod.
102
98
101
93
108
89
100

Výsledky monitoringu – vodní toky
Porovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami dle NV č.
401/2015 Sb., příloha 3, tabulky 1a, 1b, 1c
Sírany
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PV-1
51,1
21,3
111
21
25,5
47
33
25,4
59,7
66,3
PV-2
185
390
707
1620
113
33,9
133
222
170
443
PV-3
92,4
66
101
94,5
41,4
145
45,1
127
137
119
PV-4
31,8
214
42,6
61,2
49,7
53
47,4
19,1
109
79,9
PV-5
80,2
58,3
127
43,3
54,5
37,3
33,4
32,1
48,1
279
PV-6
69,8
63,7
49,3
41
38,9
59,9
48,8
55,2
47,9
51,1
PV-7
199
178
273
203
153
421
183
277
232
161
PV-8
216
70,7
278
308
174
433
317
357
326
112
PV-9
271
356
174
108
74,2
323
295
401
357
347
PV-10
244
237
neod.
15,4
16,8
47,8
19,6
58,4
98
38

Výsledky monitoringu – vodní toky
Porovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami dle NV č. 401/2015
Sb., příloha 3, tabulky 1a, 1b, 1c
CHSK-Cr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PV-1
6
<4
12
7
10
9
8
7
9
12
PV-2
24
<4
17
14
11
10
9
14
15
19
PV-3
11
<4
18
16
23
20
49
16
17
14
PV-4
9
7
7
19
5
7
6
10
10
10
PV-5
13
8
11
20
8
11
7
11
12
8
PV-6
6
9
18
26
19
50
15
20
8
20
PV-7
10
33
19
14
19
19
26
33
22
19
PV-8
20
18
13
22
19
19
23
35
49
29
PV-9
25
27
17
18
11
45
41
29
24
53
PV-10
31
28
neod.
12
10
11
11
16
11
10

Výsledky monitoringu – vodní toky
Porovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami dle NV č. 401/2015
Sb., příloha 3, tabulky 1a, 1b, 1c
Fosfor
celkový
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PV-1
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
PV-2
0,18
<0,04
0,15
0,173
0,075
0,063
0,092
0,068
0,053
0,075
PV-3
0,058
0,05
0,11
0,165
0,213
0,163
0,209
<0,04
0,186
0,124
PV-4
0,048
0,049
0,071
0,274
0,135
0,123
0,114
0,093
0,054
<0,04
PV-5
<0,04
<0,04
<0,04
0,049
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
PV-6
0,066
0,11
0,14
0,586
0,265
1,48
0,21
0,16
0,182
<0,04
PV-7
0,14
0,11
0,17
0,179
0,174
0,139
0,129
0,131
0,224
0,215
PV-8
0,16
0,17
0,18
0,317
0,367
0,289
0,206
0,261
0,617
0,121
PV-9
0,38
0,26
0,33
0,181
0,181
0,506
0,67
0,43
0,386
0,359
PV-10
<0,04
<0,04
neod.
<0,04
0,058
0,046
0,043
<0,04
<0,04
<0,04

Výsledky monitoringu – vodní toky
Porovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami dle NV č. 401/2015
Sb., příloha 3, tabulky 1a, 1b, 1c
Dusík
celkový
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PV-1
1
1,05
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
1,29
PV-2
6,01
14,7
20,5
31,9
2,47
<1
1,96
3,05
3,29
2,17
PV-3
5,15
4,77
7,7
6,54
1,8
10,4
2,92
8,74
9,91
3,53
PV-4
2,7
2,73
3,28
5,33
2,57
2,6
2,54
2,45
2,37
2,6
PV-5
2,12
2,18
2,03
2,22
2,66
2,51
1,95
2,09
1,41
2,17
PV-6
2,01
2,27
1,91
4,94
2,5
11,4
1,77
1,41
2,52
2,84
PV-7
5,87
5,04
5,64
4,8
4,64
5,87
5,58
5,84
5,39
4,49
PV-8
4,93
4,63
4,73
4,01
3,98
4,7
4,68
5,44
6,65
4,26
PV-9
5,43
7,06
4,82
2,23
1,91
6,87
7,82
6,31
6,96
11,4
PV-10
4,12
1,08
1,34
1,2
1,35
1,03
<1
1,57
1,58

Výsledky monitoringu – vodní toky
Četnost překročení limitních hodnot u vybraných prioritních a
specifických znečišťujících látek
Profil
Druh a četnost znečištění
PV-1
PV-2
C
10
-C
40
(1x),
B
(1x),
Fe
(1x),
Hg
(1x),
PV-3
Fe
(1x),
Mn
(1x)
PV-4
Cd
(1x),
Zn
(1x)
PV-5
Cd
(1x),
Cu
(1x),
Zn
(1x)
PV-6
Fe
(1x),
Cu
(1x),
Be
(1x),
Zn
(1x),
Hg
(1x)
PV-7
Ba
(1x),
Fe
(2x),
V
(1x),
Hg
(2x)
PV-8
B
(2x),
V
(2x),
Hg
(1x),
Fe
(3x),
Mn
(1x)
PV-9
Cu
(1x),
Fe
(1x),
Mn
(5x),
Hg
(1x)
PV-10
Benzo(g,h,i)perylen
(1x)

Zhodnocení výsledků – vodní toky
Vzorky odebrané z profilů
PV-8
a
PV-9
obsahovaly zvýšené
koncentrace
rozpuštěných látek
(60 % nadlimitních vzorků v
obou případech). Profily bez překročení limitů:
PV-1, PV-3,
PV-4
,
PV-5, PV-6, PV-10
Se zvýšeným obsahem rozpuštěných látek koreluje zvýšený
obsah
síranů
v těchto profilech (70 % nadlimitních vzorků v
obou případech). Sírany překračovaly limit rovněž v 50 %
vzorků z profilu
PV-2
a
PV-7.
Bez překročení limitů:
PV-1, PV-3,
PV-5, PV-6, (PV-10)
Organické látky, vyjádřené jako
CHSK-Cr
, byly zvýšené
především u profilů
PV-7, PV-8
a
PV-9
, hlavně v jarním a
podzimním období. Bez překročení limitů:
PV-1, PV-2, PV-4,
PV-5 (PV-10)

Zhodnocení výsledků – vodní toky
Obsah
celkového dusíku
: limity překročeny na profilu
PV-2
v jarním
období (březen – červen), na profilu
PV-3
5x v období červen-listopad,
na profilu
PV-9
trvale od srpna do prosince. Vyhovující profily:
PV-1,
PV-4, PV-5, PV-7, PV-10
Obsah
celkového fosforu
: na profilu
PV-9
všechny odebrané vzorky
nadlimitní, na profilu
PV-8
90 % nadlimitních vzorků. Profil
PV-6
a
PV-
3
nadlimitní od června do listopadu, profil
PV-7
od května do července
a v listopadu a prosinci. Všechny vzorky vyhovující na profilech
PV-1,
PV-5 a PV-10
Specifické znečišťující látky
– nejčastější překročení na profilech
PV-8,
PV-9, PV-6, PV-7, PV-2
. Na profilu
PV-9
5 nevyhovujících vzorků v
ukazateli Mn,
PV-8
3 x nevyhovující Fe,
PV-7
2x nevyhovující Hg.
Všechny vzorky vyhovují na profilech
PV-1
(PV-10)

image
Malé vodní plochy
1. Rekultivační vodní nádrže (A-1 až A-6)
2. Vodní plochy vzniklé na neupraveném výsypkovém povrchu
(B-1 až B-6)
3. Vodní plochy vzniklé samovolně v rekultivovaném území (C-1
až C-6)
4. Vodní plochy vzniklé při patě výsypky (D-1 až D-6)

image
Malé vodní plochy – lokalizace odběrových míst

Malé vodní plochy – základní ukazatele chemismu
1. Rozpuštěné látky
0
1000
2000
3000
4000
5000
A
-
1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
-
1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
-
1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
-
1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
Koncentrace (mg/l)
Přehled koncentrací rozpuštěných látek (průměr,
max, min )

2. Sírany
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
A
- 1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
- 1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
- 1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
- 1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
Koncentrace (mg/l)
Přehled koncentrací síranů
průměr
max
min

3. Chloridy
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
A
- 1
A
- 2
A
- 3
A
- 4
A
- 5
A
- 6
B
- 1
B
- 2
B
- 3
B
- 4
B
- 5
B
- 6
C
- 1
C
- 2
C
- 3
C
- 4
C
- 5
C
- 6
D
- 1
D
- 2
D
- 3
D
- 4
D
- 5
D
- 6
Koncentrace (mg/l)
Přehled koncentrací chloridů
průměr
max
min

Malé vodní plochy – organické látky
(CHSK-Cr)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
A - 1 A -
2
A -
3
A -
4
A -
5
A -
6
B - 1B - 2B - 3 B -
4
B - 5 B -
6
C - 1 C -
2
C -
3
C -
4
C -
5
C -
6
D - 1D -
2
D -
3
D -
4
D -
5
D -
6
mg/l
Přehled koncentrací organických látek
(CHSK-Cr)
průměr
max
min

Malé vodní plochy – organické látky
(TOC)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
A -
1
A -
2
A -
3
A -
4
A -
5
A -
6
B -
1
B -
2
B -
3
B -
4
B -
5
B -
6
C -
1
C -
2
C -
3
C -
4
C -
5
C -
6
D -
1
D -
2
D -
3
D -
4
D -
5
D -
6
mg/l
Přehled koncentrací organických látek (TOC)
průměr
max
min

image
Malé vodní plochy – organické látky
BSK-5
březen
červenec
listopad
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A -
1
A -
2
A -
3
A -
4
A -
5
A -
6
B -
1
B -
2
B -
3
B -
4
B -
5
B -
6
C -
1
C -
2
C -
3
C -
4
C -
5
C -
6
D -
1
D -
2
D -
3
D -
4
D -
5
D -
6
monitorovací cyklus
mg/l
Přehled hodnot BSK
-5
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Malé vodní plochy – reakce vody (pH)
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
A - 1 A - 2 A - 3 A - 4 A - 5 A - 6
B - 1 B - 2 B - 3 B - 4 B - 5 B - 6
C - 1 C - 2 C - 3 C - 4 C - 5 C - 6
D - 1 D - 2 D - 3D - 4D - 5D - 6
Průměrné hodnoty pH

image
image
Malé vodní plochy – dusík
březen
srpen
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
A
-
1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
-
1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
-
1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
-
1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
Přehled koncentrací
N celk. -
malé
vodní
plochy
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
březen
srpen
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
A
-
1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
-
1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
-
1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
-
1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
mg/l
Přehled koncentrací N
-NO3 -
malé vodní
plochy
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

image
image
Malé vodní plochy – dusík, fosfor
b
sr…
0
1
2
3
4
5
6
A
-
1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
-
1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
-
1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
-
1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
mg/l
Přehled koncentrací amoniakálního
dusíku (N
-NH4)
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
březen
srpen
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
1,000
A - 1
A - 3
A - 5
B - 1
B - 3
B - 5
C - 1
C - 3
C - 5
D - 1
D - 3
D - 5
mg/l
Přehled koncentrací P
-celk. -
malé
vodní
plochy
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

image
image
Malé vodní plochy – železo, mangan
bře…
srpen
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
A
-
1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
-
1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
-
1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
-
1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
mg/l
Přehled koncentrací železa
-
malé
vodní plochy
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
březen
srpen
0,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
A -
1
A -
3
A -
5
B -
1
B -
3
B -
5
C -
1
C -
3
C -
5
D -
1
D -
3
D -
5
mg/l
Přehled koncentrací manganu
-
malé
vodní plochy
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Malé vodní plochy – vápník, hořčík
0
50
100
150
200
250
300
350
400
A
-
1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
-
1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
-
1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
-
1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
mg/l
Koncentrace vápníku
-
malé vodní
plochy
průměr
max
min
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
A
-
1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
-
1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
-
1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
-
1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
mg/l
Koncentrace hořčíku
-
malé vodní
plochy
průměr
max
min

Malé vodní plochy – vápník a hořčík
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
A - 1 A -
2
A -
3
A -
4
A -
5
A -
6
B - 1 B -
2
B - 3 B -
4
B -
5
B -
6
C - 1 C -
2
C -
3
C -
4
C -
5
C -
6
D -
1
D -
2
D -
3
D -
4
D -
5
D -
6
Poměr průměrných hmotnostních koncentrací
Ca/Mg
Poměr Ca/Mg

Malé vodní plochy - souhrn
Reakce vody neutrální až mírně alkalická, v průběhu roku bez
větších výkyvů
Vysoká mineralizace na většině odběrných míst (průměr >1000
mg/l, maximum 4500 mg/l, dominantní složkou jsou sírany
Organické látky vyjádřené jako CHSK-Cr – maximum v letním a
podzimním období, nejvyšší zjištěné hodnoty na profilu D-5
(160 mg/l)
Kationty – na některých profilech koncentrace hořčíku
převyšuje koncentraci vápníku, jinde jsou jejich koncentrace
vyrovnané
Specifické znečišťující látky – zejména železo a mangan
vykazují značnou sezónní variabilitu

image
Děkuji za pozornost