image
Eva Novotná, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Chrudim

Rozsah monitoringu
Hydrochemický monitoring vod pro posouzení
kvality zdrojů pro napouštění zbytkových jam a
pro posouzení potenciálních zdrojů kontaminace
10 odběrných profilů vodních toků, 10 odběrových cyklů (březen
prosinec 2017)
Hydrochemický monitoring vod pro posouzení
kvality vody v drobných vodních útvarech
vzniklých v důsledku báňské činnosti
24 odběrných míst, 10 odběrových cyklů (březen –
prosinec 2017)

Sledované ukazatele – vodní toky
Všeobecné ukazatele
t, pH, O
2
, BSK
5
, CHSK
Cr
, TOC, P
celk.
,
N
celk.
, N-NO
3
-
, N-NO
2-
, N-NH
4+
, RL
105
,
RL
550
, NL
105
, Cl
-
, SO
42-
, Mg, Ca
Mikrobiologické ukazatele
ECOLI, ENT, FC
Vybrané prioritní látky
Cd-rozp., Ni-rozp., Pb-rozp., Hg-rozp.
Vybrané specifické znečišťující látky
Sb, As, Ba, Be, B, Sn, Al, Cr, Co, Mn,
Cu, Mo, Se, Ag, V, Zn, Fe, Suma-PAU,
Suma-PCB,
Uhlovodíky C
10
-C
40
Doplňkové chemické ukazatele
vodivost, Na, K, P-PO
4
3-
, KNK-4,5,
KNK-8,3, ZNK-4,5, ZNK-8,3

Sledované ukazatele – malé vodní útvary
Všeobecné ukazatele
t, pH, O
2
, BSK
5
, CHSK
Cr
, TOC, P
celk.
,
N
celk.
, N-NO
3
-
, N-NO
2-
, N-NH
4+
, RL
105
,
RL
550
, NL
105
, Cl
-
, SO
42-
, Mg, Ca
Mikrobiologické ukazatele
ECOLI, ENT, FC
Vybrané prioritní látky
Cd-rozp., Ni-rozp., Pb-rozp., Hg-rozp.
Vybrané specifické znečišťující látky
Sb, As, Ba, Be, B, Sn, Al, Cr, Co, Mn,
Cu, Mo, Se, Ag, V, Zn, Fe, Suma-PAU,
Suma-PCB,
Uhlovodíky C
10
-C
40
Doplňkové chemické ukazatele
vodivost, Na, K, P-PO
4
3-
, KNK-4,5,
KNK-8,3, ZNK-4,5, ZNK-8,3
Biologické ukazatele
chlorofyl-a, zooplankton,
fytoplankton, makrozoobentos

Četnosti sledování jednotlivých ukazatelů
Vodní toky
Malé vodní útvary
Všeobecné ukazatele
V každém cyklu
V každém cyklu
Mikrobiologické
ukazatele
V každém cyklu
V každém cyklu
Vybrané prioritní látky
Březen, červen, září,
prosinec
Březen, září
Vybrané specifické
znečišťující látky
Březen, červen, září,
prosinec
Březen, září
Fe, Mn
V každém cyklu
V každém cyklu
Doplňkové chemické
ukazatele
V každém cyklu
V každém cyklu
Biologické ukazatele
nestanovovány
Chlorofyl-a, fytoplankton,
zooplankton v každém
cyklu
Makrozoobentos duben,
srpen

Odběrná místa – vodní toky
Profil č.
Vodní tok
Souřadnice Y
Souřadnice X
PV-1
PPV (Přivaděč průmyslové
vody, přivaděč Ohře – Bílina)
817527.380
993306.646
PV-2
Hačka
809057.222
994049.498
PV-3
Bílina
797981.309
985796.168
PV-4
Jiřetínský potok
796120.870
981707.834
PV-5
Přeložka Šramnického a
Černického potoka
796137.380
981724.343
PV-6
Loupnice
795930.123
981768.746
PV-7
Bílina
791622.419
986430.498
PV-8
Bílina
786032.795
987609.495
PV-9
Radčický potok
788167.206
982035.302
PV-10
Lomský potok
787704.964
980868.965

image
Mapa odběrných míst – vodní toky
1
2
3
7
8
9
10

Výsledky monitoringu – vodní toky
Porovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami dle NV č.
401/20015 Sb., příloha 3, tabulky 1a, 1b, 1c
RL(105°C)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PV-1
102
107
103
108
169
146
108
114
83
79
PV-2
454
1010
1730
2940
353
169
361
507
373
2590
PV-3
232
211
294
330
183
381
193
337
351
235
PV-4
162
155
159
345
242
227
203
211
203
340
PV-5
158
162
135
176
189
198
144
168
116
158
PV-6
150
147
176
184
228
275
207
181
150
149
PV-7
409
375
539
613
621
918
657
805
627
361
PV-8
496
399
784
856
659
951
850
802
761
350
PV-9
600
852
436
235
220
873
908
949
816
816
PV-10
507
521
neod.
102
98
101
93
108
89
100

Výsledky monitoringu – vodní toky
Porovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami dle NV č.
401/20015 Sb., příloha 3, tabulky 1a, 1b, 1c
Sírany
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PV-1
51,1
21,3
111
21
25,5
47
33
25,4
59,7
66,3
PV-2
185
390
707
1620
113
33,9
133
222
170
443
PV-3
92,4
66
101
94,5
41,4
145
45,1
127
137
119
PV-4
31,8
214
42,6
61,2
49,7
53
47,4
19,1
109
79,9
PV-5
80,2
58,3
127
43,3
54,5
37,3
33,4
32,1
48,1
279
PV-6
69,8
63,7
49,3
41
38,9
59,9
48,8
55,2
47,9
51,1
PV-7
199
178
273
203
153
421
183
277
232
161
PV-8
216
70,7
278
308
174
433
317
357
326
112
PV-9
271
356
174
108
74,2
323
295
401
357
347
PV-10
244
237
neod.
15,4
16,8
47,8
19,6
58,4
98
38

Výsledky monitoringu – vodní toky
Porovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami dle NV č.
401/20015 Sb., příloha 3, tabulky 1a, 1b, 1c
CHSK-Cr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PV-1
6
<4
12
7
10
9
8
7
9
12
PV-2
24
<4
17
14
11
10
9
14
15
19
PV-3
11
<4
18
16
23
20
49
16
17
14
PV-4
9
7
7
19
5
7
6
10
10
10
PV-5
13
8
11
20
8
11
7
11
12
8
PV-6
6
9
18
26
19
50
15
20
8
20
PV-7
10
33
19
14
19
19
26
33
22
19
PV-8
20
18
13
22
19
19
23
35
49
29
PV-9
25
27
17
18
11
45
41
29
24
53
PV-10
31
28
neod.
12
10
11
11
16
11
10

Výsledky monitoringu – vodní toky
Porovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami dle NV č.
401/20015 Sb., příloha 3, tabulky 1a, 1b, 1c
Fosfor
celkový
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PV-1
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
PV-2
0,18
<0,04
0,15
0,173
0,075
0,063
0,092
0,068
0,053
0,075
PV-3
0,058
0,05
0,11
0,165
0,213
0,163
0,209
<0,04
0,186
0,124
PV-4
0,048
0,049
0,071
0,274
0,135
0,123
0,114
0,093
0,054
<0,04
PV-5
<0,04
<0,04
<0,04
0,049
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
PV-6
0,066
0,11
0,14
0,586
0,265
1,48
0,21
0,16
0,182
<0,04
PV-7
0,14
0,11
0,17
0,179
0,174
0,139
0,129
0,131
0,224
0,215
PV-8
0,16
0,17
0,18
0,317
0,367
0,289
0,206
0,261
0,617
0,121
PV-9
0,38
0,26
0,33
0,181
0,181
0,506
0,67
0,43
0,386
0,359
PV-10
<0,04
<0,04
neod.
<0,04
0,058
0,046
0,043
<0,04
<0,04
<0,04

Výsledky monitoringu – vodní toky
Porovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami dle NV č.
401/20015 Sb., příloha 3, tabulky 1a, 1b, 1c
Dusík
celkový
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PV-1
1
1,05
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
1,29
PV-2
6,01
14,7
20,5
31,9
2,47
<1
1,96
3,05
3,29
2,17
PV-3
5,15
4,77
7,7
6,54
1,8
10,4
2,92
8,74
9,91
3,53
PV-4
2,7
2,73
3,28
5,33
2,57
2,6
2,54
2,45
2,37
2,6
PV-5
2,12
2,18
2,03
2,22
2,66
2,51
1,95
2,09
1,41
2,17
PV-6
2,01
2,27
1,91
4,94
2,5
11,4
1,77
1,41
2,52
2,84
PV-7
5,87
5,04
5,64
4,8
4,64
5,87
5,58
5,84
5,39
4,49
PV-8
4,93
4,63
4,73
4,01
3,98
4,7
4,68
5,44
6,65
4,26
PV-9
5,43
7,06
4,82
2,23
1,91
6,87
7,82
6,31
6,96
11,4
PV-10
4,12
1,08
1,34
1,2
1,35
1,03
<1
1,57
1,58

Výsledky monitoringu – vodní toky
Četnost překročení limitních hodnot u vybraných prioritních a
specifických znečišťujících látek
Profil
Druh a četnost znečištění
PV-1
PV-2
C
10
-C
40
(1x),
B
(1x),
Fe
(1x),
Hg
(1x),
PV-3
Fe
(1x),
Mn
(1x)
PV-4
Cd
(1x),
Zn
(1x)
PV-5
Cd
(1x),
Cu
(1x),
Zn
(1x)
PV-6
Fe
(1x),
Cu
(1x),
Be
(1x),
Zn
(1x),
Hg
(1x)
PV-7
Ba
(1x),
Fe
(2x),
V
(1x),
Hg
(2x)
PV-8
B
(2x),
V
(2x),
Hg
(1x),
Fe
(3x),
Mn
(1x)
PV-9
Cu
(1x),
Fe
(1x),
Mn
(5x),
Hg
(1x)
PV-10
Benzo(g,h,i)perylen
(1x)

Zhodnocení výsledků – vodní toky
Vzorky odebrané z profilů
PV-8
a
PV-9
obsahovaly zvýšené
koncentrace
rozpuštěných látek
(60 % nadlimitních vzorků v
obou případech). Profily bez překročení limitů:
PV-1, PV-3,
PV-4
,
PV-5, PV-6, PV-10
Se zvýšeným obsahem rozpuštěných látek koreluje zvýšený
obsah
síranů
v těchto profilech (70 % nadlimitních vzorků v
obou případech). Sírany překračovaly limit rovněž v 50 %
vzorků z profilu
PV-2
a
PV-7.
Bez překročení limitů:
PV-1, PV-3,
PV-5, PV-6, (PV-10)
Organické látky, vyjádřené jako
CHSK-Cr
, byly zvýšené
především u profilů
PV-7, PV-8
a
PV-9
, hlavně v jarním a
podzimním období. Bez překročení limitů:
PV-1, PV-2, PV-4,
PV-5 (PV-10)

Zhodnocení výsledků – vodní toky
Obsah
celkového dusíku
: limity překročeny na profilu
PV-2
v jarním
období (březen – červen), na profilu
PV-3
5x v období červen-listopad,
na profilu
PV-9
trvale od srpna do prosince. Vyhovující profily:
PV-1,
PV-4, PV-5, PV-7, PV-10
Obsah
celkového fosforu
: na profilu
PV-9
všechny odebrané vzorky
nadlimitní, na profilu
PV-8
90 % nadlimitních vzorků. Profil
PV-6
a
PV-
3
nadlimitní od června do listopadu, profil
PV-7
od května do července
a v listopadu a prosinci. Všechny vzorky vyhovující na profilech
PV-1,
PV-5 a PV-10
Specifické znečišťující látky
– nejčastější překročení na profilech
PV-8,
PV-9, PV-6, PV-7, PV-2
. Na profilu
PV-9
5 nevyhovujících vzorků v
ukazateli Mn,
PV-8
3 x nevyhovující Fe,
PV-7
2x nevyhovující Hg.
Všechny vzorky vyhovují na profilech
PV-1
(PV-10)

image
Malé vodní plochy
1. Rekultivační vodní nádrže
2. Vodní plochy vzniklé na neupraveném výsypkovém povrchu
3. Vodní plochy vzniklé samovolně v rekultivovaném území
4. Vodní plochy vzniklé při patě výsypky

image
Malé vodní plochy – lokalizace odběrových míst

Malé vodní plochy – základní ukazatele chemismu
1. Rozpuštěné látky
0
1000
2000
3000
4000
5000
A
-
1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
-
1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
-
1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
-
1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
Koncentrace (mg/l)
Přehled koncentrací rozpuštěných látek (průměr,
max, min )

2. Sírany
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
A
- 1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
- 1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
- 1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
- 1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
Koncentrace (mg/l)
Přehled koncentrací síranů
průměr
max
min

3. Chloridy
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
A
- 1
A
- 2
A
- 3
A
- 4
A
- 5
A
- 6
B
- 1
B
- 2
B
- 3
B
- 4
B
- 5
B
- 6
C
- 1
C
- 2
C
- 3
C
- 4
C
- 5
C
- 6
D
- 1
D
- 2
D
- 3
D
- 4
D
- 5
D
- 6
Koncentrace (mg/l)
Přehled koncentrací chloridů
průměr
max
min

Malé vodní plochy – organické látky
(CHSK-Cr)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
A - 1 A -
2
A -
3
A -
4
A -
5
A -
6
B - 1B - 2B - 3 B -
4
B - 5 B -
6
C - 1 C -
2
C -
3
C -
4
C -
5
C -
6
D - 1D -
2
D -
3
D -
4
D -
5
D -
6
mg/l
Přehled koncentrací organických látek
(CHSK-Cr)
průměr
max
min

Malé vodní plochy – organické látky
(TOC)
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
A -
1
A -
2
A -
3
A -
4
A -
5
A -
6
B -
1
B -
2
B -
3
B -
4
B -
5
B -
6
C -
1
C -
2
C -
3
C -
4
C -
5
C -
6
D -
1
D -
2
D -
3
D -
4
D -
5
D -
6
mg/l
Přehled koncentrací organických látek (TOC)
průměr
max
min

image
Malé vodní plochy – organické látky
BSK-5
březen
červenec
listopad
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A -
1
A -
2
A -
3
A -
4
A -
5
A -
6
B -
1
B -
2
B -
3
B -
4
B -
5
B -
6
C -
1
C -
2
C -
3
C -
4
C -
5
C -
6
D -
1
D -
2
D -
3
D -
4
D -
5
D -
6
monitorovací cyklus
mg/l
Přehled hodnot BSK
-5
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Malé vodní plochy – reakce vody (pH)
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
A - 1 A - 2 A - 3 A - 4 A - 5 A - 6
B - 1 B - 2 B - 3 B - 4 B - 5 B - 6
C - 1 C - 2 C - 3 C - 4 C - 5 C - 6
D - 1 D - 2 D - 3D - 4D - 5D - 6
Průměrné hodnoty pH

image
image
Malé vodní plochy – dusík
březen
srpen
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
A
-
1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
-
1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
-
1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
-
1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
Přehled
koncentrací N celk. - malé
vodní plochy
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
březen
srpen
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
A
-
1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
-
1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
-
1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
-
1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
mg/l
Přehled koncentrací N
-NO3 - malé vodní
plochy
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

image
image
Malé vodní plochy – dusík, fosfor
březen
srpen
0
1
2
3
4
5
6
A
A
-
A
1
-
A
2
- 3
A
- 4
A
- 5
- 6
B - 1
B
B
- 2
B
- 3
B
- 4
B
- 5
- 6
C
C
- 1
C
- 2
C
- 3
C
- 4
C
- 5
- 6
D
D
- 1
D
- 2
D
- 3
D
- 4
D
- 5
- 6
mg/l
Přehled
koncentrací amoniakálního
dusíku (N-NH4)
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
březen
srpen
0.000
0.100
0.200
0.300
0.400
0.500
0.600
0.700
0.800
0.900
1.000
A - 1
A - 3
A - 5
B - 1
B - 3
B - 5
C - 1
C - 3
C - 5
D - 1
D - 3
D - 5
mg/l
Přehled koncentrací P
-celk. - malé
vodní plochy
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

image
image
Malé vodní plochy – železo, mangan
bře…
srpen
0.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
A
-
1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
-
1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
-
1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
-
1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
mg/l
Přehled koncentrací železa
- malé
vodní plochy
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
březen
srpen
0.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
A -
1
A -
3
A -
5
B -
1
B -
3
B -
5
C -
1
C -
3
C -
5
D -
1
D -
3
D -
5
mg/l
Přehled koncentrací manganu
- malé
vodní plochy
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Malé vodní plochy – vápník, hořčík
0
50
100
150
200
250
300
350
400
A
-
1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
-
1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
-
1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
-
1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
mg/l
Koncentrace vápníku - malé vodní
plochy
průměr
max
min
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
A
-
1
A
-
2
A
-
3
A
-
4
A
-
5
A
-
6
B
-
1
B
-
2
B
-
3
B
-
4
B
-
5
B
-
6
C
-
1
C
-
2
C
-
3
C
-
4
C
-
5
C
-
6
D
-
1
D
-
2
D
-
3
D
-
4
D
-
5
D
-
6
mg/l
Koncentrace hořčíku
- malé vodní
plochy
průměr
max
min

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Malé vodní plochy – vápník a hořčík
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1
2
3
4
5
6
Poměr koncentací Ca/Mg
profily A
profily B
profily C
profily D

Malé vodní plochy - souhrn
Reakce vody neutrální až mírně alkalická, v průběhu roku bez
větších výkyvů
Vysoká mineralizace na většině odběrných míst (průměr >1000
mg/l, maximum 4500 mg/l, dominantní složkou jsou sírany
Organické látky vyjádřené jako CHSK-Cr – maximum v letním a
podzimním období, nejvyšší zjištěné hodnoty na profilu D-5
(160 mg/l)
Kationty – na některých profilech koncentrace hořčíku
převyšuje koncentraci vápníku, jinde jsou jejich koncentrace
vyrovnané
Specifické znečišťující látky – zejména železo a mangan
vykazují značnou sezónní variabilitu

image
Děkuji za pozornost