image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
INFORMATIONS
BROSCHÜRE
BIOKLIMA
IM
SÄCHSISCH
POLNISCHEN
GRENZRAUM
BIULETYN
INFORMACYJNY
BIOKLIMAT
W
REGIONIE
GRANICZNYM
POLSKI
I
SAKSONII

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
www.klaps.sachsen.de
Autorzy:
Irena Otop, Bartłomiej Miszuk, Agnieszka Kolanek,
Marzenna Strońska, Ewa Liana
Projekt, redakcja i skład:
Agnieszka Kolanek, Joanna Kryza
Tłumaczenie:
Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych A. Niemczura
Zdjęcia:
Zdjęcia prywatne autorów
Piotr Krzaczkowski
www.imgw.pl/fotolia
Wrocław 2014
Czas realizacji projektu: wrzesień 2012 - grudzień 2014
Autoren:
Irena Otop, Bartłomiej Miszuk, Agnieszka Kolanek,
Marzenna Strońska, Ewa Liana
Projekt, Redaktion und Zusammensetzung:
Agnieszka Kolanek, Joanna Kryza
Übersetzung:
Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych A. Niemczura
Fotos:
Private Fotos der Autoren
Piotr Krzaczkowski
www.imgw.pl/fotolia
Wrocław 2014
Projektlaufzeit : September 2012 - Dezember 2014
2
Das Bioklima wird durch die globalen und regionalen Einflussfaktoren Strahlung und Luftzirkulation
beeinflusst, die ihrerseits von lokalen geographischen Gegebenheiten wie die Höhe über dem
Meeresspiegel, die Geländeform und die Landnutzung geprägt sind. Tourismus und Freizeitgestaltung
stellen für Einzelpersonen und soziale Gruppen einen weiteren wichtigen Faktor ihrer Lebensumwelt
und wirtschaftlichen Tätigkeit dar.
Die Broschüre präsentiert Ergebnisse bioklimatischer Analysen und setzt sie in Bezug zur
Tourismusentwicklung und Freizeitgestaltung im sächsisch-polnischen Grenzraum. Die vorgestellten
Ergebnisse stammen aus dem Projekt KLAPS Klimawandel, Luftverschmutzung und Belastungsgrenzen
von Ökosystemen im polnisch-sächsischen Grenzraum, das im Rahmen des Operationellen Programms
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007-2013 umgesetzt wird.

image
image
image
image
image
Vorwort
3
Literaturverzeichnis
6
Geographische Charakteristik der Region
9
Meteorologische Daten
10
Bio-thermische Indikatoren
11
Touristische Indikatoren
16
Projektionen zur bioklimatischen Bedingungen
23
Zusammenfassung
28
Partner im Projekt KLAPS
30
3
Bioklimat (klimat odczuwalny) jest to zespół warunków klimatycznych odczuwanych przez człowieka
oraz inne organizmy żywe. Bioklimat kształtowany jest przez globalne i regionalne czynniki radiacyjne
oraz cyrkulacyjne, które są modyfikowane przez lokalne elementy środowiska geograficznego
(wysokość bezwzględna, rzeźba i pokrycie terenu).
Niniejsza broszura przedstawia wyniki analiz bioklimatycznych w aspekcie turystyki i rekreacji dla
obszaru pogranicza Polski i Saksonii. Prezentowane wyniki są efektem prac wykonanych w ramach
projektu KLAPS „Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w
regionie granicznym Polska – Saksonia”, realizowanego w Programie Operacyjnym Współpracy
Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
© Kamila Cyganek/Fotolia

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
4
Vorwort
p
Klimabedingungen beeinflussen unterschiedliche Aspekte der menschlichen Umwelt. Auch der
Tourismus und die Freizeitgestaltung sind davon betroffen, weil Wetterverhältnisse und Klima die
natürlichen Rahmenbedingungen für diese Aktivitäten darstellen. Durch Wettereinflüsse können
bestimmte Formen von Tourismus und Freizeitgestaltung in den jeweiligen Naturräumen bevorzugt
oder benachteiligt werden. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind hierfür unterschiedliche
meteorologische Parameter. Matzarakis (2006) unterscheidet zwei Gruppen von meteorologischen
Parametern für die Entwicklung von Winter- und Sommertourismus (Abb. 1).
Abb. 1. Einfluss der Wetterverhältnisse auf Tourismus und Freizeitgestaltung in der Sommer- und Wintersaison
(Matzarakis 2006; Endler & Matzarakis 2010)
Quelle: Eigene C. Endler, A. Matzarakis,
Assessment
of climate for tourism
purposes in Germany, 2010.
Sommer
Winter
Schnee
Schneedecke
Tagesdauer
Schnee-
Albedo
Wasser
Wasser-
temperatur
Windgesch-
windigkeit
Albedo
Bewölkung
Luftfeuchtigkeit
Thermischer
Komfort
Strand
Sonneneinstrahlung
TOURISMUS
Sonne
Luft-
temperatur
Windgesch-
windigkeit
Luft-
temperatur
Windgesch-
windigkeit
Luft-
temperatur
Windgesch-
windigkeit
UV

image
image
image
image
image
image
image
image
image
5
Wstęp
Warunki klimatyczne należą do czynników oddziałujących na różne aspekty życia człowieka, w tym na
rekreację oraz turystykę, gdyż pogoda i klimat są naturalnymi zasobami dla tych aktywności. Warunki
pogodowe mogą być czynnikiem ograniczającym lub podnoszącym walory środowiska naturalnego dla
różnych form turystyki i rekreacji. A. Matzarakis (2006) wyróżnił grupy elementów meteorologicznych
istotnych dla turystyki zimowej oraz letniej (rys. 1). W przypadku turystyki zimowej najważniejszym
elementem meteorologicznym jest pokrywa śnieżna, ważną rolę odgrywa również temperatura
powietrza oraz prędkość wiatru.
Rys. 1. Oddziaływanie warunków pogodowych na turystykę i rekreację w sezonie letnim i zimowym (Matzarakis 2006;
Endler i Matzarakis 2010)

image
image
image
image
image
image
image
image
image
6
Wichtig
für
den
Wintertourismus
sind
die
Schneedeckung,
die
Lufttemperatur
und
die
Windgeschwindigkeit. Für den Sommertourismus spielen dagegen Sonneneinstrahlung, Bewölkung, die
Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie die Windgeschwindigkeit eine wichtige Rolle (Abb. 1).
Ein wichtiges Ziel ist angesichts der beobachteten Klimaerwärmung die Bestimmung gegenwärtiger
Trends in der Entwicklung des Bioklimas sowie die Einschätzung der Auswirkungen künftiger
Klimaänderungen auf die Eignung der Wetterverhältnisse für die Klimatherapie, den Tourismus und
Freizeitgestaltung. Diese Fragestellung spielt in der sächsisch-polnischen Grenzregion eine besondere
Rolle, weil der Tourismus, insbesondere in den südlichen Gebirgs- und Vorgebirgsregionen mit ihren
zahlreichen Erholungs-, Kur- und Wintersporteinrichtungen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Die
Bestimmung gegenwärtiger und zukünftiger klimatischer Ressourcen der Region unter dem
Gesichtspunkt der Eignung der Wetterverhältnisse für den Tourismus und Freizeitgestaltung ist auf
Grund zahlreicher naturräumlicher und kultureller Besonderheiten sowie einer gut entwickelter
Tourismusinfrastruktur besonders wichtig.
Ziel der vorliegenden Broschüre ist, die wichtigsten charakteristischen Merkmale des Bioklimas im
sächsisch-polnischen
Grenzraum
und
ihre
Auswirkungen
für
Klimatherapie,
Tourismus
und
Freizeitgestaltung zu präsentieren sowie mögliche Klimaentwicklungen in naher und ferner Zukunft zu
bestimmen.
Vorwort - Fortsetzung
L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s
Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Pr. Geogr., 192, 291.
Błażejczyk K. 2006, MENEX_2005 – the Revised Version of Man-Environment Heat Exchange Mode,
www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/blaz/menex.htm
Błażejczyk K., Brode P., Fiala D., Havenith G., Holmer I., Jendritzky, Kampmann B., Kunert A., 2010, Principles of
the new Universal Thermal Climate Index (UTCI) and its application to bioclimatic research in European Scale,
Miscellanea Geographica, 14, 91-102.
Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce. Warszawa: PAN
IGiPZ, 2011 - Wyd. 2, popr. i uzup. 370 s. (Monografie; 13).
Endler, C., Matzarakis, A., 2010: Assessment of climate for tourism purposes in Germany. [w] Matzarakis, A.,
Mayer, H., Chmielewski, F.-M. (red.), Proceedings of the 7th Conference on Biometeorology. Ber. Meteorol. Inst.
Univ. Freiburg No. 20, 380-385.

image
image
image
image
image
image
image
Natomiast dla turystyki letniej istotne elementy meteorologiczne to: usłonecznienie, stopień
zachmurzenia, temperatura i wilgotność powietrza oraz prędkość wiatru (rys. 1).
Z uwagi na obserwowane ocieplenie klimatu ważnym zagadnieniem jest określenie obecnych
trendów zmian bioklimatu oraz otrzymanie odpowiedzi na pytanie, jak przyszłe zmiany mogą
wpływać na użyteczność warunków pogodowych w klimatoterapii, turystyce i rekreacji. W regionie
granicznym Polska-Saksonia (PL-SN) zagadnienie to jest szczególnie istotne ze względu na intensywne
użytkowanie turystyczne tego obszaru, zwłaszcza jego południowej, górskiej i podgórskiej części, gdzie
zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe, sanatoryjne, agroturystyczne oraz stacje narciarskie.
Określenie obecnych i przyszłych zasobów klimatycznych regionu, ocenianych pod względem
warunków pogodowych korzystnych dla turystyki i rekreacji, jest niezwykle istotne z uwagi na cenne
walory przyrodnicze, kulturowe oraz dobrze rozwiniętą bazę turystyczną. Turystyka staje się coraz
ważniejszą gałęzią gospodarki w regionie.
Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych charakterystycznych cech bioklimatu regionu
granicznego Polska-Saksonia w odniesieniu do klimatoterapii, turystyki i rekreacji oraz określenie
możliwych zmian w bliższej i dalszej przyszłości.
Wstęp cd.
7
L i t e r a t u r a
Kwiatkowski J., Hołdys T., 1985, Klimat Karkonoszy, w: Jahn A. (red.), Karkonosze polskie, Ossolineum, Wrocław,
87-116.
Matzarakis, A., 2006: Weather- and Climate-Related Information for Tourism. Tourism and Hospitality Planning
and Development 3, 99-115.
Matzarakis A., 2007, Assessment method for climate and tourism based on daily data, [w:] A. Matzarakis, C.R.
de Freitas, D. Scott (red.), Developments in tourism climatology.
Mehler S., Kryza M., Otop I. (red.), 2014, Zmiany klimatu w regionie granicznym Polski i Saksonii, Sächsischen
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Drezno, 80.
Schwarzak S., Otop I., Kryza M. (red.), 2014, Projekcje klimatu, zanieczyszczenia powietrza i ładunki krytyczne
w regionie granicznym Polski i Saksonii, Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie,
Drezno, 93.

image
image
image
image
image
image
image
8
B I O K L I M A I M P R O J E K T K L A P S
BIOKLIMAANALYSE IM PROJEKT KLAPS
INDIKATOREN:
BIOTHERMISCH:
-
UTCI - Universeller Thermischer Klimaindex zur Beschreibung der Wärmebelastung. Der UTCI-
Index wird unter Referenzbedingungen als Lufttemperatur definiert, bei der die dynamische
Reizantwort des Organismus derjenigen unter den betrachteten Bedingungen gleicht.
TOURISTISCH:
-
WSI – Indikator zur Beschreibung der Eignung von Wetterverhältnissen für Tourismus und
Erholung. Der WSI-Index wirdmit Hilfe des MENEX-Modells zur Beschreibung des
Wärmeaustausches zwischen Mensch und Umwelt berechnet;
-
CTIS
Klima-Tourismus-Informations-Schema.
Das
CTIS
stellt
die
Eignung
der
Witterungsverhältnisse für den Tourismus in den einzelnen Jahresperioden unter
Berücksichtigung biothermischer Bedingungen und ausgewählter meteorologischer Parameter
dar.
IST-ZUSTAND:
ANALYSE DER ZEITLICHEN UND
RÄUMLICHEN ENTWICKLUNG
PROJEKTIONEN DER KLIMAENTWICKLUNG:
IN NAHER (2021-2050) UND FERNER
(2071-2100) ZUKUNFT
Angaben zur zeitlichen Entwicklung und räumlichen Verteilung der bioklimatischen
Bedingungen sowie deren projizierten Entwicklungen
Kalender mit Informationen über Wetterarten und ihre Eignung für verschiedene Formen von
Tourismus- und Freizeitaktivitäten
Veröffentlichungen zur Diagnose und simulierten Entwicklungen des Bioklimas
Schaffung und Stärkung von Netzwerken zum Austausch von Daten und Zusammenarbeit
zwischen an den Fragestellungen des Projekts interessierten Einrichtungen
Stärkung des Bewusstseins einer breiten Zielgruppe für bioklimatische Bedingungen
METEOROLOGISCHE DATEN (1971-2010)
BEOBACHTUNGSDATEN:
Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit,
Dampfdruck, Windgesch-windigkeit, Bewölkung,
Niederschlag, Schneedecke
KLIMAPROJEKTIONEN (1971-2100)
Globale Modelle: (GCM): ECHAM5, MPI-ESM
Regional Modell: WETTREG (CEC Podstam GmbH)
Szenarien Emissions / Konzentration:
SRES A1B
und RCP2.6 und RCP8.5 (3 Läufe)

image
image
image
image
image
image
image
image
9
Die sächsisch-polnische Grenzregion liegt an der Schnittstelle zwischen zwei naturgeographischen
Einheiten (Provinzen) Europas: der mitteleuropäischen Tiefebene und dem Böhmischen Massiv und
zeichnet sich durch eine starke naturräumliche Differenzierung aus. Der nördliche Teil der Region
umfasst Tieflandgebiete mit geringer absoluter Höhe und einem wenig differenzierten Bodenrelief.
Südlich der Tieflandgebiete erstreckt sich eine Hochebene mit absoluten Höhen von bis zu einigen
hundert Metern ü. NN, die eine stärkere naturräumliche Differenzierung aufweist. Im Süden der
Region liegen die Gebirgszüge des Erzgebirges, des Zittauer, Iser- und Riesengebirges mit der höchsten
Erhebung der Schneekoppe (Śnieżka) 1603 m ü. NN.
Nach der Klimaklassifikation von W. Köppen liegt das sächsisch-polnische Grenzgebiet in der Klimazone
der warmgemäßigten Klimate (Cfb). Die bioklimatischen Bedingungen im Untersuchungsgebietwerden
nach der für Polen entwickelten Klassifikation von Błażejczyk (2004) zwei bioklimatischen Regionen:
Tiefland und Sudeten zugeordnet. Das BioklimaTiefland zeichnet sich auf Grund günstiger Temperatur-,
Wind-, Sonnenschein- und Niederschlagsverhältnisse grundsätzlich durch milde klimatische Reize aus.
In den Sudeten herrschen insbesondere in der kälteren Jahreshälfte härtere Klimabedingungen.
Die wichtigsten naturräumlichen Klimafaktoren sind die absolute Höhe und das Bodenrelief. Das
Untersuchungsgebiet weist eine starke Differenzierung der thermischen Verhältnisse auf. Mit
steigender absoluterHöhe nimmt die Lufttemperatur ab. Der Einfluss des Bodenreliefs auf das Klima
zeigt sich auch lokal u.a. durch in Tälern auftretende bodennahe Kaltluftschichten oderthermische
Inversion, die das Pflanzenwachstum negativ beeinflussen und zur Konzentration von Luftschadstoffen
führen können. Die mittleren jährlichen Lufttemperaturen bewegen sich im sächsisch-polnischen
Grenzraum im Bereich von rund 9°C in Tieflandgebieten (Lindenberg 8,9°C, Słubice 9,0°C) bis zu 0,7°C
(Śnieżka).
Das sächsisch-polnische Grenzgebiet liegt im Bereich der Westwindzonemit stark ausgeprägten
westlichen Winden, die durch das Bodenrelief und die Geländebedeckung nur geringfügig beeinflusst
werden.
G e o g r a p h i s c h e C h a r a k t e r i s t i k d e r R e g i o n

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
10
G e o g r a p h i s c h e C h a r a k t e r i s t i k d e r R e g i o n
Im Winterhalbjahrentstehen bei Wetterlagen mit Luftströmung aus SSW auf der Nordseite der Berge Föhnwinde
(Kwiatkowski und Hołdys, 1985). Dabei weht starker, böiger Wind, der in der kalten Jahreshälfte zu starken
Zunahmen der Lufttemperatur auf den nördlichen Berghängen und zum schnellen Abschmelzen der Schneedecke
führt.
Die Niederschlagswerte weisen eine starke Abhängigkeit von der absoluten Geländehöhe, dem Bodenrelief und
der Exposition gegenüber dem vorherrschenden Westwind auf. Die höchsten Niederschlagswerte werden für den
Zeitraum 1971-2000 im westlichen Teil der Sudeten (Jakuszyce, ca. 1400 mm) verzeichnet, wobei sie im Tiefland
bei ca. 550 mm (Lindenberg) liegen. Die niedrigsten monatlichen Niederschlagsmengen werden in der Regel im
Februar und die höchsten Niederschläge im Juli beobachtet. Im Isergebirge und in den Kammlagen des
Riesengebirges treten im Winterhalbjahr erneut Niederschlagsspitzen auf.
M e t e o r o l o g i s c h e D a t e n
Die Charakteristik der bioklimatischen Bedingungen
der Region stützt sich auf Beobachtungs- und
Messdaten aus Wetterstationen im Gebiet Polens
(IMGW-PIB),
Deutschlands
(DWD)
und
der
Tschechischen Republik (CHMU) (Abb. 2). Die Daten
umfassen
Beobachtungen
und
Messungen
der
Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit, des
Dampfdrucks,
der
Windgeschwindigkeit,
der
Bewölkung,
des
Niederschlags
und
der
Schneedeckenhöhe für den Zeitraum 1971-2010. Für
Analysen wurden Tageswerte und Beobachtungswerte
um
12
Uhr
UTCverwendet,
weil
die
meisten
menschlichen Aktivitäten im allgemeinen um die
Mittagszeit und am Nachmittag erfolgen
Abb. 2. Standorte der Wetterstationen im Gebiet des Projekts KLAPS
Übersichtswerk
Klimatische
Domain-Projekt
Staatsgrenze
Legende

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
11
Biothermische Bedingungen
Ein für die Tourismus- und Freizeitaktivitäten wichtiger Faktor ist das thermische Empfinden des Menschen,
das mit verschiedenen biometeorologischen Indikatoren beschrieben wird. Der erst kürzlich zur Beschreibung
des menschschlichen Wärmehaushalts entwickelte thermische Klimaindex (UCTI) liefert Informationen über
reale Prozesse der Regulierung der Körpertemperatur, die von externen Witterungsbedingungen abhängen.
Der universelle UTCI-Index kann mit Hilfe der beiden Modelle RayMan und MENEX zur Beschreibung des
Wärmeaustausches zwischen Mensch und Umwelt (Błażejczyk, 2006) berechnet werden.
Nach dem UCTI-Index hängt der Wärmeaustausch zwischen Mensch und Umwelt bei konstanten
meteorologischen Parametern allein von der Lufttemperatur ab (Błażejczyk und Kunert, 2011). Thermische
Belastungsstufen nach dem UTCI-Index sind in der Tabelle 1 dargestellt.
Bioklima im sächsisch-polnischen Grenzgebiet
Tabelle1. Thermische Belastungsstufen nach UTCI (Błażejczyk i in. 2010)
UTCI [°C]
Thermische Belastung
Gegenmaßnahmen
> +46
Extreme Wärmebelastung
Regelmäßige Abkühlung der Körpertemperatur und Ausgleichen des
Flüssigkeitsdefizits >0,5 l/St
. erforderlich. Starke körperliche Anstrengung
ist zu vermeiden.
od +38
do +46
Sehr starke
Wärmebelastung
Regelmäßige Aufenthalte in klimatisierten Räumen oder im Schatten sowie
Ausgleichen des Flüssigkeitsdefizits >0,5 l/St. erforderlich. Körperliche
Anstrengung ist einzuschränken.
od +32
do +38
Starke Wärmebelastung
Ausgleichen des Flüssigkeitsdefizits 0,25 l/St.Aufenthalte im Schatten und
zeitliche Einschränkung der körperlichen Anstrengung empfohlen.
od +26
do +32
Mäßige Wärmebelastung
Ausgleichen des Flüssigkeitsdefizits 0,25 l/St. erforderlich
od +9
do +26
Komfortbedingungen
Physiologische Thermoregulationsmechanismen reichen zur thermischen
Behaglichkeit aus.
od +0
do +9
Schwacher Kältestress
Handschuhe und Kopfbedeckung empfohlen.
od
13
do 0
Mäßiger Kältestress
Stärkere körperliche Anstrengung empfohlen. Extremitäten und Gesicht
sind vor Kälte zu schützen.
od
27
do
13
Starker Kältestress
Stärkere körperliche Anstrengung empfohlen. Extremitäten und Gesicht
sind vor Kälte zu schützen. Stärkere Wärmeisolation der Bekleidung
empfohlen.
od
40
do
27
Sehr starker Kältestress
Stärkere körperliche Anstrengung empfohlen. Extremitäten und Gesicht
sind vor Kälte zu schützen. Stärkere Wärmeisolation der Bekleidung und
kürzere Aufenthalte im Freien erforderlich.
<
40
Extremer Kältestress
Aufenthalte im Freien sind auf das notwendige Minimum zu beschränken.
Stärkere Wärmeisolation und Windbeständigkeit der Bekleidung
erforderlich.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
12
Bioklima im sächsisch-polnischen Grenzgebiet
Die jährliche Entwicklung der UTCI-Werte verdeutlicht denstarken Einfluss der absoluten Geländehöhe auf die
Ausprägungdieser Werte im sächsisch-polnischen Grenzgebiet (Abb. 3). Die höchsten Monatswerte des UTCI
werden im Tiefland im Juli und in den Bergregionen im August verzeichnet. Die maximalen Monatswerte des
UTCI entsprechen in tieferen wie auch in höheren Lagen den Werten für Komfortbedingungen.
Tieflandgebiete mit den Messstationen Lindenberg, Słubice, Dresden und Zielona Góra zeichnen sich
insbesondere im Sommerhalbjahr durch eine erhebliche Zahl von Tagen ohne Wärmebelastung aus (Abb. 4).
Tage ohne Wärmebelastung werden am häufigsten in den Sommermonaten verzeichnet und können u.U. über
50% aller Sommertage ausmachen. Im Sommerhalbjahr treten oft auch Wetterlagen mit mäßiger und starker
Wärmebelastung auf, deren Häufigkeit insgesamt 30% übersteigt. Tage mit schwachem Kältestress werden im
Winterhalbjahr mit einer Häufigkeit von über 50% verzeichnet. Außerdem treten in dieser Jahreshälfte
Wetterlagen mit mäßigem und starkem Kältestress sowie vereinzelt Wetterlagen ohne Wärmebelastung und
mit sehr starkem Kältestress auf. Ähnliche jährliche Wärmebelastung wird im Hügelland (Görlitz) und im
Riesengebirgsvorland (Jelenia Góra) beobachtet. In den höheren Lagen (Zinnwald) treten im Winterhalbjahr
mit einer erheblich größeren Häufigkeit (bis zu 25%) Tage mit sehr starkem Kältestress auf, wobei auch
Wetterlagen mit extrem starkem Kältestress möglich sind. Die Kammlagen des Riesengebirges (Śnieżka/
Schneekoppe) zeichnen sich durch eine große Zahl von Tagen mit extrem starkem Kältestress aus. Diese
Wetterbedingungenherrschen hier an über 50% der Tage im Jahr und bewirken, dass das gefühlte Klima an
diesen Tagen als äußerst ungünstig empfunden wird.
-30
-20
-10
0
10
20
30
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
UTCI [oC]
Słubice
Lindenberg
Goerlitz
Jelenia Góra
Zinnwald
Abb.
3.
Mittlere
Monatswerte
des
UTCI
an
ausgewählten
Wetterstationen
für den Zeitraum
1971-2010
Geländerhöle
Słubice
22 m ü. NN
Lindenberg
98 m ü. NN
Goerlitz
238 m ü. NN
Jelenia Góra
342 m ü. NN
Zinnwald
877 m ü. NN

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
13
In der warmen Jahreshälfte überwiegen Wetterbedingungenmit negativen thermischen Empfindungen. Die
Häufigkeit der Tage mit Kältestress beträgt im August insgesamt bis zu 70% und übersteigt diesen Wert in allen
übrigen Monaten. Ein charakteristisches Merkmal der biothermischen Verhältnisse ist in den Kammlagen des
Riesengebirges das Fehlen von Tagen mit extrem starker Wärmebelastung im Sommerhalbjahr. In den unteren
Berglagen (Zinnwald) können in den Monaten Juni bis September Tage mit mäßiger Wärmebelastung
auftreten, wobei die größte Häufigkeit von bis zu 10% im August verzeichnet wird.
Die UTCI-Werte und die Häufigkeit von Wärmebelastung und Kältestress weisen eine starke jährliche
Differenzierung auf. Die vergleichsweise höchsten UTCI-Werte mit der zugleich größten Häufigkeit der Tage
mit Wärmebelastung wurde 1992 verzeichnet. Wetterbedingungenmit Wärmebelastung traten in tieferen
Lagen (z.B. Słubice, Lindenberg, Görlitz) mit einer 15 bis 20% größeren Häufigkeitals im mehrjährigen
Durchschnitt auf. Zu Extremereignissen im Winterhalbjahr zählt hinsichtlich Kältestress der Winter 1978/79, in
dem einige Messstationen eine um über 20% größere Häufigkeit von Tagen mit starkem, sehr starkem und
extrem starkem Kältestress im Vergleich zum Zeitraum 1971-2010 verzeichneten.
Bioklima im sächsisch-polnischen Grenzgebiet
Abb. 4. Häufigkeit von Tagen mit
unterschiedlichen thermischen
Belastungen nach dem Modell
MENEX

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
14
Bioklima im sächsisch-polnischen Grenzgebiet
Die beobachtete Klimaerwärmung bewirkt zugleich eine Veränderung der biothermischen
Verhältnisse. Die Entwicklung der UTCI-Werte (Abb. 5) zeigt im sächsisch-polnischen Grenzgebiet für
den Zeitraum von 1971 bis 2010 einen signifikanten positiven Trend.
Schneeverhältnisse
Die Schneedecke ermöglich insbesondere in Bergregionen den Wintersporttourismus, bildet aber
zugleich einen wichtigen Parameter der Bioklimatologie. Die Veränderungen der Schneedeckenhöhe
werden von den Temperatur- und Niederschlagsverhältnissen im Winterhalbjahr und vielen
naturräumlichen Faktoren wie Geländeform, Exposition, Bewaldung und vor allem die absolute
Geländehöhe beeinflusst. Der Langlauf ist bei einer Schneedeckenhöhe von über 10 cm möglich, der
Schwellenwert für Abfahrtsski beträgt allgemein 30 cm.
Im Hügelland (Messstation Niederoderwitz) und im Riesengebirgsvorland (Jelenia Góra) beträgt der
Anteil von Tagen mit der Schneedeckenhöhe von über 10 cm im Winterhalbjahr maximal 30 bis 40%
(Abb. 6). In Höhenlagen von 400 bis 500 m ü. NN (Stationen Jonsdorf und Nové Město) übersteigt
dieser Anteil 50% und im Erzgebirge (Zinnwald 877m ü.d.M.), Iser-Gebirge (Bedřichov 777 m ü. NN
und Jakuszyce 860 m ü. NN) sowie im Riesengebirge (Śnieżka/Schneekoppe 1603 m ü. NN) 90%. In
den Kammlagen des Riesengebirges treten in der Zeit vom Ende September bis Ende Mai im
allgemeinen Schneedeckenhöhen von über 10 cm auf. Im Isergebirge werden z.B. in Jakuszyce
Schneedeckenhöhen von über 10 cm normalerweise in dem Zeitraum von Mitte Oktober bis Anfang
Mai beobachtet.
Abb. 5. Mittlere Jahreswerte des UTCI an den Messstationen Lindenberg und Jelenia Góra für den Zeitraum 1971-2010
und ihre lineare Entwicklung

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
15
Ähnliche Schneeverhältnisse herrschen im Isergebirge, wo in Jakuszyce Schneedeckenhöhen von über
10 cm normalerweise von Mitte Oktober bis Anfang Mai verzeichnet werden. Die besonders guten
Schneeverhältnisse im Isergebirge gehen auf die hohen Niederschlagswerte im Winterhalbjahr zurück,
die in einigen Gebieten beinahe den Niederschlagssummen des Sommerhalbjahres gleichen. Das
Isergebirge ist damit ein beliebtes Langlaufgebiet mit vielen Ski-Massenveranstaltungen wie die
Langlaufveranstaltung „Bieg Piastów“ oder der Weltcup der Skilangläufer.
Bioklima im sächsisch-polnischen Grenzgebiet
Abb. 6.
Auftrittshäufigkeit der
Schneedeckenhöhe
von über 10 cm an
einzelnen Tagen im
Zeitraum 1971-2010
an ausgewählten
Wetterstationen
Gute Schneeverhältnisse für Abfahrtsski (Schneedeckenhöhe von über 30 cm) treten in den unteren
Berglagen (400-500 m ü. NN) im Winterhalbjahr in der Regel an 10 % der Tage auf. In den Höhenlagen
oberhalb von 750 m ü.NNbeträgt die Schneehöhe in der Zeit vom Ende Oktober bis Ende April
normalerweiseüber 30 cm (Bedřichov, Zinnwald, Jakuszyce), in den Kammlagen hält sich diese
Schneehöhe bis Mitte Mai (Śnieżka/Schneekoppe). Die größte Häufigkeit der Tage mit der
Schneedeckenhöhe von über 30 cm wird in den Monaten Februar und März mit Spitzenwerten Ende
Februar verzeichnet. Die Auftrittshäufigkeit dieser Schneehöhen übersteigt in diesem Zeitraum in
Zinnwald 80% der Tage und beträgt in Bedřichov und Jakuszyce im Iser-Gebirge jeweils 80 und 90%.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
16
Bioklima im sächsisch-polnischen Grenzgebiet
Im Januar und Februar bewegt sich der Anteil der Tage mit einer Schneehöhe von über 30 cm in den
Kammlagen des Riesengebirges auf dem Niveau von 90% und erreicht in manchen Jahren sogar 100%. Die
Dauer der Schneebedeckung in den Berglagen ist im sächsisch-polnischen Grenzraum vonstarken jährlichen
Schwankungen geprägt. Die Analyse der Anzahl von Tagen mit einer Schneedeckenhöhe von über 10 cm zeigt
für den Zeitraum 1971-2010 eine leichte negative Tendenz auf (Abb. 7).
Starke Schwankungen der Auftrittshäufigkeit der Schneedecke stellen einen Risikofaktor für privaten
Wintersporttourismus aber auch für die Planung von Massenveranstaltungen dar. Das Isergebirge hebt sich in
dieser Hinsicht positiv durch ihre mehrere Monate anhaltende Schneedecke ab.
Der Indikator zur Beschreibung der Eignung von Wetterverhältnissen für Tourismus und
Erholung (WSI)
Der Indikator zur Beschreibung der Eignung von Wetterverhältnissen für Tourismus und Erholung (WSI)
(Błażejczyk 2004) wird mit Hilfe des MENEX-Modells zur Beschreibung des Wärmeaustausches zwischen
Mensch und Umwelt berechnet. Mit dem WSI-Index kann die Eignung von Wetterverhältnissen für folgende
Aktivitäten bestimmt werden:
Sonnenbad (Heliotherapie),
Luftbehandlung (Aerotherapie),
leichte körperliche Aktivität (z.B. Spaziergang),
intensive körperliche Aktivität (z.B. Radsport, Trekking, Laufsport)
Skitourismus und Freizeitaktivitäten.
Für jede der vorgenannten Formen der Klimatherapie und Freizeitaktivitäten können Kalender mit
Informationen über Eignung der Wetterverhältnisse in Tages- und 10-Tagezeiträumen erstellt werden.
Abb. 7. Häufigkeit der
Tage mit einer
Schneedecke von über 10
cm an den
Wetterstationen
Jakuszyce und Zinnwald
in den Monaten von
Oktober bis Mai im
Zeitraum 1971-2010 mit
der negativen Tendenz
Jakuszyce (860 m n.p.m.)
y = -0,13x + 57,353
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1971/72
1976/77
1981/82
1986/87
1991/92
1996/97
2001/02
2006/07
%
Zinnwald (877 m n.p.m.)
y = -0,2158x + 45,86
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1971/72
1976/77
1981/82
1986/87
1991/92
1996/97
2001/02
2006/07
%

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
17
Heliotherapie (Sonnenbad)
Die günstigsten Bedingungen für Heliotherapie
(Sonnenbäder)
werden
im
sächsisch-polnischen
Grenzraum im Tiefland vom Frühling bis zum Herbst
und im August beobachtet. Optimale Bedingungen für
Sonnenbäder beginnen in den unteren Berglagen in
den letzten 10 Junitagen und dauern mit Ausnahme
der mittleren Dekade des Monats Juli bis Ende August
an. Die höchsten WSI-Werte entsprechen auf dem
Gipfel der Śnieżka/Schneekoppe den Werten für mäßig
günstige Bedingungen und werden im Zeitraum von
Mitte Mai bis Anfang September beobachtet. Eine
Verschlechterung bis hin zu ungünstigen Bedingungen
erfolgt Ende Mai und Mitte Juni (tab. 2).
Bioklima im sächsisch-polnischen Grenzgebiet
Tab. 2 Dekadenkalender mit Informationen über Eignung der
Wetterverhältnisse für Heliotherapie nach der WSI-Klassifikation
Aerotherapie (Luftbehandlung)
In den Tieflandregionen des KLAPS-Projektgebietes
werden die besten (günstigsten) Bedingungen für
Aerotherapie zwischen Ende April und Anfang Oktober
und in den unteren Berglagen vom Ende Juni bis Anfang
August
beobachtet.
Günstige
Bedingungen
für
Lufttherapie
treten
in
den
unteren
Berglagen
hauptsächlich im Sommer auf. Für Zinnwald ist das der
Zeitraum vom Ende Juni bis Ende August. In den
Kammlagen des Riesengebirges werden nur mäßig
günstige Bedingungen, und zwar in dem Zeitraum vom
Ende April bis Mitte Oktober verzeichnet. Eine
Verschlechterung der Bedingungen tritt Mitte Juni und
Anfang Oktober auf (tab. 3).
MC
DEKADA
SLU
COT
LIN
LEG
ZG
DRE
KUB
GOR
JG
ZIN
SN
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
3
0,3
0,4
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
0,1
0,0
1
0,3
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
0,1
0,1
2
0,6
0,7
0,6
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,1
3
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,1
1
0,9
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
0,8
0,5
0,1
2
1,2
1,2
1,1
1,1
0,9
1,1
1,0
1,0
0,8
0,6
0,2
3
1,3
1,4
1,4
1,3
1,2
1,1
1,2
1,2
1,0
0,8
0,3
1
1,5
1,4
1,4
1,6
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,0
0,4
2
1,3
1,3
1,4
1,3
1,3
1,4
1,3
1,3
1,1
1,0
0,5
3
1,3
1,2
1,3
1,4
1,2
1,2
1,2
1,1
1,0
1,1
0,4
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,1
1,1
1,1
0,9
1,0
0,5
2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,2
1,0
1,2
0,9
1,0
0,3
3
1,2
1,1
1,2
1,2
1,0
1,1
1,0
1,1
0,8
1,2
0,5
1
1,0
1,1
1,1
1,2
1,0
0,9
1,0
0,9
0,8
1,2
0,7
2
1,0
1,1
1,2
1,0
0,9
0,9
0,9
1,0
0,8
1,1
0,5
3
1,1
1,0
1,2
1,1
1,0
1,1
1,1
1,1
1,0
1,3
0,8
1
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2
1,1
1,2
1,1
1,0
1,5
0,9
2
1,2
1,2
1,4
1,3
1,2
1,1
1,2
1,2
1,1
1,3
0,8
3
1,2
1,2
1,3
1,4
1,1
1,2
1,3
1,2
1,1
1,2
0,7
1
1,2
1,2
1,3
1,3
1,1
1,2
1,3
1,2
1,1
1,1
0,5
2
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2
1,3
1,3
1,2
1,0
0,9
0,4
3
1,4
1,3
1,4
1,3
1,2
1,4
1,2
1,2
1,1
1,0
0,4
1
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,0
0,7
0,2
2
1,0
1,0
0,9
1,0
0,9
1,0
0,9
0,9
0,9
0,7
0,3
3
0,7
0,8
0,6
0,6
0,5
0,7
0,6
0,6
0,7
0,2
0,1
1
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,4
0,1
0,0
2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
I
II
III
IV
IX
X
XI
XII
V
VI
VII
VIII
Stacje: SLU – Słubice, COT – Cottbus, LIN – Lindenberg, LEG – Legnica,
ZG – Zielona Góra, DRE – Drezno, KUB – Kubschuetz-Bautzen, GOR –
Goerlitz, JG – Jelenia Góra, ZIN – Zinnwald, SN - Snieżka
MC
DEKADA
SLU
COT
LIN
LEG
ZG
DRE
KUB
GOR
JG
ZIN
SN
1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,2
0,2
3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,4
0,2
0,2
2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3
0,2
0,1
3
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,2
1
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
2
0,7
0,8
0,7
0,6
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
3
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,3
1
0,9
1,0
1,0
0,9
0,8
0,9
0,8
0,8
0,8
0,5
0,3
2
1,1
1,2
1,1
1,1
0,9
1,0
1,0
0,9
0,8
0,6
0,4
3
1,4
1,5
1,5
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
0,8
0,5
1
1,5
1,5
1,5
1,6
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,0
0,5
2
1,5
1,5
1,6
1,5
1,4
1,5
1,4
1,5
1,2
1,1
0,7
3
1,5
1,4
1,4
1,5
1,3
1,4
1,4
1,3
1,1
1,0
0,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,3
1,4
1,4
1,3
1,2
1,0
0,6
2
1,4
1,4
1,4
1,4
1,2
1,4
1,3
1,4
1,0
1,0
0,4
3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,3
1,4
1,4
1,4
1,1
1,2
0,6
1
1,4
1,5
1,5
1,5
1,4
1,2
1,4
1,3
1,2
1,2
0,7
2
1,4
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
0,6
3
1,4
1,5
1,6
1,5
1,5
1,5
1,6
1,5
1,3
1,4
0,8
1
1,6
1,8
1,8
1,7
1,6
1,6
1,8
1,6
1,5
1,6
1,0
2
1,6
1,7
1,7
1,7
1,6
1,5
1,6
1,5
1,4
1,4
0,9
3
1,5
1,5
1,6
1,7
1,4
1,5
1,6
1,4
1,3
1,2
0,8
1
1,4
1,5
1,5
1,5
1,3
1,4
1,5
1,3
1,3
1,1
0,6
2
1,4
1,5
1,5
1,4
1,2
1,4
1,4
1,3
1,1
1,0
0,6
3
1,4
1,4
1,5
1,4
1,3
1,4
1,2
1,2
1,2
1,0
0,5
1
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
1,3
1,3
1,2
1,0
0,8
0,4
2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,1
1,0
1,0
1,1
0,8
0,5
3
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,9
0,8
0,8
0,8
0,4
0,3
1
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,6
0,5
0,4
0,6
0,2
0,3
2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,4
0,2
0,1
3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
I
II
III
IV
IX
X
XI
XII
V
VI
VII
VIII
Tab. 3. Dekadenkalender mit Informationen über Eignung der
Wetterverhältnisse für Luftbehandlungen nach der WSI-Klassif.
© Galyna Andrushko/Fotolia
(rot – ungünstige Bedingungen, orange – mäßig günstige Bedingungen,
gelb – günstige Bedingungen, grün sehr günstige Bedingungen)

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
18
Bioklima im sächsisch-polnischen Grenzgebiet
Leichte körperliche Aktivität
Günstige Bedingungen für leichte körperliche
Aktivitäten herrschen im Tiefland von Mitte Januar
bis Ende November mit den höchsten WSI-Werten
zum Ende April und Anfang Mai sowie in den letzten
September- und ersten Oktobertagen. In den
unteren Berglagen werden günstige Bedingungen
vom Ende März bis November mit Spitzenwerten
des WSI Anfang August beobachtet. Günstige
Bedingungen für leichte körperliche Betätigung
treten in den Kammlagen des Riesengebirges von
Mitte April bis Mitte Oktober auf, wobei die mit
Abstand höchsten Werte im August verzeichnet
werden (tab. 4).
Tab. 4. Dekadenkalender mit Informationen über Eignung der
Wetterverhältnisse für leichte körperliche Aktivitäten nach der
WSI-Klassifikation
MC
DEKADA
SLU
COT
LIN
LEG
ZG
DRE
KUB
GOR
JG
ZIN
SN
1
0,9
1,0
1,0
1,0
0,9
1,1
1,0
0,9
1,0
0,8
0,5
2
1,3
1,4
1,4
1,4
1,2
1,5
1,4
1,3
1,5
1,0
0,9
3
1,1
1,3
1,2
1,3
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
0,9
0,7
1
1,3
1,4
1,4
1,4
1,2
1,4
1,3
1,3
1,3
1,1
0,8
2
1,4
1,5
1,4
1,4
1,2
1,4
1,3
1,4
1,2
1,0
0,7
3
1,5
1,4
1,5
1,5
1,4
1,5
1,4
1,4
1,4
1,2
0,9
1
1,5
1,6
1,5
1,5
1,3
1,4
1,3
1,4
1,3
1,1
0,8
2
1,6
1,7
1,6
1,7
1,5
1,6
1,4
1,4
1,4
1,1
0,9
3
1,7
1,7
1,7
1,7
1,5
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
1,0
1
1,7
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,5
1,1
2
1,9
1,9
2,0
1,9
1,7
1,8
1,8
1,8
1,6
1,5
1,1
3
1,9
1,9
2,0
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,6
1,3
1
1,8
1,8
1,8
2,0
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,3
2
1,7
1,7
1,9
1,8
1,7
1,8
1,7
1,8
1,7
1,7
1,4
3
1,6
1,6
1,7
1,8
1,7
1,6
1,7
1,6
1,6
1,6
1,2
1
1,5
1,6
1,6
1,5
1,6
1,5
1,6
1,5
1,5
1,6
1,3
2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,5
1,6
1,2
3
1,6
1,5
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,6
1,3
1
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,3
1,4
1,3
1,4
1,5
1,3
2
1,5
1,5
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,6
1,3
3
1,3
1,2
1,4
1,3
1,4
1,3
1,4
1,5
1,4
1,7
1,4
1
1,4
1,3
1,5
1,4
1,5
1,3
1,5
1,4
1,5
1,8
1,6
2
1,5
1,4
1,6
1,6
1,6
1,4
1,5
1,5
1,6
1,7
1,5
3
1,5
1,6
1,6
1,7
1,6
1,5
1,6
1,6
1,5
1,7
1,4
1
1,6
1,6
1,7
1,7
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,2
2
1,8
1,9
1,9
1,9
1,7
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,2
3
1,8
1,8
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,2
1
1,8
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,9
1,8
1,8
1,5
1,2
2
1,8
1,9
1,8
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,6
1,2
3
1,7
1,7
1,7
1,7
1,5
1,8
1,7
1,6
1,7
1,3
1,1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
2
1,3
1,3
1,4
1,3
1,1
1,3
1,2
1,2
1,2
0,9
0,6
3
1,3
1,3
1,2
1,3
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
0,9
0,6
1
1,0
1,1
1,0
1,1
1,0
1,1
1,1
1,0
1,2
0,8
0,7
2
0,9
1,0
0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9
1,0
0,8
0,6
3
1,0
1,2
1,0
1,1
1,0
1,1
1,1
1,0
1,1
0,8
0,6
I
II
III
IV
IX
X
XI
XII
V
VI
VII
VIII
Intensive körperliche Aktivität
Die beste Zeit (sehr günstige Bedingungen) für
intensive körperliche Aktivität ist in den Tiefland-
und Hügellandgebieten sowie in den unteren
Berglagen der Zeitraum von Mitte September bis
Anfang Mai. In den Hochlagen treten günstige
Bedingungen für diese Betätigungsformen von
Mitte April bis Mitte Mai und vom Ende September
bis Ende Oktober auf. (tab. 5).
MC
DEKADA
SLU
COT
LIN
LEG
ZG
DRE
KUB
GOR
JG
ZIN
SN
1
2,2
2,4
2,3
2,4
2,2
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
1,4
2
2,4
2,4
2,5
2,5
2,4
2,5
2,5
2,5
2,4
2,3
1,8
3
2,2
2,3
2,3
2,5
2,2
2,4
2,3
2,3
2,3
2,1
1,5
1
2,2
2,4
2,4
2,5
2,2
2,4
2,4
2,4
2,3
2,2
1,5
2
2,3
2,4
2,4
2,4
2,3
2,4
2,4
2,4
2,2
2,1
1,5
3
2,3
2,4
2,4
2,4
2,3
2,4
2,4
2,4
2,3
2,2
1,7
1
2,3
2,4
2,4
2,4
2,3
2,4
2,3
2,4
2,2
2,2
1,6
2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,2
2,3
2,2
2,1
1,7
3
2,2
2,3
2,3
2,3
2,2
2,3
2,2
2,3
2,2
2,2
1,8
1
2,2
2,3
2,2
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
1,9
2
2,2
2,2
2,3
2,1
2,2
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,0
3
2,0
2,1
2,2
2,1
2,1
2,1
2,2
2,1
2,3
2,1
2,1
1
1,9
1,9
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,1
2
1,7
1,8
1,9
1,7
1,9
1,9
1,9
1,9
1,7
1,9
2,0
3
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,7
1,8
1,8
1,8
1,8
1,9
1
1,6
1,7
1,7
1,6
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6
1,8
1,9
2
1,7
1,8
1,8
1,7
1,8
1,7
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
3
1,6
1,5
1,6
1,6
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,7
1,9
1
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
2
1,5
1,5
1,6
1,4
1,6
1,6
1,5
1,6
1,6
1,7
1,9
3
1,3
1,2
1,3
1,3
1,5
1,3
1,4
1,4
1,5
1,7
1,9
1
1,2
1,1
1,4
1,2
1,4
1,2
1,3
1,3
1,5
1,8
1,9
2
1,4
1,3
1,5
1,5
1,6
1,4
1,4
1,5
1,6
1,7
1,9
3
1,6
1,5
1,7
1,6
1,7
1,6
1,6
1,7
1,6
1,8
1,9
1
1,8
1,7
1,9
1,8
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,9
2
1,9
2,0
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
1,9
3
1,9
2,1
2,0
2,0
2,1
2,1
2,0
2,1
1,9
1,9
2,0
1
2,1
2,1
2,2
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
2,0
2
2,2
2,4
2,3
2,4
2,2
2,3
2,4
2,3
2,2
2,3
2,0
3
2,3
2,4
2,4
2,4
2,3
2,3
2,5
2,5
2,3
2,2
2,0
1
2,3
2,4
2,4
2,4
2,3
2,3
2,4
2,4
2,2
2,2
1,8
2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
1,6
3
2,3
2,4
2,4
2,4
2,2
2,3
2,3
2,4
2,3
2,2
1,6
1
2,2
2,4
2,4
2,4
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
2,1
1,6
2
2,1
2,2
2,2
2,2
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,0
1,4
3
2,2
2,4
2,3
2,4
2,3
2,4
2,4
2,4
2,3
2,2
1,5
I
II
III
IV
IX
X
XI
XII
V
VI
VII
VIII
Tab. 5. Dekadenkalender mit Informationen über
Eignung der Wetterverhältnisse für intensive körperliche
Aktivitäten nach der WSI-Klassifikation
Stacje: SLU – Słubice, COT – Cottbus, LIN – Lindenberg, LEG – Legnica, ZG
– Zielona Góra, DRE – Drezno, KUB – Kubschuetz-Bautzen, GOR –
Goerlitz, JG – Jelenia Góra, ZIN – Zinnwald, SN - Snieżka

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
19
Skitourismus und Erholung
In
Tieflandgebieten
herrschen
ungünstige
Wetterverhältnisse für Skitourismus und Erholung.
Die WSI-Werte, die Mitte und Ende Januar sowie
Ende
Februar
im
Hügelland
und
im
Riesengebirgsvorland (Jelenia Góra) verzeichnet
werden, beschreiben in der WSI-Klassifikation
mäßig günstige Bedingungen. In den unteren
Berglagen (Zinnwald) werden in dieser Zeit (Ende
Bioklima im sächsisch-polnischen Grenzgebiet
Tab. 6. Wetterkalender mit Informationen über
Eignung der Wetterverhältnisse für Skitourismus und
Erholung
MC
DEKADA
SLU
COT
LIN
LEG
ZG
DRE
KUB
GOR
JG
ZIN
SN
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,5
3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,7
0,7
1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,8
0,7
2
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,9
0,8
3
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,9
0,8
1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
1,0
0,8
2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,6
1,0
0,9
3
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3
0,2
0,3
0,3
0,5
1,1
0,9
1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
1,1
1,0
2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
1,1
1,0
3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
1,3
1,2
1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,4
1,0
1,1
2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,9
1,3
3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
1,0
1,3
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
1,4
2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
1,4
3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
1,6
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
XI
XII
V
I
II
III
IV
Februar) bereits günstige Bedingungen beobachtet. Mäßig günstige Bedingungen treten dortvon
Ende November bis Anfang April auf. Die besten Wetterbedingungen für Skisport herrschen in den
Kammlagen, wobei günstige Bedingungen von Mitte März bis Anfang Mai verzeichnet werden -tab. 6.
Abb. 8.
Entwicklung
der
Jahreswerte
des WSI-Index
für
Sonnenbäder
(SB),
Luftbehandlun
gen (AB),
leichte (MR)
und intensive
(AR)
körperliche
Aktivitäten
sowie
Skitourismus
Wetterbeurteilung für die Erholung
Formen der Erholung
sehr Günstig,
Günstiger
mäßig Günstig
ungünstig

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
20
Bioklima im sächsisch-polnischen Grenzgebiet
Das Klima-Tourismus-Informations-Schema (CTIS)
Das Klima-Tourismus-Informations-Schema (CTIS) (Matzarakis 2007) beschreibt mit Hilfe von biothermischen
Faktoren sowie Bewölkung, relativer Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag und Schneehöhe die
Eignung der Wetterverhältnisse für Tourismusbelange in deneinzelnen 10-Tage-Zeiträumeneines Jahres (Abb.
9). Die biothermischen Faktoren werden in drei Kategorien:
Hitzestress, thermische Behaglichkeit und
Kältereiz gegliedert. Unter den meteorologischen Parametern werden folgende Größen berücksichtigt: sonnige
Tage (mit Bedeckungsgrad unter 5/8), Tage mit hoher Luftfeuchtigkeit/Nebeltage (relative Luftfeuchtigkeit
über
93%),
Schwüle
(Dampfdruck
über
18hPa)
trockene
Tage
(kein
Niederschlag
oder
Tagesniederschlagssumme unter 1 mm), feuchte Tage (Tagesniederschlagssumme über 5 mm), Windtage
(Windgeschwindigkeit über 8m/s) und Schneetage (Schneedeckenhöhe über 10 oder über 30 cm).
Endprodukt
der CTIS-Darstellung ist ein Dekadenkalender mit Informationen über die Eignung der Wetterverhältnisse
für Tourismus und Freizeitgestaltung.
Die Klima-Tourismus-Informations-Schemata für ausgewählte Wetterstationen im sächsisch-polnischen
Grenzgebiet zeigen eine starke räumliche Differenzierung der thermischen Belastung (thermische
Behaglichkeit und Unbehaglichkeit), der Nebeltage, feuchten Tage (mit Tagesniederschlag über 5mm) und der
Schwületage.
Die Häufigkeit der Tage mit thermischen Belastungen liegt an allen Stationen in den meisten Monaten des
Jahres unter 10%. In den Sommermonaten erhöht sich die Auftrittshäufigkeit von Hitzestress in den
Tieflandregionen auf knapp 12%. Thermischer Komfort tritt am häufigsten in der warmen Jahreshälfte auf. In
den Tieflandregionen und im Gebirgsvorland werden in dieser Zeit thermisch neutrale Bedingungen an über
der Hälfte der Tage beobachtet. Im Gebirge geht die Auftrittshäufigkeit der Tage mit thermischem Komfort bis
auf knapp 7% auf dem Gipfel der Śnieżka /Schneekoppe zurück. Die größte Zahl von Tagen mit Bedeckungsgrad
von 5/8 wird in den Tieflandregionen verzeichnet und beträgt im Sommerhalbjahr 30-40% aller Tage. Starke
räumliche Differenzierung weisen auch die Windverhältnisse auf. In der Wintersaison mit der größten
Auftrittshäufigkeit starker Winde liegt die Häufigkeit von Starkwindereignissen in Tieflandregionen und im
Gebirgsvorland unterhalb von 15%. Starkwindtage treten viel häufiger im Gebirge auf. Ihre Häufigkeit auf dem
Gipfel der Śnieżka/Schneekoppe beträgt im Winter bis zu 80% und bewegt sich im Sommer im Bereich von 30
bis 50%.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
21
Eine ähnliche räumliche Verteilung wird für die Zahl der Tage mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit („Nebeltage“)
festgestellt. Diese Wetterbedingungen treten im Tiefland am häufigsten in Zielona Góra auf, wo sie vom Ende
November bis Anfang Januar an knapp 1/3 aller Tage beobachtet werden. In den Kammlagen machen Tage mit
hoher relativer Luftfeuchtigkeit im Winterhalbjahr im Allgemeinen 65-70% der Tage aus. In den zwei ersten
Augustdekaden geht ihre Häufigkeit auf rund 42% zurück. Schwületage werden im Sommerhalbjahr in den
Tieflandregionen an 10-20% der Tage und in Einzelfällen an bis zu 25% der Tage verzeichnet. In den
Gebirgslagen oberhalb von 700 m treten Schwületage überhaupt nicht auf. Niederschlagsfreie Tage oder Tage
mit Niederschlag von bis zu 1 mm werden an Stationen in Tieflandregionen an 65-80% der Tage im Jahr
verzeichnet. In den höheren Lagen, insbesondere in den Kammlagen nimmt die Auftrittshäufigkeit dieser
Niederschläge ab und bewegt sich auf dem Gipfel der Śnieżka/Schneekoppe im Bereich von 42 bis 67%. Eine
vergleichbare Verteilung zeigen Starkniederschläge (über 5 mm). Die größte Zahl von Tagen mit
Starkniederschlag wird im Sommerhalbjahr verzeichnet. In den Kammlagen übersteigt ihre Häufigkeit 25% aller
Tage im Jahr, geht aber mit abnehmender Höhe auf 15% in den tieferen Lagen zurück. Bergregionen zeichnen
sich durch erheblich günstigere Schneeverhältnisse aus. Die Auftrittshäufigkeit von Schneehöhen von über 10
cm beträgt im Tiefland 20-30%, und geht in den unteren Berglagen (Jelenia Góra) nur geringfügig über diesen
Wert hinaus.
Deutlich bessere Schneeverhältnisse herrschen im Gebirge, wo Schneehöhen sowohl von über 10 als auch
über 30 cm an 80-100% der Tage verzeichnet werden können.
Bioklima im sächsisch-polnischen Grenzgebiet
Idylla
,
Karkonosze 20 Februar 2008
Idylla
,
Karkonosze 26 Februar 2013

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
22
Bioklima im sächsisch-polnischen Grenzgebiet
Abb. 9. CTIS-Schema für ausgewählte Wetterstationen für den Zeitraum 1971-2010
Słubice 22 m ü. NN
Lindenberg 98 m ü. NN
Zielona Góra 192 m ü. NN
Drezno 227 m ü. NN
Goerlitz 238 m ü. NN
Jelenia Góra 342 m ü. NN
Zinnwald 877 m ü. NN
Śnieżka 1603 m ü. NN
Skala
In den jeweiligen Zeilen wird die Auftrittshäufigkeit folgender Größen dargestellt: Kältereiz (PET<0), Hitzestress
(PET>35), thermische Behaglichkeit (18<PET<29), Tage mit geringer Bewölkung (cloud<5), Tage mit hoher
Windgeschwindigkeit (max wind>8), Tage mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit (U(%)>93), Schwületage
(vp>18hPa), trockene Tage (Prec<=1), feuchte Tage (Prec>5), Tage mit einer Schneedeckenhöhe von über 10 cm
(snow>10) und über30 cm (snow>30)
Maßstab
schlecht
marginal
ideal

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
23
Bioklima Szenarien im sächsisch-polnischen Grenzgebiet
Klimaprojektionen
Die zukünftige Klimaentwicklung kann das Klimaempfinden, insbesondere das thermische
Komfortempfinden bei Menschen beeinflussen. Klimaprojektionen für die nahe (2021-2050) und
ferne Zukunft (2071-2100) weisen je nach ausgewählten Klimaszenarien eine erhebliche
Differenzierung der bioklimatischen Bedingungen auf.
Die UTCI-Werte zeigen in den drei betrachteten Projektionen der Klimaentwicklung (A1B, RCP2.6 und
RCP8.5) einen stark differenzierten Verlauf. In den Projektionen A1B und RCP8.5 wird für die ferne
Zukunft eine erhebliche Zunahme der UTCI-Werte mit einer deutlichen Steigerung zum Ende des 21.
Jahrhunderts angezeigt. Das Szenario RCP2.6 verzeichnet dagegen nur einen leichten Anstieg der
UTCI-Jahreswerte und prognostiziert zum Ende des Jahrhunderts UTCI-Werte, die nur leicht von den
für den Referenzzeitraum simulierten Werten abweichen (Abb.10).
Lindenberg (98 m n.p.m.)
0
2
4
6
8
10
12
1971
1981
1991
2001
2011
2021
2031
2041
2051
2061
2071
2081
2091
UTCI [oC]
A1B
rcp2.6
rcp8.5
Jelenia Góra (342 m n.p.m.)
0
2
4
6
8
10
12
1971
1981
1991
2001
2011
2021
2031
2041
2051
2061
2071
2081
2091
UTCI [oC]
A1B
rcp2.6
rcp8.5
Abb. 10. Projizierte
Entwicklung der
mittleren
Jahreswerte des
UTCI in den
Klimaprojektionen
A1B, RCP2.6
undRCP8.5 für den
Zeitraum 1971-2100
Die simulierte Entwicklung der UTCI-Werte spiegelt sich in der Verteilung von Tagen mit der jeweiligen
thermischen Belastung für den menschlichen Organismus wider. In den Tieflandregionen mit der
Wetterstation Lindenberg ist in naher (2021-2050) wie auch in ferner (2071-2100) Zukunft eine
Zunahme von Wetterlagen mit Hitzestress zu erwarten (Abb. 11). Die Entwicklung zeigt sich vor allem
durch Erhöhung der mäßigen und starken Wärmebelastungmit einer möglichen Steigerungsrate von
rund 1-3% in naher und 4-5% in ferner Zukunft. Die Auftrittshäufigkeit von Kältebelastungen nimmt in
den Projektionen vor allem in den Belastungsklassen starker, mäßiger und schwacherKältestress ab.
Wie auch bei der projizierten Wärmebelastung treten wesentliche Veränderungen der Kältestress-
entwicklung in der fernen Zukunft auf, für die im Vergleich zum Referenzzeitraum 1971-2000 eine
Abnahme der Auftrittshäufigkeit von rund 2-4% projiziert wird.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
24
Bioklima
Szenarien im
sächsisch-polnischen Grenzgebiet
In Bergregionen wird ein Rückgang der Anzahl der Tage mit extrem starkem, sehr starkem und
starkem Kältestress und eine steigende Auftrittshäufigkeit der Tage mit thermischem Komfort sowie
schwachem und mäßigem Kältestress erwartet. Die größten Veränderungen treten bei extrem
starkem Kältestress auf, der nach den Projektionen A1B und RCP8.5 in der nächsten Zukunft im
Vergleich zu heute um 6% abnehmen kann. Die größte Steigerung der Auftrittshäufigkeit wird
dagegen bei der thermischen Behaglichkeit erwartet. In der fernen Zukunft (2071-2100) kann die
Steigerungsrate im Vergleich zum Referenzzeitraum
rund 7% nach A1B und 8% nach RCP8.5
erreichen.
Lindenberg (98 m n.p.m.)
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
obciążenia cieplne
%
2021-2050
2071-2100
Śnieżka (1603 m n.p.m.)
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
obciążenia cieplne
%
2021-2050
2071-2100
Lindenberg (98 m n.p.m.)
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
obciążenia cieplne
%
2021-2050
2071-2100
Śnieżka (1603 m n.p.m.)
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
obciążenia cieplne
%
2021-2050
2071-2100
Lindenberg (98 m n.p.m.)
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
obciążenia cieplne
%
2021-2050
2071-2100
Śnieżka (1603 m n.p.m.)
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
obciążenia cieplne
%
2021-2050
2071-2100
Unterschiede in der
Auftrittshäufigkeit
der Tage mit der
jeweiligen
thermischen
Belastung in der
nahen und fernen
Zukunft und dem
Referenzzeitraum
(1971-2000) für die
Projektionen A1B,
RCP2.6 und
RCP8.5;
Thermische
Belastungen: 1-
extremeWärmebelas
tung, 2-sehr starke
Wärmebelastung, 3-
starke
Wärmebelastung, 4-
mäßige
Wärmebelastung, 5-
thermischer
Komfort, 6-
schwacher
Kältestress, 7-
mäßiger Kältestress,
8-starker
Kältestress, 9-sehr
starker Kältestress,
10-extrem starker
Kältestress
A1B
RCP2.6
RCP2.6
A1B
RCP8.5
RCP8.5

image
image
image
image
image
image
image
image
Bioklima
Szenarien im
sächsisch-polnischen Grenzgebiet
25
Änderung der thermischen Bedingungen kann auch die Eignung der Wetterverhältnisse für Klimatherapie,
Tourismus und Freizeitgestaltung beeinflussen. Wie auch beim UTCI-Index zeigen die Projektionen A1B und
ECO8.5 eine weitgehend ähnliche Entwicklung der Werte des WSI-Indexes für die nahe und ferne Zukunft.Die
projizierte Veränderung der WSI-Werte im Vergleich zum Referenzzeitraum 1971-2000 zeigen die
nachfolgenden
Diagramme
mit
der
Darstellung
der
Werte
für
Luftbehandlung
und
intensive
Freizeitaktivitäten.
Im Hügelland (Görlitz) werden die stärksten Veränderungen der Eignung von
Wetterverhältnissen für Luftbehandlung im Oktober erwartet (Abb. 12). Die projizierte Zunahme der
Lufttemperatur im Oktober verbessert die Wetterbedingungen für Luftbehandlungen in naher und in ferner
Zukunft. Anstieg der WSI-Werte wird auch für den Frühling prognostiziert. Im Sommerhalbjahr erfolgt
voraussichtlich wegen der größeren Auftrittshäufigkeit von Hitzestress eine geringfügige Verschlechterung der
Wetterbedingungen für Aerotherapie. In Bergregionen (Śnieżka/Schneekoppe) wird nach den Projektionen
A1B und RCP2.6 an den meisten Tagen im Jahr ein Anstieg der WSI-Werte erwartet. Diese Entwicklung
zeichnet sich viel deutlicher für die ferne Zukunft ab und betrifft hauptsächlich das Sommerhalbjahr mit den
Höchstwerten im Mai.
Nach der Klimaprojektion RCP2.6 sind in Tieflandregionen nur leichte Veränderungen der WSI-Werte mit
Ausnahme von Oktober mit Differenzen von über 0,1 zu erwarten. In Bergregionen wird wie auch in den
Projektionen A1B und RCP8.5 eine Zunahme der WSI-Werte für Mai und das Sommerhalbjahr prognostiziert,
wobei die Steigerung nicht so deutlich wie in den Projektionen A1B und RCP8.5 ausfällt.
Die projizierte Zunahme der Auftrittshäufigkeit von Wetterbedingungenmit Hitzestress trägt dazu bei, dass in
Tieflandgebieten mit der höchsten Häufigkeit dieser Wetterlagen in Zukunft eine erhebliche Verschlechterung
der Eignung der Wetterverhältnisse für Tourismuszwecke im Sommerhalbjahr auftreten kann (Abb. 13).
Deutlich stärkere Veränderungen werden im Vergleich zum Referenzzeitraum 1971-2000 für die ferne Zukunft
(2071-2100) projiziert. Im Winterhalbjahr bleiben die Wetterbedingungen vergleichsweise unverändert. In
Bergregionen ist wegen der projizierten Zunahme der Lufttemperatur im Herbst und Winter ein Anstieg der
WSI-Werte für intensive Freizeitaktivitäten zu erwarten. In den übrigen Monaten des Jahres treten mit
Ausnahme von Anfang August mit einer möglichen leichten Verschlechterung der Wetterbedingungen für
diese Betätigungsformen keine wesentlichen Veränderungen ein.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
In der Projektion RCP2.6 zeigen die projizierten WSI-Werte für Tiefland- und Bergregionen in der nahen
(2021-2050) und fernen (2071-2100) Zukunft keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zu Werten für
den Referenzzeitraum 1971-2000.
26
Abb. 12. Darstellung der jährlichen Differenzen zwischen den Mittelwerten des WSI für die Aerotherapie für die Zeiträume
2021-2050 und 2071-2100 und dem Referenzzeitraum (1971-2000) an den Stationen Görlitz und Śnieżka/Schneekoppe für
die Projektionen A1B, RCP2.6 und RCP8.5.
Bioklima
Szenarien im
sächsisch-polnischen Grenzgebiet
A1B
A1B
RCP2.6
RCP2.6
RCP8.5
RCP8.5
Aerotherapie

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Bioklima
Szenarien im
sächsisch-polnischen Grenzgebiet
27
Abb. 13. Darstellung der jährlichen Differenzen zwischen den Mittelwerten des WSI für intensive Freizeitaktivitäten für die
Zeiträume 2021-2050 und 2071-2100, und dem Referenzzeitraum (1971-2000) an den Stationen Görlitz und
Śnieżka/Schneekoppe für die Projektionen A1B (oben), RCP2.6 (mittig) und RCP8.5 (unten)
RCP8.5
RCP8.5
A1B
A1B
RCP2.6
RCP2.6
Intensive Formen der Erholung

image
image
image
image
image
image
28
P o d s u m o w a n i e
Zróżnicowanie geograficzne regionu pogranicza Polski i Saksonii powoduje znaczną modyfikację
warunków bioklimatycznych tego obszaru.
W półroczu chłodnym obszary nizinne odznaczają się zwykle bardziej komfortowymi warunkami
biotermicznymi w porównaniu do gór. W sezonie letnim liczba dni z komfortem termicznym
wzrasta wraz z wysokością bezwzględną, dni ze stresem gorąca niemal w ogóle nie są notowane
w najwyższych partiach gór, podobnie jak dni parne.
Średnie roczne wartości wskaźnika UTCI w wieloleciu 1971-2010 charakteryzują się tendencją
wzrostową, zarówno na nizinach, jak i w obszarach górskich.
W obszarach nizinnych najkorzystniejsze warunki pogodowe dla turystyki, określone za pomocą
wskaźnika WSI, występują wiosną i jesienią, natomiast w górach w okresie lata.
Obszary górskie regionu, a zwłaszcza Góry Izerskie charakteryzują się dobrymi warunkami dla
turystyki narciarskiej, z uwagi na występowanie długotrwałej i wysokiej pokrywy śnieżnej;
w najwyższych piętrach Karkonoszy najkorzystniejsze warunki pogodowe dla narciarstwa
występują w miesiącach wiosennych (marzec-kwiecień), ze względu na korzystniejsze warunki
biotermiczne niż w miesiącach zimowych, przy wciąż wysokiej pokrywy śnieżnej.
Wyniki symulacji otrzymane dla scenariuszy A1B i RCP8.5 wskazują na wzrost wartości wskaźnika
UTCI, co w konsekwencji spowodować może również zmianę użyteczności pogody dla turystyki.
W regionach nizinnych spodziewany jest wzrost częstości dni ze stresem gorąca, może to
skutkować pogorszeniem się warunków dla różnych form klimatoterapii i turystyki w półroczu
ciepłym.
Dla gór przewidywana jest większa liczba dni z warunkami termoneutralnymi (brak obciążeń
cieplnych), przy zmniejszeniu częstości dni ze stresem zimna. Może to przyczynić się do wzrostu
użyteczności warunków pogodowych dla klimatoterapii i turystyki podczas lata oraz do ich
obniżenia w okresie zimy wskutek mniej korzystnych warunków śnieżnych.
W świetle scenariusza RCP2.6 warunki bioklimatyczne w przyszłości nie powinny spowodować
znaczących zmian w zakresie użyteczności pogody dla klimatoterapii, turystyki i rekreacji.

image
image
image
image
image
image
29
Die Topographie der sächsisch-polnischen Grenzregion beeinflusst die bioklimatischen Verhältnisse
in diesem Gebiet.
Im Vergleich zu Gebirgsregionen zeichnen sich Tieflandregionen in der kalten Jahreshälfte im
allgemeinen durch einen hohen thermischen Komfort aus. Mit zunehmender absoluter Höhe steigt
in der Sommersaison die Zahl der Tage mit thermischem Komfort. In Kammlagen werden keine Tage
mit Hitzestress und Schwüle verzeichnet. Die mittleren Jahreswerte des UTCI-Indexes weisen für den
Zeitraum 1971-2010 einen positiven Trend sowohl im Tiefland als auch in Gebirgsregionen auf.
Nach dem Indikator für Wetterempfindlichkeit (WSI) treten die günstigsten Wetterverhältnisse für
touristische Aktivitäten im Tiefland im Frühjahr und Herbst und in Gebirgsregionen in den
Sommermonaten auf. Gebirgsregionen im Projektgebiet, insbesondere das Iser-Gebirge bieten auf
Grund der lang anhaltenden und hohen Schneedecke gute Bedingungen für Skitourismus. Die
besten Wetterverhältnisse für Skisport im Riesengebirge existieren in den Kammlagen in den
Frühlingsmonaten März und April, weil dort zu dieser Zeit bessere thermische Verhältnisse als in
den Wintermonaten herrschen und nach wie vor eine hohe Schneedecke liegt.
Ergebnisse der Klimaprojektionen A1B und RCP8.5 zeigen steigende Werte des Klimaindex UTCI, was
Änderung der Eignung der Wetterverhältnisse für touristische Zwecke bewirken könnte.
In tieferen Lagen wird eine Zunahme der Tage mit Hitzestress und in der Folge eine Verschlechterung
der Bedingungen für verschiedene Formen der Klimatherapie und Tourismus in der warmen
Jahreshälfte erwartet.
In Gebirgsregionen steigt die Zahl von Tagen mit thermisch neutralen Umweltbedingungen (ohne
Wärmebelastung) bei gleichzeitiger Abnahme der Tage mit Kältestress. Diese Entwicklung kann die
Eignung der Wetterverhältnisse für Klimatherapie und Tourismus im Sommer positiv und durch die
Verschlechterung der Schneeverhältnisse im Winter negativ beeinflussen.
Nach den Ergebnissen der Klimaprojektion RCP2.6 haben zukünftige bioklimatische Verhältnisse
keinen wesentlichen Einfluss auf die Eignung der Wetterverhältnisse für Klimatherapie, Tourismus
und Freizeitgestaltung.
Z u s a m m e n f a s s u n g
© Oxa/Fotolia

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
30
P a r t n e r z y w p r o j e k c i e K L A P S
www.klaps.sachsen.de
PARTNER WIODĄCY:
Saksoński
Krajowy
Urząd
ds.
Środowiska, Rolnictwa i Geologii
w Dreźnie
Sächsisches Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie
Referat 51: Klima, Luftqualität
Andreas Völlings
Tel.: +49 (0)351 2612 5101
andreas.voellings@smul.sachsen.de
Susann Schwarzak
Tel.: +49 (0)351 2612 5511
susann.schwarzak@smul.sachsen.de
Michaela Surke
Tel.: +49 (0)351 2612 5505
michaela.surke@smul.sachsen.de
PARTNER PROJEKTU 1:
Uniwersytet Wrocławski , Instytut
Geografii i Rozwoju Regionalnego
Instytut Geografii i Rozwoju
Regionalnego, Zakład Klimatologii i
Ochrony Atmosfery
Maciej Kryza
Tel.: +48 7134 85 441
Maciej.Kryza@uni.wroc.pl
Ewa Mizia-Godek
Tel.: +48 7134 85 441
Ewa.Mizia@uni.wroc.pl
PARTNER PROJEKTU 2:
Instytut Meteorologii i
Gospodarki
Wodnej,
Państwowy
Instytut
Badawczy
(IMGW-PIB), Oddział we
Wrocławiu
IMGW-PIB, Oddział we Wrocławiu
Zakład Badań Regionalnych
Irena Otop
+48 71 32 00 354
Irena.Otop@imgw.pl
Agnieszka Kolanek
+48 71 32 00 356
Agnieszka.Kolanek@imgw.pl
Projekt KLAPS:
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
Saksonia
2007 – 2013 (PO WT PL
SN 2007);
Oś priorytetowa – Rozwój transgraniczny;
Dziedzina wsparcia – Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
31
LEAD-PARTNER:
Sächsisches Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie
Sächsisches Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie
Referat 51: Klima, Luftqualität
Andreas Völlings
Tel.: +49 (0)351 2612 5101
andreas.voellings@smul.sachsen.de
Susann Schwarzak
Tel.: +49 (0)351 2612 5511
susann.schwarzak@smul.sachsen.de
Michaela Surke
Tel.: +49 (0)351 2612 5505
michaela.surke@smul.sachsen.de
PROJEKTPARTNER 1:
Universität Wroclaw, Institut für
Geographie und Regionalentwicklung
Instytut Geografii i Rozwoju
Regionalnego, Zakład Klimatologii i
Ochrony Atmosfery
Maciej Kryza
Tel.: +48 7134 85 441
Maciej.Kryza@uni.wroc.pl
Ewa Mizia-Godek
Tel.: +48 7134 85 441
Ewa.Mizia@uni.wroc.pl
PROJEKTPARTNER 2:
Institut
für
Meteorologie
und
Wasserwirtschaft
-
Nationales
Forschungsinstitut
(IMGW-PIB),
Abt. Wrocław
IMGW-PIB, Oddział we Wrocławiu
Zakład Badań Regionalnych
Irena Otop
+48 71 32 00 354
Irena.Otop@imgw.pl
Agnieszka Kolanek
+48 71 32 00 356
Agnieszka.Kolanek@imgw.pl
P a r t n e r i m P r o j e k t K L A P S
www.klaps.sachsen.de
© Delphimages/Fotolia
Das Projekt KLAPS:
Umsetzung
im
Rahmen
des
Operationellen
Programmes
der
grenzübergreifenden
Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007-2013;
Prioritätsachse – Grenzübergreifende Entwicklung;
Vorhabensbereich – Umwelt.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
www.klaps.sachsen.de
Śnieżka
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
© GOL/Fotolia
www.klaps-project.eu