image
image
1) Стандарт Федерального міністерства праці та соціальних питань Німеччини (BMAS)
Стор. 1
у галузі охорони праці у зв'язку з SARS-CoV-2 від 16.04.2020 р.
2) Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung in der jeweils gültigen Fassung
23.07. 2020 р.
Пам'ятка органу охорони праці федеральної землі Саксонія
Заходи захисту від зараження коронавірусом для помічників зі
збору врожаю/сезонних робітників на підприємстві та за місцем
квартирування
Пандемія коронавірусу впливає також і на роботу. Щоб перервати ланцюжки
зараження на підприємствах, федеральний уряд прийняв рішення про додаткові
заходи стосовно захисту від інфекції.
«
Стандарт
в
галузі
охорони
праці
у
зв'язку
з
SARS-CoV-2
»
1)
містить чинні для всіх заходи з охорони праці. Вони повинні
забезпечити здоров'я працівників і сприяти активізації підприємницької діяльності.
Наступні
(термінові) заходи
конкретизують ці вимоги. Заходи повинні дозволити
роботодавцям і працівникам (також і добровільним помічникам зі збору врожаю)
виконувати їх обов'язки згідно з
Законом
про
охорону
праці
(ArbSchG)
,
Постановою
про
організацію
робочих
місць
(ArbStättV)
і Стандартом у галузі охорони праці у
зв'язку з SARS-CoV-2, щоб разом зменшити ризик інфекції у сезон збору врожаю:
A) Прибуття на підприємство / розміщення у місцях квартирування
Вказівка: Всі новоприбулі повинні протягом перших 14 днів мешкати і
працювати строго окремо від решти працівників! Потрібно дотримуватися
поточних вказівок федеральної землі Саксонія стосовно карантину осіб, що
прибувають та відбувають.
2)
Для розміщення у місцях квартирування по можливості потрібно
створювати
невеликі постійні команди, які
потім
будуть і працювати разом
.
1)
Потрібно
забезпечити, щоб склад створених команд не зазнавав змін!
Для розміщення працівників роботодавець повинен надати
відповідні місця
квартирування
(житлові контейнери, житлові вагончики) (
Технічний регламент
робочих місць
ASR
A4.4
).
Якщо роботодавець не може надати потрібні місця
квартирування, він повинен подбати про
інше відповідне розміщення
(
Додаток
4.4,
ArbStättV
).
Створеним командам по можливості потрібно надавати власні місця загального
користування (санітарні приміщення, кухні, приміщення загального
користування), щоб запобігти додатковим навантаженням, котрі виникають при
використанні різними командами внаслідок необхідного прибирання і
достатнього вентилювання між використаннями.
1)

image
1) Стандарт Федерального міністерства праці та соціальних питань Німеччини (BMAS)
Стор. 2
у галузі охорони праці у зв'язку з SARS-CoV-2 від 16.04.2020 р.
2) Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung in der jeweils gültigen Fassung
Загалом
необхідно передбачити тільки
одномісні приміщення для спання
.
Розміщення кількох осіб
в одному приміщенні для спання
є можливим лише
за умови, що вони є партнерами чи близькими родичами
.
1)
Необхідно передбачити
додаткові приміщення
для завчасного
ізолювання
інфікованих осіб
.
1)
B) Оснащення місць квартирування
Вказівка: Всі новоприбулі повинні протягом перших 14 днів мешкати і
працювати строго окремо від інших працівників!
2)
Необхідно забезпечити, щоб у місцях квартирування були гарантовані
безпечні відстані!
У нормальному випадку для одного мешканця необхідно
забезпечити не менше 8 м
2
корисної площі. Через ризик інфекції житлові зони
(приміщення/зона для перебування) потрібно оснащувати таким чином, щоб
забезпечувалася
безпечна відстань не менше 1,5 м між окремими місцями
для сидіння
працівників/мешканців. У інакшому випадку потрібні більші
приміщення.
Необхідно забезпечити, щоб контакти між різними командами не
відбувалися!
Якщо зони в місцях квартирування повинні
у обґрунтованому
окремому випадку
використовуватися різними командами, напр., зони для
перебування, санітарні приміщення і кухні, потрібно вжити організаційних заходів,
щоб запобігти контактам між окремими командами. Наприклад, можна
застосовувати різний час використання, заздалегідь визначений для окремих
команд. Додатково необхідно передбачити перерви між використаннями, щоб
послідовно виключити можливості контактів між окремими командами. Крім того,
приміщення між використаннями необхідно достатньо вентилювати і прибирати.
Кілька разів на день потрібно, зокрема, чистити ручки дверей і водопровідні
крани, прибирати туалети. Необхідно забезпечити достатню кількість засобів для
дезинфекції (не менше 1 диспенсера на кімнату, ванну, туалет, кухню).
Приміщення для перебування потрібно регулярно та часто провітрювати і
прибирати!
Для кухонь у місці квартирування необхідно передбачити
посудомийні машини
, тому що для дезинфекції посуду потрібні вищі за 60 °C
температури. Також необхідно надати в розпорядження
пральні машини
чи
організувати регулярну централізовану послугу з прання.
1)

image
1) Стандарт Федерального міністерства праці та соціальних питань Німеччини (BMAS)
Стор. 3
у галузі охорони праці у зв'язку з SARS-CoV-2 від 16.04.2020 р.
2) Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung in der jeweils gültigen Fassung
C) Організація роботи
Вказівка: Всі новоприбулі повинні протягом перших 14 днів строго окремо
їхати до місця роботи і працювати від інших працівників строго окремо!
2)
Необхідно забезпечити,
щоб
поїздки між місцем квартирування і місцем
роботи
o
відбувалися лише у складі відповідних створених малих команд чи
o
лише з половинним завантаженням, з метою дотримання безпечної
відстані не менше 1,5 м чи
o
лише в масках, що закривають рот та ніс.
Також необхідно передбачити
додаткове оснащення транспортних засобів
підприємств приладдям для забезпечення гігієни рук і дезинфекції та
паперовими рушниками і пакетами для сміття
. Салони транспортних засобів
підприємств
необхідно регулярно прибирати, зокрема при використанні
кількома особами.
1)
Необхідно забезпечити, щоб працівники під час роботи по можливості не
контактували один з одним.
Під час усіх видів діяльності потрібно, наскільки це
можливо реалізувати, дотримуватися
захисної відстані не менше 1,5 м
.
Обов'язково потрібно гарантувати ці відстані між визначеними малими
командами (напр., з 2–3 осіб).
1)
Це можна реалізувати, напр., за допомогою
рознесення робочих зон на якомога більші дистанції одна від одної, використання
закладів/приміщень загального користування у різний час чи завдяки початку та
закінченню роботи у різний час). Там, де захисну відстань не можна реалізувати
через умови праці чи організаційні умови, необхідно вжити альтернативних
захисних заходів. Потрібно встановити по можливості прозорі перегородки між
робочими місцями (напр., захисні пластини чи плівку між працівниками, що
працюють поряд і між працівниками, що працюють напроти один одного на
сортувальних машинах). В якості альтернативного захисного заходу також можна
носити маски, що закривають рот та ніс.
1)
Необхідно забезпечити, щоб працівникам були надані належні санітарні
приміщення
(див.
Технічний
регламент
робочих
місць
ASR
A4.1
)
.
У них
потрібно забезпечити достатню кількість місць для миття рук
з проточною
водою, милом і одноразовими рушниками
. Надання
мобільних, без
під'єднання, туалетних кабін без можливості помити руки не відповідає
за умов поточної ситуації з інфекцією
стану гігієнічних вимог.
Туалети без
під'єднання і без можливості помити руки можна використовувати лише за
умови,
що безпосередньо поряд з ними є можливість помити руки з
достатньою кількістю проточної води, мила і одноразових рушників.

image
1) Стандарт Федерального міністерства праці та соціальних питань Німеччини (BMAS)
Стор. 4
у галузі охорони праці у зв'язку з SARS-CoV-2 від 16.04.2020 р.
2) Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung in der jeweils gültigen Fassung
Вода може забезпечуватися у великих резервуарах, котрі мають пристрій для
забору води (кран). Розмір резервуарів для води повинен бути таким, щоб
забезпечити достатню кількість проточної води для
правильного миття рук
.
Правильне миття рук – це миття рук протягом мінімум 20–30 секунд (вимоги
закладів охорони здоров'я).
Необхідно забезпечити, щоб при спільному використанні приміщень чи зон
для перерв
працівниками різних команд було
виключено контакти окремих
визначених команд одна з іншою
. Для цього можна вживати організаційних
заходів, напр., заздалегіть визначити різний час використання для окремих
команд. Додатково необхідно передбачити перерви між використаннями, щоб
послідовно виключити можливості контактування між окремими командами.
Приміщення для перерв також повинні мати такий розмір, щоб було дотримано
безпечну відстань не менше 1,5 м між працівниками.
Приміщення чи зони для
перерв потрібно провітрювати і прибирати між використаннями.
Необхідно забезпечити, щоб
особисте захисне обладнання та робочий одяг
однієї особи використовувалися
лише
цією конкретною особою
і
зберігалися окремо від повсякденного одягу. Робочий одяг слід регулярно
чистити.
Необхідно забезпечити,
щоб усі
працівники, котрі працюють на полі/
збирають врожай, отримали і зрозуміли необхідну інформацію про захисні
заходи, яких потрібно дотримуватися, і щоб це було задокументовано.
Захисні заходи потрібно пояснювати, також потрібно вказувати на особисті та
організаційні правила гігієни (обов'язок дотримуватися безпечної дистанції,
«правила кашлю та нежитю», гігієна рук, особисте захисне обладнання). Для
інструктажів корисною є також інформація
Федерального
центру
медичного
просвітництва
(BZgA)
.
Пам'ятайте, що ви у якості роботодавця відповідаєте за безпеку і здоров'я
сезонних робітників/помічників зі збору врожаю!
Дотримання цих заходів – це ваша громадська відповідальність стосовно
переривання ланцюжків зараження, що є обов'язком кожного
.

image
1) Стандарт Федерального міністерства праці та соціальних питань Німеччини (BMAS)
Стор. 5
у галузі охорони праці у зв'язку з SARS-CoV-2 від 16.04.2020 р.
2) Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung in der jeweils gültigen Fassung
Маєте питання? Звертайтеся до:
Landesdirektion Sachsen, Abteilung 5 Arbeitsschutz (Земельна дирекція
Саксонії, відділ 5 «Охорона праці»)
Регіональні контактні дані
Landesdirektion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz
наведені на веб-сторінці
Управління
охорони
праці
федеральної
землі
Саксонія
.
Підтримку іноземним сезонним працівникам надають
Консультаційні
пункти
для
іноземних
працівників
(„Beratungsstelle
für
ausländische
Beschäftigte
(BABS)“)
Це поточна редакція пам'ятки. У зв'язку з динамічністю ситуації зміни вносяться в
наступні редакції. Поточна інформація акумулюється на центральному
інформаційному
порталі
уряду
Федеральної
землі
Саксонія
.