image
image
1) Norma de protecţie a muncii în condiţiile infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 emisă de Ministerul Federal al Muncii şi
Protecţiei Sociale din data de 16.04.2020
pagina 2
2) Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung in der jeweils gültigen Fassung
23.07. 2020
Fişă cu informaţii a autorităţii de protecţie a muncii din landul Sachsen
Măsuri de protecţie împotriva infecţiei cu coronavirusul pentru
lucrătorii agricoli / lucrătorii sezonieri în cadrul întreprinderii şi în
spaţiile de cazare
Pandemia cu coronavirusul afectează şi activităţile de muncă. Pentru a întrerupe lanţurile
de infecţie în întreprinderi, guvernul federal a decis să ia măsuri suplimentare de protecţie
împotriva infecţiei.
Norma
de
protecţie
a
muncii
în
condiţiile
infecţiei
cu
virusul
SARS-CoV-2
(SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard).
1)
descrie un set de măsuri unitare
de securitate în muncă. Acestea sunt menite să protejeze sănătatea angajaţilor şi să ajute
la restabilirea activităţii economice.
Următoarele
măsuri (imediate)
concretizează aceste cerinţe. Măsurile sunt destinate să
permită angajatorilor şi angajaţilor (precum şi lucrătorilor agricoli voluntari) să îşi
îndeplinească obligaţiile în conformitate cu
Legea
privind
protecţia
muncii
(ArbSchG)
,
Regulamentul
privind
organizarea
locurilor
de
muncă
(ArbStättV)
şi cu Norma de protecţie
a muncii în condiţiile infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard) pentru a reduce împreună riscul de infecţie la activităţile de
strângere a recoltelor:
A) Sosirea în întreprindere / cazarea în spaţiile de cazare
Indicaţie: În primele 14 zile, toţi noii sosiţi trebuie să trăiască şi să lucreze strict
separat de ceilalţi angajaţi! Aici trebuie respectate reglementările actuale ale
landului Sachsen privind carantina persoanelor care sosesc şi se întorc din
călătorii.
2)
Pentru plasarea în spaţii de cazare, se vor stabili echipe
cât mai mici, cu compunere
stabilă, care apoi vor lucra împreună
.
1)
Este necesar să se garanteze că echipele
stabilite rămân neschimbate!
Angajatorul trebuie să ofere o cazare corespunzătoare (containere locuibile, rulote)
pentru cazarea angajaţilor
(
Reglementarea
privind
locurile
de
muncă
-
ASR
A4.4
).
În
cazul în care angajatorul nu este în măsură să ofere spaţiile de cazare necesare,
acesta trebuie
să ofere o altă cazare adecvată
(
Anexa
4.4
din
Regulamentul
privind
organizarea
locurilor
de
muncă
-
ArbStättV
).
Pe cât posibil,
echipelor repartizate
trebuie să li se aloce
propriile lor instalaţii
comune (spaţii sanitare, bucătării, camere comune)
pentru a evita eforturile
suplimentare care sunt necesare atunci când aceste spaţii sunt folosite de către echipe
diferite, din cauza măsurilor necesare de curăţenie şi a aerisirii adecvate între
utilizări.
1)

image
1) Norma de protecţie a muncii în condiţiile infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 emisă de Ministerul Federal al Muncii şi
Protecţiei Sociale din data de 16.04.2020
pagina 2
2) Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung in der jeweils gültigen Fassung
Practic
, trebuie asigurată
ocupare individuală a dormitoarelor
. Din principiu,
ocuparea cu mai multe persoane
a dormitoarelor este permisă
doar pentru
parteneri sau membrii apropiaţi ai familiei
.
1)
Trebuie prevăzute
încăperi suplimentare
pentru
izolarea timpurie a persoanelor
infectate
.
1)
B) Echiparea spaţiilor de cazare
Indicaţie: În primele 14 zile, toţi noii sosiţi trebuie să trăiască şi să lucreze strict
separat de ceilalţi angajaţi!
2)
Trebuie asigurate distanţele de siguranţă în spaţiile de cazare!
În mod normal,
trebuie să existe cel puţin 8 m
2
de spaţiu utilizabil pentru fiecare locatar. Datorită
riscului de infecţie, amenajarea spaţiilor de locuit (zona de petrecere a timpului liber /
camera comună) trebuie realizată astfel încât să fie garantată o distanţă de siguranţă
de cel puţin 1,5 m între locurile de şedere ale angajaţilor / locatarilor. În caz contrar,
sunt necesare încăperi mai mari.
Trebuie garantat că nu există contacte între diferitele echipe!
Dacă în cazuri
individuale justificate anumite zone din spaţiile de cazare trebuie folosite de echipe
diferite, de exemplu zonele de petrecere a timpului liber, facilităţile sanitare şi
bucătăriile, prin măsuri organizatorice trebuie evitate contactele dintre echipele
individuale. Adecvate sunt de exemplu perioade de utilizare diferite, care urmează să
fie stabilite în prealabil pentru fiecare echipă. În plus, vor trebui să existe pauze de
timp între utilizările respective pentru a exclude în mod consecvent posibilităţile de
contact între echipe diferite. În plus, între utilizări spaţiile respective trebuie aerisite şi
curăţate corespunzător. În special mânerele de la uşi, robinetele şi toaletele trebuie
curăţate de mai multe ori pe zi. Trebuie să fie disponibili suficienţi dezinfectanţi (cel
puţin câte 1 distribuitor pe cameră, baie, toaletă, bucătărie).
Camerele de cazare trebuie aerisite şi curăţate regulat şi frecvent!
Bucătăriile din
spaţiile de cazare trebuie prevăzute cu
maşini de spălat vase
, deoarece
dezinfectarea vaselor necesită temperaturi de peste 60°C. De asemenea trebuie puse
la dispoziţie
maşini de spălat
sau trebuie organizat un serviciu de spălătorie pe baza
regulată.
1)
C) Organizarea muncii
Indicaţie: În primele 14 zile, toţi noii sosiţi trebuie transportaţi la locul de muncă
separat de ceilalţi angajaţi şi trebuie să lucreze strict separat!
2)

image
1) Norma de protecţie a muncii în condiţiile infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 emisă de Ministerul Federal al Muncii şi
Protecţiei Sociale din data de 16.04.2020
pagina 2
2) Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung in der jeweils gültigen Fassung
Trebuie garantat
deplasarea între spaţiul de cazare şi locul de muncă
o
nu se efectuează decât în echipele mici stabilite
o
nu se efectuează decât la jumătate din capacitate, pentru garantarea distanţei
de protecţie de minim 1,5 m sau că
o
nu se efectuează decât cu purtarea unei măşti faciale.
În afară de aceasta, trebuie prevăzute
echipamente suplimentare pentru vehiculele
întreprinderii
, cu
ustensile pentru igiena şi dezinfectarea mâinilor, precum şi cu
prosoape de hârtie şi saci de gunoi
. Interioarele vehiculelor întreprinderii trebuie
curăţate regulat, în special atunci când sunt folosite de mai multe persoane.
1)
Trebuie garantat că, pe cât posibil, angajaţii nu intră în contact unii cu ceilalţi în
timpul lucrului.
În timpul desfăşurării activităţilor trebuie respectate
distanţe de
protecţie de minim 1,5 metri
, în măsura în care acest fapt este realizabil. Aceste
distanţe între echipele mici stabilite (de exemplu, de 2 până la 3 persoane) trebuie să
fie garantate în mod obligatoriu.
1)
Acestea pot fi implementate de exemplu prin zone
de lucru cât mai îndepărtate, prin utilizarea facilităţilor de folosinţă comună la momente
diferite sau prin ore diferite de începere sau de terminare a lucrului). Acolo unde
datorită proceselor de muncă sau din punct de vedere organizatoric distanţa de
protecţie nu poate fi realizată, trebuie luate măsuri alternative de protecţie. Aceasta
înseamnă că trebuie să fie instalate dispozitive de separare cât mai clare între punctele
de lucru (de exemplu panouri de protecţie / folii între angajaţii care lucrează cot la cot
şi între angajaţii care lucrează faţă în faţă la maşinile de sortare). O soluţie alternativă
o constituie şi purtarea măştilor faciale.
1)
Trebuie garantat că angajaţilor li se pun la dispoziţie instalaţii sanitare adecvate
(a se vedea
Reglementarea
privind
locurile
de
muncă
-
ASR
A4.1
)
.
Acestea trebuie
să dispună de un număr suficient de instalaţii de spălare a mâinilor
cu apă curentă,
săpun şi prosoape de unică folosinţă
. Punerea la dispoziţie a unor
cabine de
toaletă mobile, fără branşamente, fără instalaţii de spălare a mâinilor
nu
corespunde
cerinţelor igienice în situaţia actuală de infecţie
. Toaletele fără
branşamente şi fără instalaţii de spălare pot fi utilizate numai
dacă alăturat există o
instalaţie de spălare a mâinilor cu suficientă apă curentă, săpun şi prosoape de
unică folosinţă
. Apa poate fi furnizată şi în rezervoare mai mari care sunt echipate cu
un dispozitiv de distribuire a apei (robinet). Mărimea rezervorului de apă trebuie să fie
stabilită astfel încât să fie disponibilă suficientă apă curgătoare pentru
spălarea
corectă a mâinilor
. Spălarea corectă a mâinilor înseamnă: timp de minim 20–30
secunde (cerinţele departamentului de sănătate).

image
1) Norma de protecţie a muncii în condiţiile infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 emisă de Ministerul Federal al Muncii şi
Protecţiei Sociale din data de 16.04.2020
pagina 2
2) Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung in der jeweils gültigen Fassung
Trebuie garantat că atunci când sălile sau zonele de pauză sunt folosite
împreună
de angajaţii din echipe diferite,
este exclus contactul dintre membrii
echipelor stabilite
. Adecvate sunt măsuri organizatorice, cum ar fi de exemplu
perioade de utilizare diferite, care urmează să fie stabilite în prealabil pentru fiecare
echipă. În plus, vor trebui să existe pauze de timp între utilizările respective pentru a
exclude în mod consecvent posibilităţile de contact între echipe diferite. În plus, sălile
de pauză trebuie să fie suficient de mari pentru a menţine o distanţă de siguranţă de
cel puţin 1,5 m între angajaţi.
Camerele şi zonele de pauză trebuie aerisite şi
curăţate în mod corespunzător între utilizări
.
Trebuie garantat că
echipamentele de protecţie personală şi îmbrăcămintea de
lucru
sunt utilizate
numai de către persoana respectivă
şi sunt păstrate separat de
îmbrăcămintea de zi. Îmbrăcămintea de lucru trebuie curăţată regulat.
Trebuie garantat că toţi angajaţii care lucrează pe câmp / la strânsul recoltei au
primit, înţeles şi documentat informaţiile necesare despre măsurile de protecţie
care trebuie respectate.
Măsurile de protecţie trebuie explicate şi trebuie insistat
asupra respectării normelor de igienă personală şi organizatorică (cerinţa respectării
distanţei, "eticheta la tuse şi strănut”, igiena mâinilor, echipamentul personal de
protecţie). Informaţiile furnizate de
Centrala
federală
pentru
informare
în
domeniul
sănătăţii
(BZgA)
sunt de asemenea utile pentru efectuarea instructajelor.
Vă rugăm să aveţi în vedere că dumneavoastră, în calitate de angajator, sunteţi
responsabil pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor sezonieri / lucrătorilor
agricoli!
În plus, prin măsurile descrise, dumneavoastră vă îndepliniţi şi responsabilitatea socială
de a întrerupe lanţurile de infecţie, aceasta fiind o responsabilitate care revine fiecăruia
dintre noi.
Aveţi întrebări? Vă rugăm să vă adresaţi la:
Direcţia Regională Sachsen, Departamentul 5 - Protecţia Muncii (Landesdirektion
Sachsen, Abteilung 5 Arbeitsschutz)
Datele de contact ale
Direcţiei Regionale Sachsen, Departamentul de Protecţia
Muncii
pot fi găsite pe pagina de internet
Administraţia
pentru
Protecţia
Muncii
a
Landului
Sachsen
(Arbeitsschutzverwaltung
des
Freistaates
Sachsen)
Lucrătorii sezonieri străini primesc susţinere la
Centrul
de
consiliere
pentru
angajaţii
străini
(„Beratungsstelle
für
ausländische
Beschäftigte
(BABS)
")
Această fişă cu informaţii cuprinde date actualizate la zi. Datorită situaţiei dinamice,
urmează să aibă loc pe parcurs adaptarea obligaţiilor care trebuie îndeplinite. Informaţiile
actuale sunt compilate pe
portalul
central
de
informaţii
al
guvernului
landului
Sachsen
.